Displaying items by tag: exams

Questions

 1. Read
  a      b    c    d     e      f     g      h      i      j      k     l     m     
  n      o    p    q     r      s      t      u      v    w     x    y     z
 2. Read and colour the pictures
  03litPGet122q2

Marking Scheme

 1. Student should read the letters correctly
 2. Student should read the pictures correctly and colour them .

 

 

Questions

 1. Match the picture with the starting sound
  02langPGet122q1
 2. Colour pictures
  02langPGet122q2JPG
 3. Join dots
  playgroup language q3

Marking Scheme

 1.    
  02langPGet122q1 Copy
 2. Colour the pictures as instructed.
 3.    
  playgroup language qa3

Maswali

 1. KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA (Alama 5)
  Nitakusomea hadithi kisha nitakuuliza maswali. Sikiliza kwa makini.

  Jumatano ni siku ya soko kula Sori. Mama yangu huuza vyakula vya kiasili vifuatavyo: maharagwe, mahindi na njugu. Rafiki yake Sara humuuzia mihogo na viazi.
  1. Soko ya Sori huwa siku gani?
   ____________________
  2. Taja vyakula vitatu vya kiasili ambavyo mama huuza? (alama 3)
   ____________________
   ____________________
   ____________________
  3. Rafiki ya mama anaitwaje?
   ____________________
 2. KUSOMA KWA SAUTI (Alama 10)
  Soma hadithi hii kwa sauti

  Wakati wa likizo Eliza na Lazizi walielekea ziwani. Waliona minazi na mizabibu. Wakala mizabibu. Waliwabebea wazazi wao zabibu na nazi. Wazazi waliwanunulia Zawadi. Lazizi alizawadiwa zeze. Eliza alinunuliwa miwani.

 3. Mwanafunzi asome maneno 20 kwa dakika moja.

Jumla = (alama 50)

Majibu.

 • Maswali yote yanapaswa kujibiwa kwa njia ya kuongea .

 

Questions

 1. LISTENING AND SPEAKING (5mks)
  All going to read a story to you and then I will ask you some wiestions, Listen correctly.

  We have a chief. Our chief has a farm. He grows crops. The men trek to visit the chief. He says, "Let us ,buy land and grow crops." The chief grows grains. The men and women can grow grains too.
  1. What does chief have?
  2. Who wants to visit the chief?
  3. What do people want to buy?
  4. What does chief grow in his farm?
  5. What will men and women grow?
 2. READING ALOUD
  Read the story aloud.

  It was early morning. Mary woke up hungry, she got dressed. Then, she went to the kitchen. She got a small pan and cooked an egg. After that, Mary put a few pieces of melon on a plate and ate them after having a cup of tea.

 3. A learner to read 30 words in one minute.
  (Total =50marks)

Marking Scheme

 • All of the answers should be given orally by the student.

Maswali

 1. UFAHAMU 
  Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswallyerfuatayo:

  Karimi ni msichana nadhifu. Yeye husoma katika gredi ya kwanza shuleni leleji. Mwalimu wake wa darasa ni Bi Khadija. Kiranja wa darasa ni mvulana. Jina lake ni Adhoch.
  1. Karimi ni msichana wa aina gani?
  2. Ako katika gredi gani?
  3. Shule yake inaitwaje?
  4. Mwaiimu wake wa darasa anaitwaje?
  5. Kiranja woo anaitwaje?

 2. SARUFI (Mama 20)
  1. Andika majina ya vyakula hivi (Mama 5)
   03Kisg1et1q2.1a
  2. chagua jibu sahihi. (Mama 5)
   1. Ndizi ___________ zimeharibika. (zetu, langu)
   2. Mihogo ___________ imepikwa. (letu, yetu)
   3. Embe ___________  limeiva. (Iangu, zangu)
   4. Muwa ___________  ni mtamu. (zetu, wangu)
   5. Viazi ___________  ni vikubwa. (chetu vyetu)
  3. Tumia haya maneno kujaza pengo
   (nawa mikono, futa kamasi, kata kucha)
   1. Mtoto ali ___________ kwenye pua lake.
   2. Baada ya kutoka msalani ali ___________
   3. Mwanafunzi ali___________  zake ndefu za vidole
  4. Jaza pengo kwa kutumia maneno haya
   (pole, tafadhali, kwaheri)
   1. Ukimkosea mtu utamwambia ___________
   2. Ukimuaga mtu unasema ___________  ya kuonana.
   3. ___________  nisaidie kalamu yako.
  5. Andika majina ya nambari hizi kwa maneno
   1. 10 ___________ 
   2. 8   ___________ 
   3. 6   ___________ 
   4. 7   ___________

 3. KUANDIKA.
  Unda maneno kumi kutoka kwenye jedwali
  kwa mfano: a na bi sha - anabisha
  nya  bu bi na mba za
  mu ba sha a ha sa

  1. ___________________________
  2. ___________________________
  3. ___________________________
  4. ___________________________
  5. ___________________________
  6. ___________________________
  7. ___________________________
  8. ___________________________
  9. ___________________________
  10. ___________________________

