Vitate, Vitawe na Visawe - Sarufi na Matumizi ya Lugha Kiswahili Notes

Share via Whatsapp


Vitate

T/D

Tata

 • hali ya kutoeleweka
  - sentensi hii ni tata.
 • fundo katika uzi
  - uzi umeingia tata/umetata.

Dada

 • ndugu wa kike

 

Tua

 • shuka kutoka angani
  - ndege ilitua uwanjani.
 • weka chini k.v. mzigo

Dua

 • maombi kwa Mungu
  - omba dua
 • piga dua – apiza/laani

 

Toa

 • ondoa kitu ndani ya kinginea
 • kinyume cha jumlisha

Doa

 • alama yenye rangi tofauti na mwili wa kitu
 • dosari/ila/walakini

Ndoa

 • arusi/makubaliano rasmi ya mwanamke na mwanamume kuishi pamoja kama mke na mume/chuo

 

 

Tundu

 • uwazi mdogo wa mviringo kwenye kitu k.v. sindano kitu maalum cha kuwekea ndege kilichotengenezwa kwa mabati, matete n.k.

Dundu

 • mdudu anayebeba uchafu
 • rundo la vitu /mtumba

 

Tuma

 • peleka kitu k.v. barua kwa njia ya posta
 • agiza mtu kufanya jambo

Duma

 • mnyama mkubwa mwenye umbo kama la paka
 • kamata, hasa katika vita

 

K/G

Kuku

 • aina ya ndege anayefugwa nyumbani

Gugu

 • mmea unaoota mahali usipotakiwa
 • mmea wa mwituni mfano wa unyasi

 

Kuni

 • vipande vya mti vya kukokea moto

Guni

 • shairi la arudhi lililokosa kutosheleza kanuni moja au zaidi ya uandishi

 

Kuna

 • kwaruza kwa kucha /kitu chenye menomeno

Guna

 • toa sauti ya kuonyesha kukataa, kutoridhika, au kuchukia jambo.

 

Kenge

 • mnyama kama mjusi mdogo

Genge

 • kundi la watu
 • pango/shimo

 

Kesi

 • daawa/mashtaka yanayosikilizwa mahakamani

Gesi

 • hewa inayotumiwa kupikia au kutiwa katika vinywaji
 • hewa ambayo haigeuki na kuwa majimaji katika joto la kawaida

CH/J

Changa

 • toa kitu ili kukusanya kwa kusudi fulani
 • isio komaa
 • chanja/pasua vipande vipande vidogo vidogo k.v. kuni

Janga

 • hatari/balaa

 

Chema

 • kizuri

Jema

 • zuri

 

Chini

 • kwenye ardhi/sakafu

Jini

 • shetani/ mtu muovu

 

Choka

 • pungukiwa na nguvu baada ya kufanya kazi

Joka

 • nyoka mkubwa sana

 

Chungu

 • chombo kinachofinyangwa cha kupikia
 • kinyume cha tamu
 • idadi kubwa (chungu nzima)
 • mdudu mdogo wa jamii ya siafu

Jungu

 • Ukubwa wa nyungu

 

Chambo

 • kinachowekwa kwenye mtego kunasia wanyama,samaki n.k.

Jambo

 • habari,tukio shughuli

 

Kucha

 • elekea asubuhi
 • ogopa

Kuja

 • hali ya kusogea karibu

 

Chuma

 • pata mali
 • madini magumu yanayotumiwa kujengea na kuundia vitu
 • tungua matunda au maua kutoka mtini

Juma

 • wiki
 • jina la mtu

 

Chenga

 • hepa kwa hila
 • mchele uliovunjikavunjika(mchele wa chenga)

Jenga

 • aka nyumba
 • fanya madhubuti/imarisha

 

Mchi

 • mti wa kupondea kwenye kinu

Mji

 • makazi ya watu wengi kulikojengwa nyumba nyingi 
 • mahali kaburini anapowekwa mauti 
 • sehemu ya kati ya chupa ya mwanamke mja mzito inayounganisha mtoto na mwili wa mama

