Wednesday, 03 November 2021 13:58

Kiswahili Questions and Answers - CBC pre-primary 2 (PP2) End Term 2 Exams 2021 SET 2

Share via Whatsapp
 1. Kamilisha sentensi hizi.
  Jina langu ni __________________
  Mimi ni _____________________
  Mwalimu wangu ni ___________________
  Leo ni _______________
 2. Soma na uchore

   Jua   rula 
                     

   kikombe   meza 
   
   
 3. Andika kwa tarakimu
  tano __________________
  moja __________________
  kumi __________________
  mbili __________________
  nane __________________
 4. Jaza pengo ukitumia 'a e i o u'
  k___lamu
  chup__
  mt___to
  ket____
  ny___ki
  j____ni
  emb___
  mim___
 5. Unda jina ukitumia silabi zifuatazo.
  ch = _________________
  ma= _________________
  ha = _________________
  ba = _________________
  me = __________________
  shu = ___________________
 6. Kamilisha sentensi
  Huyu ni _______________Grade 2 CBC env ET2 set 2 2021 F3
  Hiki ni ________________PP2 CBC swa ET2 set 2 2021 F1
  Hiki ni _________________kiti
  Hili ni _________________landscape oval
  Huu ni ________________tree

MARKING SCHEME

 1.  
 2.  
 3. 5
  1
  10
  2
  8
 4. kalamu
  chupa
  mtoto
  keti
  nyuki
  jani
  embe
  mimi
 5. chupa
  matawi
  hapa
  baba
  meza
  shuka
 6. kuku
  kisu
  kiti
  yai
  mti
Join our whatsapp group for latest updates

Download Kiswahili Questions and Answers - CBC pre-primary 2 (PP2) End Term 2 Exams 2021 SET 2.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.