Monday, 19 June 2023 09:59

Kiswahili Questions and Answers - Grade 7 Opener Exams Term 2 2023 Set 2

Share via Whatsapp

MASWALI

Swali 1 hadi 4
Soma mazungumzo yafuatayo kisha ujibu maswali: (Usaili wa udhamini wa kimasomo katika shule ya upili)
Jopo: Karibu katika usaili wa udhamini wa kimasomo katika shule hii ya upili ya ushindi.

Mweledi: Asante sana.

Jopo: Eleza jopo hili wewe ni nani.

Mweledi: Mimi ni Mweledi Mwale. Nilikamilisha masomo ya shule ya msingi gredi ya sita mwaka jana. Matokeo yangu yalizidi matarajio. Natamani kujiunga na taaluma ya utabibu kwa kuwa napenda sana kuwasaidia watu ambao wamepungukiwa kiafya.

Jopo: Kwa nini unaamini kuwa unastahili udhamini huu wa masomo yako.

Mweledi: Uchungu nilionao katika masuala ya afya na lishe bora kwa watoto unanifanya kuwa mwaniaji wa kipekee katika udhamini huu. Kuna changamoto kubwa ya kiafya katika nchi yetu inayotaka mtu wa kujitolea mhanga kuikabili. Ninaamini udhamini huu utanisaidia kujiandaa kwa jukumu hili zito kama nanga.

Jopo: Matarajio yako ni yapi katika elimu?

Mweledi: Natarajia kufanya vizuri katika masomo yote ili baadaye nitoe huduma bora kwa nchi yetu.

Jopo: Tueleze kuhusu uwezo na udhaifu wako.

Mweledi: Asante, uwezo wangu ni kuwa, ninapoanza kutekeleza jambo lazima nilikamilishe. Huu ndio uwezo ulionisaidia kuiongoza shule yetu mwaka jana kuibuka kidedea katika shindano la Sayansi na Teknolojia la mradi wa kuwezesha jamii kupata maji safi. Udhaifu wangu ni kuwa mimi huogopa sana.

Jopo: Shule hii ingependa kuwa na wanafunzi walio na vipawa vya uongozi. Je, utafanikiwa kwa hilo?

Mweledi: Hakika nitafanikiwa. Nilifanikiwa kuongoza klabu yangu ya sayansi na pia nilikuwa mhariri mkuu wa gazeti la 'upeo' lililochapishwa shuleni mwetu.

Jopo: Asante kwa kushiriki usaili huu. Tutakujulisha iwapo umefanikiwa baada ya majuma mawili.

Mweledi: Nashukuru kwa ukarimu wenu na kwa kunipatia fursa hii. Mungu awabariki.

 1. Kwa nini Mweledi alishiriki usaili?
 2. Kwa nini Mweledi anahitaji udhamini katika elimu yake?
 3. Maana ya kujitolea mhanga ni
 4. Ni jambo gani linaloonyesha kuwa Mweledi ana uwezo wa kuongoza wanafunzi wenzake?

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu swali la 5 hadi 8
Maishani, hakuna jambo muhimu kama kuwa na afya bora. Afya bora humwezesha mtu kufanya kazi na kujitimizia mahitaji yake ya kimsingi. Afya bora hutokana na lishe bora. Kwa hivyo sharti mtu ale vyakula vinavyotimiza mahitaji yote ya mwili. Kuna vyakula ambavyo hupatia mwili nguvu kama vile chapati, ugali, wali, viazi na mihogo. Hivi huitwa kabohaidreti au wanga.

Protini hujenga mwili. Protini hutokana na mayai, nyama, maziwa, samaki na maharagwe. Protini ni muhimu hasa kwa watoto wanaokua na kwa wagonjwa wanaoendelea kupata nafuu na hata wakongwe. Aidha, kuna vyakula ambavyo hukinga mwili dhidi ya magonjwa nayo ni mboga na matunda.

Maji ni muhimu sana. Sehemu kubwa ya mwili wetu huwa ni maji. Yafaa unywe maji yaliyochemshwa au yaliyotiwa dawa ili kuua viini vinavyoweza kusababisha magonjwa. Miili yetu inapaswa kuwa katika hali nzuri ya usafi. Kwa hivyo tuoge, tupige meno yetu mswaki na tukate kucha zetu. Tufue nguo zetu na kuzipiga pasi. Tulale katika malazi safi. Tuishi katika mazingira yaliyo safi daima. Tufanye mazoezi na tukumbuke kupumzisha viungo vya miili yetu. Tuuguapo tusichelee kuenda hospitalini kwa matibabu.