 

Kichana

 • kitu cha kuchania nywele

Kijana

 • mtu wa makamo mwenye nguvu/mtoto wa kiume kabla ya kubaleghe

F/V

Faa

 • kusaidia
 • kuwa vizuri

Vaa

 • eneza kitu katika mwili ili kufunika sehemu fulani

 

Fua

 • safisha nguo
 • tengeneza kitu kutokana na madini
 • toa maji katika chombo
 • fua maji
 • Hakufua dafu. (hakufaulu)

Vua

 • pata samaki kwa kutumia wavu, mshipi, ndoana n.k.
 • ondoa nguo mwilini
 • nusuru, okoa, ponya
 • vua macho (tazama)

Fika

 • wasili mahali
 • bila shaka/kabisa

Vika

 • valisha

 

Fuka

 • toa moshi bila kuwaka
 • uji wowote mwepesi (uji fuka)

Vuka

 • enda upande wa pili

 

Fuma

 • piga kwa mkuki
 • ona kwa ghafla bila kutazamia mtu anayetenda jambo ovu
 • tengeneza kitu kwa kusokota nyuzi,ukindu n.k

Vuma

 • julikana kwa watu wengi k.v. habari, mtu n.k.
 • toa sauti nzito k.v. simba,.upepo mkali,.ngoma n.k.

 

Afya

 • hali nzuri ya mwili/siha

Avya

 • toa mamba
 • tumia ovyoovyo mali, pesa, n.k.

 

Fito

 • vipande vya miti au chuma vya kujengea nyumba

Vito

 • mawe ya thamani

 

 

Fuja

 • tumia vibaya
 • haribu mali, nguo ,chakula n.k.

Vuja

 • pita kwa kitu mahali penye upenyo
 • Gunia hili linavuja.

Vunja

 • fanya kitu kigumu kuwa vipande vipande
 • badilisha pesa ziwe ndogondogo
 • enda kinyume na kanuni k.m vunja sheria

 

Futa

 • pangusa
 • chomoa kisu
 • toa maji nje ya chombo/fua maji

Vuta

 • fanya kufuata/burura
 • ingiza hewa au moshi mapafuni

 

Wafu

 • waliokufa

Wavu

 • utando wa nyuzi wa kufulia samaki,kutegea wanyama,kuweka golini/kimiani n.k

CH/SH

Chaka

 • mahali penye miti iliyosongamana
 • msimu wa kaskasi/joto na ukavu wa ardhi

Shaka

 • wasiwasi
 • tuhumuma

 

Chali

 • lala mgongo juu kichwa chini
 • mtu anayechekesha watu kwa kuwatolea mkasa

Shali

 • kitambaa cha begani cha shehe

Shari

 • balaa (pata shari)


Chati

 • mchoro unaotoa maelezo Fulani

Shati

 • vazi la juu la mwili lenye mikono

Sharti

 • lazima

 

Choka

 • pungukiwa na nguvu baada ya kufanya jambo kwa muda mrefu

Shoka

 • kifaa cha kukatia na kupasulia miti

 

Chombo

 • ala ya kufanyia kazi

Shombo

 • harufu mbaya ya samaki

 

Chokoa

 • tia kitu chenye ncha kwenye tundu au shimo ili kutoa kitu k.m chokoa meno

Shokoa

 • kazi ya kulazimishwa (fanyishwa shokoa)
 • shamba lililolimwa na kuachwa kumea nyasi

 

 

 

TH /DH

Thamini

 • tia maanani, heshimu

Dhamini

 • toa pesa maakamani ili mshtakiwa asitiwe korokoroni

 

Thamani

 • kima

Dhamana

 • malipo ya kortini

 

Thibiti

 • kuwa ya kweli/kuaminika
  - Habari imethibitishwa.

