Displaying items by tag: CBC

Questions

 1. Environmental Activities
  Match the pictures
  04IlaPGet122q1
  CRE
 2. Match God's Creation
  04IlaPGet122q2PSYCHOMOTOR
 3. Colour the Picture
  04IlaPGet122q5
 4. Copy the pattern
  04IlaPGet122q6

Marking Scheme

 1.      
  playgroup ila qa1
 2.     
  playgroup ila qa4
 3. Student should colour the image correctly
 4.  Student should copy the pattern correctly

Questions

 1. Read
  a      b    c    d     e      f     g      h      i      j      k     l     m     
  n      o    p    q     r      s      t      u      v    w     x    y     z
 2. Read and colour the pictures
  03litPGet122q2

Marking Scheme

 1. Student should read the letters correctly
 2. Student should read the pictures correctly and colour them .

 

 

Questions

 1. Match the picture with the starting sound
  02langPGet122q1
 2. Colour pictures
  02langPGet122q2JPG
 3. Join dots
  playgroup language q3

Marking Scheme

 1.    
  02langPGet122q1 Copy
 2. Colour the pictures as instructed.
 3.    
  playgroup language qa3

Questions

ENVIRONMENTAL ACTIVITIES

 1. Join and colour these pictures.

  04Envpp2et122q1
 2. Answer the questions
  (oral work)
  1. Girl wear _____________
   (dress, shorts)
  2. Boy wear _____________
   (dress, shorts)
  3. A fish lives in _____________
   (soil, water)
  4. Cow eats called _____________
   (glass, grass)


CHRISTIAN RELIGIOUS EDUCATION.

 1. Draw the following pictures.
  (Teacher's guidance)
  eye nose
                                                                    
  leg ear
   

   
 2. Mary was the mother of __________________
 3. This book is called _______________
 4. God lives in _________________
 5.  The father of. Jesus was called _____________

PSYCHOMOTOR AND CREATIVE ACTIVITIES

 1. Complete the picture.
  06Psypp2et122q1
 2. Complete the patterns
  06Psypp2et122q2

Marking Scheme

ENVIRONMENTAL

 1. Student should join the dots and colour as instructed
 2.         
  1. dress
  2. shorts
  3. water
  4. grass

CRE

 1. Student should draw the images as instructed.
 2. Jesus
 3. Bible
 4. Tree
 5. Heaven
 6. Joseph

PSYCHOMOTOR & CREATIVE

 1. Student should finish the drawing as instructed
 2. Student should comlete the patterns shown as instructed.

Maswali

SEHEMU YA KWANZA
KUSIKILIZA NA KUONGEA

 1. Habari?
  (Mwanafunzi anajibu)
 2. Hujambo?
  (Mwanafunzi anajibu)

SEHEMU YA PILI
KUSOMA

 1. Soma silabi hizi
  b    t    k    w      z     p     d
 2. Soma neno fupi
  paa     saa      taa    uko       kitu    tai

SEHEMU YA TATU
KISWAHILI LUGHA

 1. Rembesha silabi hizi kwa rangi upendayo.
  03Kispp2et122q1
 2. Linganisha maneno haya.
  Paka       dada
  hapa        paka
  zaza        lala
  lala          zaza
  dada        hapa
 3. Unganisha kisha usome.
  03Kispp2et122q3 Copy
 4. Andika jina la picha hizi
  03Kispp2et122q4

Majibu

SEHEMU YA KWANZA

Mwanafunzi anapswa kujibu maswali vizuri

SEHEMU YA PILI

Mwanafunzi anapaswa kusoma maneno na silabi yaliyoandikwa

SEHEMU YA TATU

 1. Mwanafunzi anapaswa kupaka rangi silabi alizopewa. Rangi yoyote inakubalika
 2.    
  03Kispp2et122qa2      
 3.      
  03Kispp2et122q3 cc 1    
 4. Kitabu, yai

Questions

TASK 1
Listening and speaking

 1. What is your name
  (Learner's respond)
 2. What is the name of your school?
  (Learner's respond)

TASK 2
READING

 1. Read the following vowels,
  a e i o u
 2. Read words
  at     as       it     un     egg         am
 3. Match these words then read.
  cat                                 hat
  mat                               mat
  rat                                 rat
  pat                                 cat
  hat                                pat

TASK 3
LANGUAGE ACTIVITIES

 1. Write ten sounds you have learnt.
  ____, _____, ____, ____, _____
  ____, _____, ____, ____, _____
 2. Copy the sounds.
    X        M      P      Q      r       t
  ___     ___   ___  ___  ___  ___
 3. Draw the pictures (Teacher to guide)
  tree man chair house pan
                                                                                                                                      

 4. Colour the sounds 
  02Engpp2et122q4

Marking Scheme

TASK 1

Learners should answer the questions asked appropriately.