Majibu

 1.               
  1. nadhifu
  2. gredi ya kwanza
  3. Leleji
  4. Bi Khadija
  5. Adhoch
 2.          
  1.        
   1. mhindi/ mahindi
   2. sukuma
   3. kitunguu
   4. nyanya
   5. maharagwe/maharage
  2.       
   1. zetu
   2. yetu
   3. langu
   4. wangu
   5. vyetu
  3.            
   1. futa kamasi
   2. nawa mikono
   3. kata kucha
  4.              
   1. pole
   2. kwaheri
   3. tafadhali
  5.          
   1. kumi
   2. nane
   3. sita
   4. saba
 3. Sahihisha maneno yoyote kumi ambayo yametengenezwa kulingana na maagizo
  mfano: babu, hamu, sanaa, hasa, baa, bisha, nasa, sana, zamu, zaba, shamba, ana, amba, anabisha, sambaza, sambaa, saba, na mengineo

Questions

Task 1: COMPREHENSION.

 1. Read the story below and answer the following questions.
  It is early morning. The sun shines in the hills. The birds are singing. They are happy in the hills.
  1. The sun rises in the ____________________ (evening, morning)
  2. Where does the sun shine? ____________________
  3. What are the birds doing? ____________________
  4. How are the birds? ____________________
  5. Draw the sun
                                                     

Task 2: GRAMMAR.

 1. Use a, an orthe. (20mks)
  1. __________________ chief is visiting our school.
  2. She ate _______________ apple.
  3. She has _______________ book.
 2. Write the opposites. (5mks)
  1. Girl __________________
  2. Mother __________________
  3. Sister __________________
  4. Daughter __________________
  5. Uncle __________________
 3. Write the past tense by adding d. (3mks)
  1. use
  2. live
  3. love
 4. Rearrange the words to make correct sentences. (3mks)
  1. bought you a phone who? ____________________________________
  2. do you what want? ____________________________________
  3. need you what do? ____________________________________
 5. Use his, her or their to fill in the gaps
  1. She eats__________________yam.
  2. They pack __________________ bags.
  3. He has __________________ books.
 6. Use inside, outside or behind a)
  1.                      
   02engg1et1q6a
   The boy is __________________ the house
  2.                
   02engg1et1q6b
   The boy is __________________ the house
  3.               
   02engg1et1q6c
   The boy is __________________ the house

Task 3: WRITING
Start each sentence with a capital letter.

 1. what is your name?
 2. here is the teachers phone.
 3. i am a mobile phone.
 4. ben plays with his pets.
 5. the animals run away.
 6. the pigs eat two cups of food.
 7. i have a pet hen.
 8. these are my chicks,
 9. welcome to our horn
 10. the dog sits on its mat.

Marking Scheme

TASK 1

 1. morning
 2. in the hills
 3. singing
 4. they are happy
 5. student should draw the sun

TASK 2:      

 1.         
  1. The
  2. an
  3. a   
 2.        
  1. boy
  2. father
  3. brother
  4. son
  5. aunt
 3.              
  1. used
  2. lived
  3. loved    
 4.            
  1. Who bought you a phone?
  2. What do you want?
  3. What do you need?
 5.         
  1. her
  2. their
  3. his
 6.         
  1. inside
  2. outside
  3. behind

TASK 3

  1. What is your name?
  2. Here is the teacher's phone.
  3. I am a mobile phone.
  4. Ben plays with his pets.
  5. The animals run away.
  6. The pigs eat two cups of food.
  7. I have a pet hen.
  8. These are my chicks.
  9. Welcome to our home.
  10. The dog sits on its mat.

Questions 

NUMBERS.

 1. Arrange from the largest to smallest.
  01mathg1et1q1
 2. Write these numbers in symbols
  Fifty _______________
  Seventeen _______________
  Forty six _______________
  Thirty nine _______________
  Twenty three _______________
 3. Match the numbers with the objects
  01mathg1et1q3
 4. Circle the ones that are the same in numbers.
  01mathg1et1q4
 5. A class has 20 learners. 10 are boys. How many girls are there?
 6. What is 16 take away 8?
 7.      
  1.  30 
   -20   
           
  2.   40
   - 20   
            
  3.  60
   -30    
            
 8. A farmer had 20 cows. He bought 10 more cows. How many cows did he have altogether?
 9.        
  1. 52 
   +7    
           
  2.   32
   +14   
            
  3.   18
   +11    
             
  4.   40
   +30   
            
 10. Write the missing numbers. (5m arks)
  1. 10, 15, ____,25
  2. 35, 33, 31,____
  3. 30, 32, ___, 36
  4. 40,45, 50,___
  5. 37, 39, 41,___
 11. Count and write backward by 5 from 35 to 15 (5marks)
  ___,____, ____,_____, ____


