0 votes
1.4k views
in Sarufi na Matumizi ya Lugha by
Eleza tofauti kati ya sauti za vipasuo na vikwamizo

1 Answer

0 votes
by
Vipasuo - Hewa huzuiwa kabisa na kuachiliwa kw ghafla kwa mpasho k.m p& b

Vikwamizo – Ala za kutamkia hukaribiana na kutoa sauti ya mkwaruzo wa hewa au msuguano k.m.(f/v/lt gh)

Related questions

Welcome to EasyElimu Questions and Answers, where you can ask questions and receive answers from other members of the community.

6.4k questions

9.6k answers

6 comments

590 users

...