Dhibiti

 • tia mkononi
  - Nikidhibiti pesa zangu kutoka kwake nitanunua baiskeli.
 • weka chini ya mamlaka

 

Ridhi

 • kubali
 • pendezwa na jambo

Rithi

 • miliki kitu kutoka kwa mtu aliyekufa ama uliye na uhusiano naye
 • pata jambo au ujuzi kutoka kwa mtu mwingine

A/H

Apa

 • tamka jina aghalabu la Mungu kuthibitisha jambo Fulani

Hapa

 • mahali karibu

 

Ama

 • au

Hama

 • toka mahali fulani ili kwenda mahali pengine kuishi (gura)

 

Adimu

 • a shida kupatikana,nadra

Hadimu

 • mtumishi (mahadimu)

 

Ajali

 • jambo la madhara au hatari

Hajali

 • kinyume cha jali

 

Auni

 • saidia

Launi

 • rangi

L/R

Lahani

 • tuni

Rahani

 • chumba maalum katika nyumba au chombo cha kuwekea vitu

 

Lea

 • tunza mtoto

Rea

 • ghadhibika

Lemba

 • nyanganya kwa hila,punja

Remba

 • pamba, rembesha

 

Fahali

 • ng`ombe dume

Fahari

 • a kujivuniwa kwa watu

 

Mahali

 • sehemu ambapo mtu au kitu huweza kukaa

Mahari

 • mali au fedha inayotolewa na mwanamme kupewa wazazi wa mwanamke anayetaka kumuoa

S/SH

Saba

 • namba inayoonyesha idadi

Shaba

 • madini yenye rangi ya manjano

 

Saka

 • tafuta,winda

Shaka

 • wasiwasi
 • tuhuma
 • kutokuwa na hakika

 

Suka

 • tikisa kitu
 • pitisha kitu kama nywele baina ya zenyewe kupata mfumo fulani

Shuka

 • enda chini kutoka juu ya kitu
 • kitambaa cha kujifunga kiunoni

 

Soga

 • mazungumzo ya kupitisha wakati

Shoga

 • jina waitanalo wanawake marafiki
 • msenge

 

Sababu

 • kinachofanya jambo kutokea,chanzo

Shababu

 • kijana

J/NJ

Jaa

 • tosha
 • tapakaa kila mahali
 • mahali pa kutupia taka

Njaa

 • hali ya tumbo kutaka kupata chakula
 • ukosefu mkubwa wa chakula

 

Chema

 • kizuri

Jema

 • zuri

Njema

 • nzuri

 

 

Jia

 • sogelea karibu

Njia

 • barabara
 • namna au jinsi ya kufanya jambo

 

Jozi

 • vitu viwili vinavyofanana vilivyo pamoja

Njozi

 • maono yatokeayo usingizini;ruia

 

Jana

 • siku kabla ya leo,mwaka kabla ya huu
 • buu la nyuki-kama kiluwiwi cha nzi

Njana

 • samaki mwenye rangi nyekundu

D/ND

Dege

 • eropleni kubwa
 • ndege mkubwa
 • ugonjwa wa watoto unaosababishwa na homa kali

Ndege

 • mnyama aghalabu anayeruka kwa mabawa
 • eropleni inayosafiri angani
 • ndege mbaya/mzuri (bahati nzuri/mbaya)

 

Duni

 • kitu chenye thamani ya chini

Nduni

 • ajabu/lisilo la kawaida

 

 

B/MB

Basi

 • gari la abiria
 • kisha

Mbasi

 • rafiki

 

Buni

 • gundua
 • unda
 • tunga

Mbuni

 • ndege asiyeweza kuruka lakini huenda mbio sana
 • mkahawa au mti uzaao kahawa

 

Bali

 • lakini
 • sijali wala sibali (kusisitiza kutojali)

Mbali

 • si karibu
 • tofauti

Mbari

 • ukoo

 

Bega

 • sehemu ya mwili juu ya mkono na chini ya shingo

Mbega

 • nyani
 • manyoya ya ndege wanayojifunga wachezaji ngoma (jifunga mbega)

