Friday, 06 May 2022 09:06

Kiswahili Activities Questions and Answers - CBC PP2 End Term 1 Exams 2022 SET 1

MASWALI

 1. Linganisha silabi. (Alama 5)
  1
 2. Andika majina ya picha. (Alarma 5)
  2
 3. Chora kitabu. (Alama 5)
 4. Andika maneno haya tena
  saa
  tatu
  uji
  moja
  mto
 5. Paka umbo hili rangi. (Alama 5)
  3

MWONGOZO WA KUSAHIHISHA

 1. ba   ba
  be   be
  bi    bi
  bo   bo
  bu   bu
  da   da
 2. kiti
  meza
  jua
  mguu
  mti

Please download this document as PDF to read all it's contents.

Why PDF Download?

 • You will have the content in your phone/computer to read anytime.
 • Study when offline.(No internet/data bundles needed.)
 • Easily print the content to hard copy.

Read 325 times Last modified on Friday, 06 May 2022 09:40