0 votes
1.0k views
in Chozi la Heri by

"poa sana siste,we ni mnoma. siku moja nitakuhelp hata mimi"

  1. eleza muktadha wa kauli hii
  2. tambua sifa nne za msemaji
  3. kwa kurejea riwaya nzima fafanua mbinu ya uandishi iliyojitokeza

Please log in or register to answer this question.

Welcome to EasyElimu Questions and Answers, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

5.5k questions

6.5k answers

8 comments

590 users

...