0 votes
1.6k views
in Sarufi na Matumizi ya Lugha by

Bainisha kiima na chagizo katika sentensi ifuatayo

  • Mwenyewe alikipenda kwa dhati.

1 Answer

0 votes
by
  • mwenyewe-kiima
  • kwa dhati-chagizo
Welcome to EasyElimu Questions and Answers, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

6.4k questions

9.6k answers

6 comments

590 users

...