 

Iba

 • chukua kitu cha mtu mwingine bila ruhusa

Imba

 • tamka maneno kwa sauti ya mziki

G/NG

Gawa

 • tenga katika sehemu mbalimbali
 • aina ya ndege wa usiku;kirukanjia

Ngawa

 • mnyama afananaye na paka

 

Guu

 • mguu mkubwa sana

Nguu

 • kilele cha mlima
 • nguru aina ya samaki

 

Goma

 • kataa kufanya jambo mpaka masharti fulani yatimizwe
 • ngoma kubwa sana
 • duwi (aina ya samaki)

Ngoma

 • ala ya mziki inayotengenezwa kwa kuwambwa ngozi kwenye mzinga (piga ngoma)
 • mchezo wa kufuata mdundo wa ngoma (cheza ngoma)

Koma

 • alama ya kituo
 • acha kufanya jambo

P/B

Pata

 • kuwa na jambo, hali au kitu
 • kuwa kali
  - Kinolewacho hupata.

Bata

 • ndege mwenye vidole vilivyotandwa aghalabu akaaye majini

 

Papa

 • samaki mkubwa

Baba

 • mzazi wa kiume

 

Pana

 • kinyume cha –embamba

Bana

 • finya

 

Bango

 • uwazi ulio ardhini,mtini au jabalini

Bango

 • kipande cha karatasi ngumu kama kadi
 • bati linalozuia matope juu ya gurudumu la gari au baiskeli

 

Pacha

 • watoto wanaozaliwa kutokana na mamba moja

Bacha

 • tundu kwenye ukuta; shubaka(closet)

Paja

 • sehemu ya mguu kati ya goti na nyonga

 

Pania

 • kazana ili kufanya jambo lililokusudiwa

Bania

 • zuia kitu bila ya kutaka kukitumia (bania pesa)

 

Pima

 • tafuta urefu, uzito n.k.

Bima

 • mkataba na shirika wa kulipa pesa ili kupata fidia mtu anapofikwa na hasara

 

Punda

 • mnyama

Bunda

 • fungu la karatasi,noti,ngozi n.k

Panda

 • enda juu
 • kifaa cha kurushia vijiwe; manati
 • baragumu
 • tia mbegu ardhini ili zimee

Banda

 • jengo kubwa la kuwekea vitu au wanyama

 

Pasi

 • fuzu/faulu
 • hati inayomruhusu mtu kusafiri nje ya nchi/pasipoti
 • chombo cha kunyooshea nguo

Basi

 • gari kubwa la abiria

Mbasi

 • rafiki

T/D

Tamu

 • enye ladha ya kuridhisha mdomo

Damu

 • maji mekundu yanayozunguka mwilini
 • ukoo

 

Taka

 • kuwa na haja ya jambo fulani
 • uchafu

Daka

 • pokea kwa mikono kilichorushwa
 • tunda bichi (nazi daka/danga)

 

Tokeza

 • fanya kuonekana

Dokeza

 • toa habari za siri kwa uchache

 

Tai

 • ndege mkubwa mwenye makucha marefu alaye mizoga (vulture)
 • kitambaa kinachovaliwa kwenye ukosi wa shati

Dai

 • taka kupewa kilicho chako
 • habari inayosemwa na haijathibitishwa

K/G

Kamba

 • uzi mnene
 • samaki mdogo
 • mnyama wa baharini mwenye miguu mingi ambaye huliwa
 • kata kamba (kimbia)

Gamba

 • ngozi kama pembe ya kasa, samaki ,kasa au kobe(scales)

 

Konga

 • kuwa mzee
 • kusanya vitu au watu mahali pamoja (kongamano)
 • meza maji kidogo ili kupunguza kiu (konga roho)

Gonga

 • kutanisha kitu kimoja na kingine kwa kuvipiganisha

Koti

 • vazi zito livaliwalo juu ya nguo

Korti

 • mahakama

Goti

 • kiungo cha mguu kinachounganisha paja na muundi

 

