0 votes
1.5k views
in Kigogo by
"...wino wa Mungu haufiki..." 
a) Eleza muktadha wa maneno haya
b) Taja na ueleze mbinu ya lugha iliyotumika katika dondoo hii
c)Fafanua ukweli wa kauli hii kwa kuzingatia hoja zozote kumi na nne kutoka katika riwaya ya chozi la Heri

Please log in or register to answer this question.

Related questions

0 votes
0 answers
0 votes
0 answers
asked Mar 6 in Fasihi by 0717054XXX
0 votes
2 answers
asked Jan 2 in Fasihi by gicXXX
Welcome to EasyElimu Questions and Answers, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

6.4k questions

9.6k answers

6 comments

590 users

...