0 votes
2.6k views
in Isimu Jamii by
bainisha changamoto tani zinazoikabili lugha ya kiswahili kama somo katika shule za upili nchini kenya

1 Answer

0 votes
by
Ukosefu wa walimu waliohitimu,Imani potovu
Ukosefu wa vitabu vya kusoma

Related questions

0 votes
1 answer
0 votes
10 answers
Welcome to EasyElimu Questions and Answers, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

5.7k questions

7.3k answers

6 comments

590 users

...