Friday, 06 May 2022 09:20

Kiswahili Activities Questions and Answers - CBC PP2 End Term 1 Exams 2022 Set 2

Maswali

SEHEMU YA KWANZA
KUSIKILIZA NA KUONGEA

 1. Habari?
  (Mwanafunzi anajibu)
 2. Hujambo?
  (Mwanafunzi anajibu)

SEHEMU YA PILI
KUSOMA

 1. Soma silabi hizi
  b    t    k    w      z     p     d
 2. Soma neno fupi
  paa     saa      taa    uko       kitu    tai

SEHEMU YA TATU
KISWAHILI LUGHA

 1. Rembesha silabi hizi kwa rangi upendayo.
  03Kispp2et122q1
 2. Linganisha maneno haya.
  Paka       dada
  hapa        paka
  zaza        lala
  lala          zaza
  dada        hapa
 3. Unganisha kisha usome.
  03Kispp2et122q3 Copy
 4. Andika jina la picha hizi
  03Kispp2et122q4

Majibu

SEHEMU YA KWANZA

Mwanafunzi anapswa kujibu maswali vizuri

SEHEMU YA PILI

Mwanafunzi anapaswa kusoma maneno na silabi yaliyoandikwa

SEHEMU YA TATU

 1. Mwanafunzi anapaswa kupaka rangi silabi alizopewa. Rangi yoyote inakubalika
 2.    
  03Kispp2et122qa2      
 3.      
  03Kispp2et122q3 cc 1    
 4. Kitabu, yai

Please download this document as PDF to read all it's contents.

Why PDF Download?

 • You will have the content in your phone/computer to read anytime.
 • Study when offline.(No internet/data bundles needed.)
 • Easily print the content to hard copy.

Read 560 times Last modified on Friday, 06 May 2022 11:16