Kiswahili (Kwa Darasa) - Class 8 Schemes of Work Term 3 2023

Rate this item
(0 votes)

RATIBA YA MAFUNZI YA KISWAHILI
DARASA LA 8
MUHULA 3 2023

WIKI KIPINDI FUNZO MADA SHABAHA SHUGHULI ZA MAFUNZO NYENZO ASILIA MAONI
1 Marudio ya kazi ya muhula wa pili kwa kumulika mada mbalimbali
 2  1  KUSIKILIZA NA KUONGEA  Misemo -nahau 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kufumba na kufumbua mafumbo kwa ustadi. 
 • Kuuliza na kujibu maswali
 • kufumbua mafumbo 
 • Ubao
 • Zoezi kitabuni mwa wanafunzi.
 • Kiswahili kwa darasa la 8: kitabu cha wanafunzi:
 • Kiswahili kitukuzwe( toleo la tatu);uk 124
 
   2  KUSOMA   Ufahamu 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kukariri ( shairi kwa makini na kujibu maswali kutoka kwenye shairi hilo kwa usahihi. 
 • Kusoma
 • Kuuliza na kujibu maswali
 • Kufanya zoezi 
 • Ubao
 • Picha na taarifa katika kitabu cha mwanafunzi. 
 • Kitabu cha mwanafunzi Uk 125
 
   3  KUANDIKA  Insha 

 Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kuandika insha ya methali kwa hati nadhifu. 
 • Kuandika sentensi 
 • Ubao
 •  Kitabu cha mwanafunzi Uk.127
 
   4  SARUFI   Kirejeshi -amba -na ngeli 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kutambua matumizi sahihi ya kirejeshi amba na ngeli’ 
 • Kuunda sentensi
 • Kujadili mada
 • Kufanya zoezi 
 • Zoezi katika kitabu cha mwanafunzi
 • Ubao 
 •  Kitabu cha mwanafunzi Uk127
 
   5  MSAMIATI   Majina ya wafanyikazi 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kuitambua msamiati wa majina ya waf anyikazi na kuitumia kuunda sentensi sahihi. 
 • Kujadili misamiati Kuunda sentensi
 • Kufanya zoezi 
 • Ubao
 •  Kitabu cha mwanafunzi Uk 128
 
 3  1  KUSIKILIZA NA KUONGEA   Sentensi zenye miundo mbalimbali 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kutunga sentensi zenye miundo mbalimbali katika umoja na wingi.
 •  Kutunga sentensi
 • Kuuliza nakujibu maswali. 
 • Ubao 
 • Kiswahili kwa darasa la 8: kitabu cha wanafunzi:
 • Kiswahili kitukuzwe( toleo la tatu);uk 131
 
   2  KUSOMA   Ufahamu 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kusoma taarifa ( kamusi) kwa makini na kujibu maswali kutoka kwenye taarifa hiyo kwa usahihi.
 • Kusoma
 • Kuuliza na kujibu maswali
 • Kufanya zoezi  
 • Ubao
 • Taarifa katika kitabu cha mwanafunzi.
 • Kitabu cha mwanafunzi Uk. 132
 
   3  KUANDIKA   Insha ya mjadala

 Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kuandika insha hati nadhifu.
 • kufanya zoezi
 • Kuandika insha 
 • Zoezi kitabuni mwa mwanafunzi 
 •  Kitabu cha mwanafunzi 134
 
   4  SARUFI   Mnyambuliko wa vitenzi 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kunyambua vitenzi katika kauli za kutendeka, kutendesha na kutendeshwa. 
 • Kunyambua vitenzi
 • Kujadili mada
 • Kufanya zoezi 
 • Zoezi katika kitabu cha mwanafunzi
 • Ubao
 •   Kitabu cha mwanafunzi Uk. 134
 
   5  MSAMIATI   tarakimu 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kutumia msamiati wa tarakimu kwa usahihi 
 • KutUmia msamiati wa tarakimu
 • Kufanya zoezi -
 • Vifaa halisi,
 • Picha na michoro mbalmbali.
 • Kitabu cha mwanafunzi Uk. 135
 
 4  1  KUSIKILIZA NA KUONGEA   Mchezo wa kuigiza 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kuigiza mchezo kulingana na maelezo ya mwalimu 
 •  Kusoma
 • Kuunda sentensi
 •  ubao 
 •  Kiswahili kwa darasa la 8: kitabu cha wanafunzi:
 • Kiswahili kitukuzwe( toleo la tatu);uk 124
 
   2  KUSOMA   Ufahamu


Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kusoma taarifa (Ulaghai) kwa makini na kujibu maswali kutoka kwenye taarifa hiyo kwa usahihi. 
 • Kusoma
 • Kuuliza na kujibu maswali
 • Kufanya zoezi 
 • Ubao
 • Picha na taarifa katika kitabu cha mwanafunzi.  
 •  Kitabu cha mwanafunzi Uk. 139
 
   3  KUANDIKA   Insha 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kuandika insha kulingana na anwani atakayopewa kwa hati nadhifu.
 • Kuratibu vidokezo
 • Kuandika insha
 • Ubao 
 •  Mwalimu atoe anwani.
 
