Friday, 22 September 2023 11:33

Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC PP2 Term 3 Opener Exams 2023 SET 1

Share via Whatsapp

SEHEMU YA KWANA : Kusikiliza na kuzungumza.

 1. Hujambo? _______________________________
 2. Shikamoo? _______________________________
 3. Mwalimu wa darasa anaitwa? _______________________________
 4. Wewe ni msichana ama mvulana? _______________________________
 5. Wewe una miguu mingapi? _______________________________

SEHEMU YA PILI: Kusoma

 1. Soma maneno haya.
  pesa                       mke                        nyota
  mate                      ziwa                        birika
  zetu                       moto                       mlango                       paa
 2. Soma sentensi hizi.
  1. Paka wa mtoto.
  2. Leta hiyo dawa.
  3. Taya na mtoto.
  4. Nipe dawa.
  5. Paa la nyumba.

SEHEMU YA TATU: LUGHA

 1. Imla:
  1. ____________________________________

  2. ____________________________________

  3. ____________________________________

  4. ____________________________________

  5. ____________________________________
 2. Jaza pengo.
  k ____fia
  ___a
  k ____ka
  m____ ma
  mt _____
 3. Andika majina ya picha hizi.
   Play Group CBC lit ET2 set 1 2021 F7  egg  cup 1
       
   Ruler  Ubao  
       
  (ubao, rula, mguu, kikombe, yai)
 4. Andika maneno mya picha hizi vizuri.
  cat  kapa - _____________________________
  Car     riga - ____________________________
  Table zame -  ____________________________
 5. Chora picha


   
  Mpira
   


  Mti
Join our whatsapp group for latest updates

Download Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC PP2 Term 3 Opener Exams 2023 SET 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.