0 votes
377 views
in Sarufi na Matumizi ya Lugha by
recategorized by
maana ya mofimu huru

1 Answer

0 votes
by
 
Best answer
Mofimu huru ni silabi moja au zaidi yenye maana kamili ya neno na inaweza kujisimamia yenyewe bila msaada wa viambishi au silabi nyingine

Related questions

0 votes
13 answers
asked Oct 6, 2021 in Isimu Jamii by Joshmungu
0 votes
1 answer
Welcome to EasyElimu Questions and Answers, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

5.7k questions

7.4k answers

6 comments

590 users

...