KISWAHILI PAPER 1 - KAPSABET BOYS 2019 TRIAL MOCK EXAMINATION

Share via Whatsapp
Download PDF for future reference Join our whatsapp group for latest updates

MAAGIZO

 • Karatasi hii ina maswali manne.
 • Jibu maswali mawili pekee
 • Swali la kwanza ni la lazima.
 • Chagua swali moja kwa yale matatu yaliyobaki.
 • Kila insha isipungue maneno 400.
 • Kila insha ina alama 20.
 1. Ndugu yako ameamua kuasi ukapera. Andika ratiba itakayotumiwa siku ya arusi yake.
 2. Eleza mikakati ambayo serikali ya Kenya imeweka kukabiliana na mashambulizi ya mara kwa mara ya Kigaidi nchini.
 3. Andika insha kuonyesha busara iliyomo katika methali “Mchelea mwana kulia hulia mwenyewe”.
 4. Andika insha itakayomalizika kwa maneno haya:
  ……………Nilikumbuka ushauri niliopewa na mama mazazi mara kwa mara. Uchungu usiomithilika ulinichoma moyoni, laiti ningalijua.

MARKING SCHEME

 1. INSHA
  • Mwanafunziazingatiemuundowaratiba
  • Anwani/mada
  • Saa
  • Tukio/shughuli

   TANBIHI
  • Shughulizifafanuliwevizuri
  • Matukioyafuatanevilivyo
 1.  
  1. MikakatiiliyowekwanaserikalikukabiliananaMagaidinchini:
  2. Kuhamasishanakuwatakaraiawawe macho.
  3. Kuanzishampangowanyumbakumi-kilamtuamfahamujiraniyake.
  4. Kuwekakamerazasiri /CCTV katikamaeneomuhimu.
  5. Kuimarishaukaguzinaulinzimipakani
  6. Kukabiliananamakundiharamukamavileal-Shabaab – huko Somalia.
  7. Mtahiniwaatungekisakinachoashiriakujutakwaajiliyakukosakutiliamaananinasaha/wosia/mawaidha.
  8. Kisakioanenamanenoaliyopewa, la sivyoatuzwe BKO.
 2. Lazimamtahiniwaamalizeinshakwamanenoaliyopewa, la sivyoapeweBk 03
 3. Asipojihusishaamejitungiaswali, kwahivyo apewe Bk 03

Download KISWAHILI PAPER 1 - KAPSABET BOYS 2019 TRIAL MOCK EXAMINATION.


Tap Here to Download for 50/-


Read 1754 times Last modified on Monday, 30 March 2020 05:28

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.

Print PDF for future reference