0 votes
127 views
in Sarufi na Matumizi ya Lugha by
Tunga sentensi moja yenye viungo vifuatavyo vya sarufi
I. Mzizi wa kitenzi Cha silabi moja
II. Kauli ya kufanyia
III.kikanushi
IV. Kiwakilishi Cha wakati uliopita
V. Mtendwa katika nafasi ya tatu umoja
VI. Kiima katika nafsi ya pili wingi

Please log in or register to answer this question.

Welcome to EasyElimu Questions and Answers, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

5.7k questions

7.4k answers

6 comments

590 users

...