0 votes
1.9k views
in Sarufi na Matumizi ya Lugha by
1)Ni nini maana ya sauti za likwidi
2)Taja mifano ya sauti za likwidi

1 Answer

0 votes
by
l na r

Related questions

0 votes
4 answers
0 votes
1 answer
Welcome to EasyElimu Questions and Answers, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

5.5k questions

6.8k answers

6 comments

590 users

...