 1. Kwa nini mtu anahitaji kuwa na afya bora?
 2. Lishe bora inahusisha mambo gani?
 3. Vyakula kama vile mboga na matunda kwa jina moja huitwaje?
 4. Maana ya neno 'tusichelee kulingana na kifungu ni

Soma kifungu hiki kisha ujibu maswali 9 hadi 12.
Mfalme Yona alipenda masimulizi ya hadithi kwa dhati ya moyo wake. Kutokana na mapenzi yake ya kupenda kusimuliwa, alitamani kutambiwa hadithi siku nzima. Mfalme alitangaza kuwa angemtuza mtambaji ambaye angesimulia hadithi ndefu zaidi. Watu wengi walijifunga masombo kusimulia hadithi zao lakini zilidumu kwa saa chache tu.

Siku moja, Sangoma alifika kwenye kasri la mfalme kwa lengo la kumsimulia hadithi. Sangoma alikuwa barobaro aliyekuwa akizurura soko la Mwembeni bila kuvaa shati. Aliaminika kuwa ni mwendawazimu. Aliokota okota maganda ya ndizi na kuyaingiza kwenye gunia na kuyapeleka nyumbani kwake.

"Wewe nawe unaweza kusimulia hadithi gani?" Wasaidizi wa mfalme walimkejeli. Kwa nini tusikilize hadithi ya Sangoma? Mtu asiyekuwa na akili timamu hastahili kufika kwenye kasri la mfalme. Kwa kuwa mfalme aliamini kuwa asiyejua hili ajua lile, aliamua kumpa fursa. Sangoma akaanza kusimulia hadithi yake.
“Siku moja, kundi la nzige lilitaka kula nafaka kwenye ghala. Nzige hao walitoboa tundu dogo kwenye ukuta wa ghala hilo. Ni nzige mmoja tu angeingia kwa wakati mmoja. Wa kwanza aliingia akala akatoka, wa pili naye akaingia akala akatoka. Mwingine naye akaingia akala akatoka."

Siku ya tatu Sangoma alikuwa angali anasimulia hadithi yake. "Mwingine akaingia akala akatoka. Kisha mwingine naye akaingia, akala akatoka......................
Mfalme alimtazama mtambaji wa hadithi isiyo na mwisho kwa mshangao. "Wewe ndiwe mshindi." Sangoma alituzwa mavazi mapya ya kupendeza.

 1. Taja sharti lililotolewa na mfalme Yona kwa watambaji wa hadithi.
 2. Neno tundu limetumika kwenye kifungu hiki. Andika kisawe chake.
 3. Taja mhusika mmoja katika hadithi iliyosimuliwa na Sangoma.
 4. Je, unafikiri ni kwa nini mfalme Yona alichagua mavazi kuwa zawadi ya Sangoma?

Soma kifungu hiki kisha ujibu maswali 13 hadi 16.
Nyani na Fisi walikuwa marafiki wa kufa kuzikana. Wanyama wengine porini walimezea mate uhusiano wa Nyani na Fisi. Idadi kubwa ilihimiza watoto wao kuiga mfano wa Nyani na Fisi. Kuchapa kazi pamoja ili kuzikimu familia zao kuliwavutia zaidi wanyama porini.

Uhusiano huu uliendelea hadi Nyani na Fisi walipokaribisha wajukuu wao ulizua mabadiliko makubwa katika maisha yao. Chakula zaidi kilihitajika kwenye kila familia kutokana na wingi wa wajukum. Ikabidi Nyani na Fisi kutunza wajukuu wao kwa zamu ili mmoja anapoenda kuwinda, mwingine abaki akiza wajukuu. Hata hivyo Nyani alianza kuingiwa na hofu. Kila Fisi alipobakia nyumbani, chakula kilipungua ghalani.

Fisi alipoulizwa sababu ya chakula kupungua alijitetea kuwa alipokuwa akiwalisha wajukuu, mwizi alipata nafasi ya kupenya hadi ghalani na kuondoka na chakula.

Mazoca yana taabu. Nyani alizidi kumshuku Fisi kwa kuwa alianza kunenepa. Nyani alimtaka Fisi kuchunga chakula na kuachana na wajukuu ili akabiliane na mwizi wa chakula chao. Kama kawaida, Fisi alikula chakula. Nyani aliporejea, Fisi alimweleza kuwa chakula kilikuwa kikiibwa na Nyani wa kike aliyetoroka na kuingia ziwani. Jambo hili lilimkasirisha Nyani aliyeondoka kwa hasira kumkabili Nyani huyo wa kike kule ziwani. Nyani alisimama kando ya ziwa akitazama maji yaliyotulia tuli. Mbele yake, ndani ya maji, alimwona Nyani wa kike aliyefanana naye. "Lo! Jamani, kumbe huyo dada yangu ndiye amekuwa akituibia?" Nyani alijiuliza. Kutokana na hasira, Nyani hakujua ni vipi, lakini alijipata ndani ya ziwa, hasira ilimsukuma kupigana na Nyani jike mwenzake.