TASK 2

Students shoul read as instructed.

TASK 3

 1. Student should write any 10 sounds without repetition
 2. Student should copy the sounds as instructed.(reject exchange of capital for small letters and vice versa)
 3. Student should draw items as instructed.(reject intechanged drawings)
 4. Studenmts should colour the sounds as instructed.(Accept any colour)

Questions

 1. Write numbers 1 - 10.
  ____, ____, ____, ____, ____
  ____, ____, ____, ____, ____
 2. Match the shape with its name.
  01Mathpp2et122q2
 3. Fill in the missing numbers.
  1 __ 3 __ 5 __ 7 __ 9 __
 4. Add (+)
  2 + 1 = _____
  3 + 1 = _____
  2 + 2 = _____
  3 + 2 = _____
  2 + 3 = _____
  3 + 3 = _____
 5. Join the shapes and colour.
  01Mathpp2et122q5

Marking Scheme

 1.  1,2,3,4,5,6,7,8,9,10
 2.    
  01Mathpp2et122q2 Copy
 3. 1, 2, 3, 4  , 5, 6 ,7, 8 ,9,10
 4. 3
  4
  4
  5
  5
  6
 5.       
  01Mathpp2et122q5 Copy

Maswali

 1. KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA (Alama 5)
  Nitakusomea hadithi kisha nitakuuliza maswali. Sikiliza kwa makini.

  Jumatano ni siku ya soko kula Sori. Mama yangu huuza vyakula vya kiasili vifuatavyo: maharagwe, mahindi na njugu. Rafiki yake Sara humuuzia mihogo na viazi.
  1. Soko ya Sori huwa siku gani?
   ____________________
  2. Taja vyakula vitatu vya kiasili ambavyo mama huuza? (alama 3)
   ____________________
   ____________________
   ____________________
  3. Rafiki ya mama anaitwaje?
   ____________________
 2. KUSOMA KWA SAUTI (Alama 10)
  Soma hadithi hii kwa sauti

  Wakati wa likizo Eliza na Lazizi walielekea ziwani. Waliona minazi na mizabibu. Wakala mizabibu. Waliwabebea wazazi wao zabibu na nazi. Wazazi waliwanunulia Zawadi. Lazizi alizawadiwa zeze. Eliza alinunuliwa miwani.

 3. Mwanafunzi asome maneno 20 kwa dakika moja.

Jumla = (alama 50)

Majibu.

 • Maswali yote yanapaswa kujibiwa kwa njia ya kuongea .

 

Maswali

 1. UFAHAMU 
  Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswallyerfuatayo:

  Karimi ni msichana nadhifu. Yeye husoma katika gredi ya kwanza shuleni leleji. Mwalimu wake wa darasa ni Bi Khadija. Kiranja wa darasa ni mvulana. Jina lake ni Adhoch.
  1. Karimi ni msichana wa aina gani?
  2. Ako katika gredi gani?
  3. Shule yake inaitwaje?
  4. Mwaiimu wake wa darasa anaitwaje?
  5. Kiranja woo anaitwaje?

 2. SARUFI (Mama 20)
  1. Andika majina ya vyakula hivi (Mama 5)
   03Kisg1et1q2.1a
  2. chagua jibu sahihi. (Mama 5)
   1. Ndizi ___________ zimeharibika. (zetu, langu)
   2. Mihogo ___________ imepikwa. (letu, yetu)
   3. Embe ___________  limeiva. (Iangu, zangu)
   4. Muwa ___________  ni mtamu. (zetu, wangu)
   5. Viazi ___________  ni vikubwa. (chetu vyetu)
  3. Tumia haya maneno kujaza pengo
   (nawa mikono, futa kamasi, kata kucha)
   1. Mtoto ali ___________ kwenye pua lake.
   2. Baada ya kutoka msalani ali ___________
   3. Mwanafunzi ali___________  zake ndefu za vidole
  4. Jaza pengo kwa kutumia maneno haya
   (pole, tafadhali, kwaheri)
   1. Ukimkosea mtu utamwambia ___________
   2. Ukimuaga mtu unasema ___________  ya kuonana.
   3. ___________  nisaidie kalamu yako.
  5. Andika majina ya nambari hizi kwa maneno
   1. 10 ___________ 
   2. 8   ___________ 
   3. 6   ___________ 
   4. 7   ___________

