Kujaza Fomu - Kiswahili Insha Notes

Share via Whatsapp
 • Fomu ni karatasi ambayo ina nafasi ya kuandika maelezo ambayo yanatakiwa.
 • Maelekezo ya jinsi kuikabili insha hii:
  • Soma fomu kwa makini kabla ya kujaza chochote.
  • Andika maelezo kwa muhtasari.
  • Usijaze kama huna hakika kwenye sehemu Fulani.
  • Usifutafute.
  • Itumie alama inayostahili wakati wa kujaza fomu.

MAELEZO YA KIBINAFSI

TAREHE……………………………………………………
JINA………………………………………………………………
JINSIA…………………………………………………………………
UMRI…………………………………………………………
TAREHE YA KUZALIWA…………………………………………
URAIA………………………………………………

10
NAMBARI YA KITAMBULISHO………………………………
KAZI……………………………………………………
MKOA…………………………………………………………………
WILAYA……………………………………………………………
SIMU………………………………………………………………
SAHIHI………………………………………………………
TAREHE………………………………………………………..

Join our whatsapp group for latest updates

Download Kujaza Fomu - Kiswahili Insha Notes.


Tap Here to Download for 50/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


Get on WhatsApp Download as PDF
.
Subscribe now

access all the content at an affordable rate
or
Buy any individual paper or notes as a pdf via MPESA
and get it sent to you via WhatsApp

 

What does our community say about us?

Join our community on:

 • easyelimu app
 • Telegram
 • facebook page
 • twitter page
 • Pinterest