0 votes
1.4k views
in Sarufi na Matumizi ya Lugha by
Nini maana ya mofimu?

1 Answer

0 votes
by

Mofimu ni kipashio kidogo cha lugha chenye maana na ambacho hakiwezi kutenganishwa zaidi bila ya kupoteza maana yake.

Related questions

0 votes
2 answers
0 votes
4 answers
Welcome to EasyElimu Questions and Answers, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

6.4k questions

9.6k answers

6 comments

590 users

...