0 votes
644 views
in Sarufi na Matumizi ya Lugha by
Eleza maana ya Kiimbo

1 Answer

0 votes
by
edited by
Ni upandaji na ushukaji wa sauti unaofanyika wakati mtu anapozungumza
Ni kiwango cha utoaji wa sauti kutegemea ujuu na uchini wake unaowezesha kupata tofauti za hisia za msemaji

Related questions

Welcome to EasyElimu Questions and Answers, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

5.8k questions

8.2k answers

6 comments

590 users

...