0 votes
819 views
in Isimu Jamii by
Taja dhima nne za maigizo.

1 Answer

0 votes
by
  1. Kukuza ujasiri
  2. Kupitishia hisia 
  3. Kukuza maadili
  4. Kukosa jamii
  5. Kuelimisha 
  6. Kuimarisha lugha na kipawa cha kuigiza
  7. Kuendeleza utamaduni
  8. Kuburudisha.
Welcome to EasyElimu Questions and Answers, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

5.7k questions

7.4k answers

6 comments

590 users

...