Tahakiki - Kiswahili Insha Notes

Share via Whatsapp
 • Maandishi ya kuchambua maandishi ya fasihi.
 • Mfano wa mambo yanayoweza kuhakikiwa na mtahiniwa tahakiki Kuirejelea Riwaya ya K. Walibora ya Kidagaa kimemwozea

KIDAGAA KIMEMWOZEA

1. Sura

Anwani: Kidagaa Kimemwozea
Mwandishi: K. Wakibora
Mchapishaji: Oxford University Press
Mhakiki
: A.G. Rugiha
Bei: shilingi 450 za Kenya
MadaTAHAKIKI YA RIWAYA YA KIDAGAA KIMEMWOZEA

2. Maudhui

 • Baadhi ya maudhui yanayoweza kuhakikiwa na mwanafunzi ni pamoja na:
  1. Anwani
  2. dhamira
  3. maudhui
  4. wahusika
  5. uhusika
  6. mandhari
  7. mbinu za kisanaa
  8. tamathali za usemi
  9. usasa/ukale wa kazi
  10.  Jalada. n.k

TANBIHI:Hapa mwanafunzi anahitaji kujadili iwapo vipengele hivi viliafikiwa na mwandishi wa kitabu au la!

Join our whatsapp group for latest updates

Download Tahakiki - Kiswahili Insha Notes.


Tap Here to Download for 50/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


Get on WhatsApp Download as PDF
.
Subscribe now

access all the content at an affordable rate
or
Buy any individual paper or notes as a pdf via MPESA
and get it sent to you via WhatsApp

 

What does our community say about us?

Join our community on:

 • easyelimu app
 • Telegram
 • facebook page
 • twitter page
 • Pinterest