0 votes
191 views
in General Questions by
"umenirudisha nyuma kweli katika siku zile za ujana wangu asubuhi Niko skuli majira ya alfajiri
Fafanua mifano minane ya matumizi ya mbinu hii katika tamthilia

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
4 answers
asked Dec 13, 2023 in General Questions by 0781759XXX
0 votes
2 answers
asked Dec 13, 2023 in General Questions by 0726486XXX
Welcome to EasyElimu Questions and Answers, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

Categories

6.4k questions

9.6k answers

6 comments

590 users

...