Mfugo

 • mnyama anayefugwa nyumbani kwa ajili ya kuliwa au biashara

Mfuko

 • kitu cha kitambaa cha kutilia vitu

 

Tegua

 • fanya mtego usifanye kazi
 • ondoa chombo kama chungu mekoni
 • fanya kiungo cha mwili kifyatuke

Tekua

 • angusha kwa kusukuma
 • ng`oa kwa nguvu k.v. mmea

 

Mkuu

 • kiongozi
 • wenye hadhi kubwa

Mguu

 • kiungo cha binadamu au mnyama cha kusimamia au kutembelea

 

Oka

 • tia ndani ya tanuu kitu ili kiive au kikauke k.v unga uliokandwa au matofali

Oga

 • safisha mwili
 • enye hofu

Pika

 • weka kitu k.v. chakula sufuriani juu ya moto ili kiive

Piga

 • kutanisha vitu kwa nguvu
 • piga chafya, maji, hodi n.k.

 

Ukali

 • hali ya kutokuwa mpole
 • hali ya uchungu (ladha)

Ugali

 • chakula kinachopikwa kwa unga wa mahindi na kusongwa na maji moto hadi yakauke


Vitawe

 • Maneno yenye maana zaidi ya moja
 1. paa :
  • kwea (enda juu)
  • mnyama wa porini anayefanana na mbuzi
  • sehemu ya juu ya nyumba
 2. shinda :
  • kaa au ishi mahali/wakati fulani
  • ongoza katika shindano
  • tupu
 3. kaa :
  • sehemu yenye moto ya kuni
  • mnyama wa majini
  • keti chini
  • kuwa mahali fulani kwa muda
 4. mbuzi :
  • mnyama anayefugwa kama ng'ombe
  • chombo cha kukunia nazi
 5. mlango :
  • ukoo au watu wenye asili moja
  • sehemu ya kuingia kwenye nyumba
  • kitu kinachotumika kifunga nyumba
 6. fua :
  • unda vyombo/vifaa mbalimbali kwa kupiga chuma
  • osha nguo
 7. vua :
  • toa nguo kutoka mwilini
  • toa samaki kwenye maji
 8. kiboko :
  • mnyama mkubwa wa baharini
  • silaha inayotumika kwa kuchapa au kupiga
 9. tembo :
  •  aina ya ndovu
  • aina ya pombe


Visawe

 • Maneno tofauti yenye maana sawa.
  1. msichana au banati : kijana wa jinsia ya kike
  2. mvulana au ghulamu : kijana wa jinsia ya kiume
  3. huzuni au majonzi : hali ya kilio na huruma
  4. mazishi au matanga : shughuli za kumzika marehemu
  5. wakati au mwia : wakati au muda
  6. mtu au mja : mnyama atembeaye kwa miguu miwili mwenye uwezo wa kuongea na kufikiri kimantiki
  7. barua au waraka : kartasi inayoandikwa na kutumwa ili kuwasilisha ujumbe fulani
  8. siri au faragha : jambo lisilopaswa kujulikana na mtu mwengine
  9. macho au maninga : sehemu za mwili zinazotumika kuangalia na kuona
  10. mwangaza au nuru : miyale inayowezesha watu kuona vitu
  11. Mungu au Mola au Rabana au Jalali au Rabuka : Majina ya Mwenyezi Mungu
Join our whatsapp group for latest updates

Download Vitate, Vitawe na Visawe - Sarufi na Matumizi ya Lugha Kiswahili Notes.


Tap Here to Download for 50/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


Get on WhatsApp Download as PDF
.
Subscribe now

access all the content at an affordable rate
or
Buy any individual paper or notes as a pdf via MPESA
and get it sent to you via WhatsApp

 

What does our community say about us?

Join our community on:

 • easyelimu app
 • Telegram
 • facebook page
 • twitter page
 • Pinterest