   4  SARUFI   Udogo, wastani, ukubwa wa nomino

 Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kutaja udogo, ukubwa na wastani wa nomino. 
 •  Kuunda sentensi
 • kutambua udogo, wastani na ukubwa wa nomino
 • Kufanya zoezi 
 • ubao
 •   Kitabu cha mwanafunzi Uk. 141
 
   5  MSAMIATI   

Visawe Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kutumia visawe kuunda sentensi sahihi 

 •  Kujadili maana ya visawe
 • Kuunda sentensi
 • Kufanya zoezi 
 •  ubao
 •  Kitabu cha mwanafunzi Uk. 143
 
 5  1  KUSIKILIZA NA KUONGEA   hotuba 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kuigiza hotuba kitabuni kwa ustadi. 

 • Kuuliza na kujibu maswali.
 • Kukamilisha salamu 
 •  Hotuba kitabuni
 •  Kiswahili kwa darasa la 8: kitabu cha wanafunzi:
 • Kiswahili kitukuzwe( toleo la tatu);uk 54
 
   2  KUSOMA   Ufahamu; 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kusoma taarifa(Ajira ya watoto) kwa makini na kujibu maswali kutoka kwenye taarifa hiyo kwa usahihi.
 • Kusoma
 • Kuuliza na kujibu maswali
 • Kufanya zoezi 
 • Ubao
 • Picha na taarifa katika kitabu cha mwanafunzi. 
 •  Kitabu cha mwanafunzi Uk. 55
 
   3  KUANDIKA   Insha 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kuandika insha ya hotuba kwa hati nadhifu. -
 
 • Kupanga vidokezo ubaoni
 • Kuandika insha 
 •  -Ubao 
 •  Kitabu cha mwanafunzi Uk. 57
 
   4  SARUFI   Vivumishi vya ‘a’ unganifu 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kutambua matumizi sahihi ya vivumishi vya ‘a’ unganifu kwa uangalifu. - 
 • Kujadili mada
 • Kuunda sentensi
 • Kufanya zoezi 
 •  ubao 
 •  Kitabu cha mwanafunzi Uk. 58
 
   5  MSAMIATI  

tarakimu Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kutumia msamiati wa tarakimu kwa usahihi 

 • Kutumia msamiati wa tarakimu
 • Kufanya zoezi 
 
 • Vifaa halisi,Picha na michoro mbalmbali.
 
 • Kitabu cha mwanafunzi Uk. 60
 
 6    Mtihani wa kati ya muhula    
 7  1  KUSIKILIZA NA KUONGEA  majadiliano 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kutoa hoja muhimu kuendeleza mjadala kuhusu kuhifadhi mbuga za wanyama 
 • Kutaja vitawe
 • Kuunda sentensi
 • Kuuliza na kujibu maswali.
 •  Ubao 
 • Kiswahili kwa darasa la 8: kitabu cha wanafunzi:
 • Kiswahili kitukuzwe( toleo la tatu);uk 61
 
   2  KUSOMA   Ufahamu; 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kusoma taarifa( hati za mtoto ni zipi?)kwa makini na kujibu maswali kutoka kwenye taarifa hiyo kwa usahihi.
 
 • Kusoma
 • Kuuliza na kujibu maswali
 • Kufanya zoezi 
 • Ubao
 • taarifa katika kitabu cha mwanafunzi. 
 