 1. Ni jambo gani lililovutia wanyama zaidi katika uhusiano wa Nyani na Fisi.
 2. Ni tabia gani ya Fisi inayojitokeza katika kisa hiki?
 3. Kulingana na habari hii, ni nani aliyekuwa akiiba chakula kutoka ghalani?
 4. Kwa nini Nyani alishuku kuwa Fisi ndiye hasa aliyekuwa akiiba chakula?

Soma kifungu kifuatacho. Kina nafasi 17 hadi 21. Kwa kila nafasi umepewa majibu manne. Chagua jibu lifaalo zaidi kati ya yale uliyopewa.
Dhana kwamba kuna kazi ambazo .......................17........................ (zimetengwa, imetengewa, limetengwa) watu wa jinsia ya kike ama .......................18........................  (zile, ile, yule) ya kiume pekee  .......................19........................ (imepitwa, zimepita, zimeondokwa) na wakati. Ulimwengu  .......................20........................ (umefumbikwa, umetufumbua, umetufumba) macho tukaona mwanga angavu. Bila kubagua, majukumu yoyote yanaweza kufanywa na yeyote bila kuzingatia jinsia yake. Sote tunaelewa kuwa  .......................21........................(upweke ni uvungo, achanikaye kwenye mpini hafi njaa, subira huvuta heri) Kwa hivyo ni muhimu kushirikiana kufanya kazi bila ubaguzi.

Kutoka swali la 22 hadi 26, chagua jibu sahihi.

 1. Chagua nomino iliyo tofauti na nyingine.
  (Dubai, Mjomba, Jumatatu)
 2. Chagua sentensi ambayo ina maneno yenye sauti tatanishi.
  (Wachezaji waliingia uwanjani, Shahidi alithibitisha kuwa dereva alidhibiti gari vilivyo, Uchunguzi umethibitisha kuwa gaidi alitoroka)
 3. Chagua nomino ambayo ni ya wingi. (Wembe, Wino, Chupa, Kucheza)
 4. Geuza sentensi iwe katika wakati uliopo: 'Dhahabu iliuzwa katika soko'
  Kanusha sentensi ifuatayo: Yaya amenunua kabati kutoka kwa seremala.

Fasihi
Soma wimbo huu:

Mabata wadogo wadogo x 2
Wanaogelea x 2
Katika ziwa letu la maji safi
Wanafanya kwa kwa kwa x 2
Katika ziwa letu la maji safi.

 1. Je, unafikiri ni kina nani huimba wimbo huu?
 2. Taja sifa moja ya wimbo huu?
 3. Eleza maana ya maudhui katika kazi ya fasihi.
 4. Je, umewahi kusoma novela? Taja umuhimu wa wahusika katika novela.

Insha

Andika insha ya masimulizi inayoanza hivi:
Ilikuwa siku yangu na kwanza kuzuru mjini. Siku hiyo 

................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mwongozo

 1. Alikuwa akitafuta udhamini wa masomo.
 2. Anataka kuwa daktari.
 3. Kuhatarisha maisha kwa masilahi ya nchi.
 4. Amewahi kuongoza hapo awali/ amewahi kuongoza klabu ya sayansi/amewahi kuwa mhariri mkuu wa gazed shuleni mwao.
 5. Afya humwezesha kufanya kazi na kujitimizia mahitaji yake ya kimsingi.
 6. Kula vyakula vinavyotimiza mahitaji yote ya mwili.
 7. Vitamini
 8. Tusiogope
 9. Kusimulia hadithi ndefu zaidi
 10. Shimo
 11. Nzige
 12. Sangamo alizurura sokoni bila shati /hakuwa na mavazi ya kutosha.
 13. kufanya / kuchapa kazi pamoja
 14. Ujanja / ulafi
 15. Fisi
 16. Fisi alianza kunenepa.
 17. Zimetengewa
 18. Be
 19. Imepitwa
 20. Umetufumbua
 21. Upweke ni uvundo
 22. Mjomba
 23. Shahidi alithibitisha kuwa dereva alidhibiti gari vilivyo
 24. Wine
 25. Dhahabu inauzwa katika soko
 26. Yaya hajanunua kabati kutoka kwa seremala.
 27. Watoto
 28. Huwa na urudiaj wa maneno / uhusisha ishara au miondoko ya mwili hutumia kimbo cha juu / huimbwa kwa toni ya furaha.
 29. Maudhui ni mambo yanayozungumziwa katika kazi ya fasihi.
 30. Wahusika husaidia uwasilishaji wa maudhui na dhamira / kuwasilisha hali halisi ya maisha katika jamii.

 

Join our whatsapp group for latest updates

Download Kiswahili Questions and Answers - Grade 7 Opener Exams Term 2 2023 Set 2.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students