  MEASUREMENTS (10mks)
 12. There are ________ days in a week.(6, 5, 7)
 13. Fill in the missing days (4marks)
  Sunday,_______ , Tuesday,________,________, Friday,_______
 14. Circle all the needs (3marks)
  01mathg1et1q14
 15. Price iist (5marks)
  Item Price
  Sugar 100
  Pencil 10
  Bread 55
  How much is the
  bread? ______________
  sugar? ______________
  pencil? ______________


  GEOMETRY (5mks)
 16. Name these shapes and lines 
  01mathg1et1q16

Marking Scheme

 1.     
  01mathg1et1qa1
 2. 50
  17
  46
  39
  23
 3.     
  01mathg1et1qa3
 4.     
  01mathg1et1qa4
 5. 10
 6. 8
 7.    
  1. 10
  2. 20
  3. 30
 8. 30
 9.            
  1. 59   
  2. 46
  3. 29
  4. 70
 10.         
  1. 20
  2. 29
  3. 34
  4. 55
  5. 43
 11. 35,30,25,20,15
 12. 7
 13. Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday
 14.     
  01mathg1et1qa14
 15. 55
  100
  10
 16. triangle
  line
  curve
  circle
  rectangle

Maswali

Imla

 1. ________________________
 2. ________________________
 3. ________________________
 4. ________________________
 5. ________________________

  Mavazi hava huvaliwa wapi
 6. Tai
 7. Bangili
 8. Kofia
 9. Soksi
 10. Kiatu

  Andika maiina va maumbo hava
 11.    
  01KisG2ET1q10    
  ______________
 12.    
  01KisG2ET1q11
  _______________
 13. Siku kuu ya Jamhuri huja mwezi upi? ________________________

  Kanusha
 14. Anacheka
  ________________________
 15. Ninaandika
  ________________________
 16. Ongea
  ________________________
 17. Lima
  ________________________
 18. Imba
  ________________________

  Kamilisha vitendawili
 19. Kamba yangu ndefu !akin' haifungi kuni ________________________
 20. Nameza iakini sishibi ________________________
 21. Kiko lakini sikioni ________________________
 22. Tukitaka kuangalia tarehe sisi hutumia ________________________
 23. Mwalimu hutumia ________________________ kuandika ubaoni.

  Andika winqi
 24. Jino hili ________________________
 25. Kisu hiki ________________________

Maakizo

1-5 mwanafunzi anapaswa kuandika maneno yaliyosemwa

 1. shingo
 2. mkono
 3. kichwa
 4. mguu
 5. mguu
 6. duara dufu
 7. mstatili
 8. Disemba
 9. hacheki
 10. siandiki
 11. usiongee
 12. usilime
 13. usiimbe
 14. barabara
 15. mate
 16. kisogo
 17. kalenda
 18. chaki
 19. meno haya
 20. visu hivi

READING

Read the words

 1. child 
 2. dish 
 3. sheep
 4. girl 
 5.  elephant 
 6. father
 7. boy
 8. banana
 9. before
 10. months

Read the story

Once upon a time there were three little pigs. The first little pig made his house of grass. The second little pig made his house of sticks. the third little pig made his house of bricks.

KUSOMA

Soma maneno

 1. msichana  
 2. shuka 
 3. lala
 4. chafu
 5. kaka 
 6. vikapu 
 7. meno
 8. nyuzi 
 9. mayai 
 10. rafiki

Soma hadithi

Siku moja sheria alianza kuumwa na tumbo alipokuwa darasani. Alipozidi kuumwa akakimbia msalani ambako alianza kuendesha. Alikimbizwa hospitalini na mwalimu ili apate matibabu 

Questions

Dictation

 1. ______________________
 2. ______________________
 3. ______________________
 4. ______________________
 5. ______________________

  Write the opposite
 6. Girl     ______________________
 7. Big     ______________________
 8. Clean ______________________
 9. Good  ______________________

  Write the missing letters
 10. D__o__
 11. H___use
 12. D __s __
 13. G ___r___
 14. T ___b___e

  Write the following words in ABC order
 15. cat apple egg ball dog
  ____________________________
 16. dish axe caps bus
  ____________________________
 17. Doris Albert Emily
  ____________________________
 18. cow sheep hen goat
  ____________________________
 19. child girl boy man
  ____________________________

  Write 'a' or 'an' in the gaps
 20. There is _______________flower on the table.
 21. Show me _______________elephant.
 22. Fatuma wants to buy___________________ ruler.
 23. His father is ________________teacher.
 24. This is ___________________owl.

  Write the plural of these words
 25. Boy ______________________
 26. Dog ______________________
 27. Box ______________________
 28. Lady ______________________
 29. Man ______________________
 30. Cup ______________________

Marking Scheme

1-5 - Student should write words as they are dictated.

 1. boy
 2. small
 3. dirty
 4. bad
 5. Door
 6. House
 7. Desk
 8. Girl
 9. Table
 10. apple ball cat dog egg
 11. axe bus caps dish
 12. Albert Doris Emily
 13. cow goat hen sheep
 14. boy child girl man
 15. a
 16. an
 17. a
 18. a
 19. an
 20. boys
 21. dogs
 22. boxes
 23. ladies
 24. men
 25. cups 
Page 1 of 2