 • Kitabu cha mwanafunzi Uk. 61
 
   3  KUANDIKA   Insha 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kuandika insha kwa hati nadhifu. 
 
 • Kuandika insha
 •  Ubao 
 •  Mwalimu atoe anwani ya insha
 
   4  SARUFI   vielezi 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kueleza maana ya vielezi na kutoa mifano katika sentensi 
 • Kueleza maana ya vitenzi,
 • kutoa mifano
 • Kufanya zoezi 
 • Zoezi katika kitabu cha mwanafunzi
 • Ubao 
 • Kitabu cha mwanafunzi Uk. 64
 
   5  MSAMIATI   Mekoni 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kuutambua msamiati wa mekonina kuutumia kuunda sentensi sahihi.
 • Kujadili msamiati Kuunda sentensi
 • Kufanya zoezi 
 • Makala ya magazeti
 
 • Kitabu cha mwanafunzi Uk. 68
 
 8  1  MITIHANI YA MAJARIBIO  Jaribio la kwanza 

 Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kuandika majibu sahihi kwa zoezi la marudio kujitayarisha kwa mtihani kwa kitaifa. 
 • Kufanya zoezi la majaribio
 • kurejelea zoezi na kurekebisha makosa
 • Zoezi katika kitabu cha mwanafunzi
 • Kiswahili kwa darasa la 8: kitabu cha wanafunzi:
 • Kiswahili kitukuzwe( toleo la tatu);uk 161
 
   2  MITIHANI YA MAJARIBIO   Jaribio la pili 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kuandika majibu sahihi kwa zoezi la marudio kujitayarisha kwa mtihani kwa kitaifa. 
  .
 
 • Kufanya zoezi la majaribio
 • kurejelea zoezi na kurekebisha makosa
 • Zoezi katika kitabu cha mwanafunzi
 
 • Kitabu cha mwanafunzi Uk. 167
 
   3  MITIHANI YA MAJARIBIO  Jaribio la tatu 

 Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kuandika majibu sahihi kwa zoezi la marudio kujitayarisha kwa mtihani kwa kitaifa.  
 
 • Kufanya zoezi la majaribio
 • kurejelea zoezi na kurekebisha makosa
 • Zoezi katika kitabu cha mwanafunzi
 • Ubao 
 •  Kitabu cha mwanafunzi uk. 173
 
   4  MITIHANI YA MAJARIBIO  Jaribio la nne 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kuandika majibu sahihi kwa zoezi la marudio kujitayarisha kwa mtihani kwa kitaifa. 
 
 • Kufanya zoezi la majaribio
 • kurejelea zoezi na kurekebisha makosa
 • Zoezi katika kitabu cha mwanafunzi
 • Kitabu cha mwanafunzi Uk. 180
 
   5  MITIHANI YA MAJARIBIO  Jaribio la tano 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kuandika majibu sahihi kwa zoezi la marudio kujitayarisha kwa mtihani kwa kitaifa. 
 
 • Kufanya zoezi la majaribio
 • kurejelea zoezi na kurekebisha makosa
 •  Zoezi katika kitabu cha mwanafunzi
 •  Kitabu cha mwanafunzi Uk. 186
 
 9  1  MARUDIO   Kusikiliza na kuongea 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kufanya marudio ya salamu, misemo, methali na mafumbo 
 • Kuuliza na kujibu maswali
 • Kufanya zoezi 
 
 • Mazoezi ya marudio ubaoni 
 
 • Karatasi za mitihani iliyopita ya KCPE
 
   2  MARUDIO   ufahamu  Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze kutambua mbinu muafaka za kujibu maswali ya ufahamu    
 • Kuuliza na kujibu maswali
 • Kufanya zoezi 
 • vitabu mbalimbali vya marudio 
 •  Karatasi za mitihani iliyopita ya KCPE
 
   3  MARUDIO  Uandishi wa insha 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kufahamu mbinu muafaka za uandishi wa insha ya kusisimu 
 
 • Kuandika
 • vitabu mbalimbali vya marudio 
 
 • Karatasi za mitihani iliyopita ya KCPE
 
   4  MARUDIO   Uandishi wa insha 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kujua miundo muafaka ya kuandika insha mbalimbali.   
 
 • Kuandika
 
 • vitabu mbalimbali vya marudio
 
 • Karatasi za mitihani iliyopita ya KCPE
 
   5  MARUDIO   Msamiati 

Kufikia mwisho wa kipindi mwanafunzi aweze

 • kujifahamisha misamiati anuwai iliyoisoma kuanzia mwanzo wa mwaka. 
 
 • Kuandika
 
 • vitabu mbalimbali vya marudio 
 • Karatasi za mitihani iliyopita ya KCPE
 
 10 Kurejelea uandishi mbalimbali wa insha kwa kuangalia mitindo, miundo,misamiati,mada nk
 11 Matayarisho ya mtihani wa KCPE kwa kurejelea mada mbalimbali –lugha (darasa la 1 – 8)
 12 MTIHANI WA K.C.P.E
Read 411 times Last modified on Friday, 25 November 2022 06:33

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.