0 votes
2.0k views
in Isimu Jamii by
kaida mbili za lugha zinazotawala maamkizi huku ukitoa mfano mwafaka

2 Answers

0 votes
by
Hali ya mtu-mgonjwa hutumia lugha ya upole ilihali mlevi huongea kihooela.
Umri-vijana hutumia lugha ya sheng'katika mazungumzo Yao ilihali wazee hutumia lugha yenye busara
0 votes
by
Elimu,Umri,Tanaka,Jinsia

Related questions

0 votes
11 answers
0 votes
1 answer
asked Nov 7, 2023 in Isimu Jamii by 0713753XXX
Welcome to EasyElimu Questions and Answers, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

6.3k questions

9.6k answers

6 comments

590 users

...