 3. KUANDIKA.
  Unda maneno kumi kutoka kwenye jedwali
  kwa mfano: a na bi sha - anabisha
  nya  bu bi na mba za
  mu ba sha a ha sa

  1. ___________________________
  2. ___________________________
  3. ___________________________
  4. ___________________________
  5. ___________________________
  6. ___________________________
  7. ___________________________
  8. ___________________________
  9. ___________________________
  10. ___________________________

Majibu

 1.               
  1. nadhifu
  2. gredi ya kwanza
  3. Leleji
  4. Bi Khadija
  5. Adhoch
 2.          
  1.        
   1. mhindi/ mahindi
   2. sukuma
   3. kitunguu
   4. nyanya
   5. maharagwe/maharage
  2.       
   1. zetu
   2. yetu
   3. langu
   4. wangu
   5. vyetu
  3.            
   1. futa kamasi
   2. nawa mikono
   3. kata kucha
  4.              
   1. pole
   2. kwaheri
   3. tafadhali
  5.          
   1. kumi
   2. nane
   3. sita
   4. saba
 3. Sahihisha maneno yoyote kumi ambayo yametengenezwa kulingana na maagizo
  mfano: babu, hamu, sanaa, hasa, baa, bisha, nasa, sana, zamu, zaba, shamba, ana, amba, anabisha, sambaza, sambaa, saba, na mengineo

Questions

Task 1: COMPREHENSION.

 1. Read the story below and answer the following questions.
  It is early morning. The sun shines in the hills. The birds are singing. They are happy in the hills.
  1. The sun rises in the ____________________ (evening, morning)
  2. Where does the sun shine? ____________________
  3. What are the birds doing? ____________________
  4. How are the birds? ____________________
  5. Draw the sun
                                                     

Task 2: GRAMMAR.

 1. Use a, an orthe. (20mks)
  1. __________________ chief is visiting our school.
  2. She ate _______________ apple.
  3. She has _______________ book.
 2. Write the opposites. (5mks)
  1. Girl __________________
  2. Mother __________________
  3. Sister __________________
  4. Daughter __________________
  5. Uncle __________________
 3. Write the past tense by adding d. (3mks)
  1. use
  2. live
  3. love
 4. Rearrange the words to make correct sentences. (3mks)
  1. bought you a phone who? ____________________________________
  2. do you what want? ____________________________________
  3. need you what do? ____________________________________
 5. Use his, her or their to fill in the gaps
  1. She eats__________________yam.
  2. They pack __________________ bags.
  3. He has __________________ books.
 6. Use inside, outside or behind a)
  1.                      
   02engg1et1q6a
   The boy is __________________ the house
  2.                
   02engg1et1q6b
   The boy is __________________ the house
  3.               
   02engg1et1q6c
   The boy is __________________ the house

Task 3: WRITING
Start each sentence with a capital letter.

 1. what is your name?
 2. here is the teachers phone.
 3. i am a mobile phone.
 4. ben plays with his pets.
 5. the animals run away.
 6. the pigs eat two cups of food.
 7. i have a pet hen.
 8. these are my chicks,
 9. welcome to our horn
 10. the dog sits on its mat.

Marking Scheme

TASK 1

 1. morning
 2. in the hills
 3. singing
 4. they are happy
 5. student should draw the sun

TASK 2:      

 1.         
  1. The
  2. an
  3. a   
 2.        
  1. boy
  2. father
  3. brother
  4. son
  5. aunt
 3.              
  1. used
  2. lived
  3. loved    
 4.            
  1. Who bought you a phone?
  2. What do you want?
  3. What do you need?
 5.         
  1. her
  2. their
  3. his
 6.         
  1. inside
  2. outside
  3. behind

TASK 3

  1. What is your name?
  2. Here is the teacher's phone.
  3. I am a mobile phone.
  4. Ben plays with his pets.
  5. The animals run away.
  6. The pigs eat two cups of food.
  7. I have a pet hen.
  8. These are my chicks.
  9. Welcome to our home.
  10. The dog sits on its mat.