Kiswahili Schemes - Grade 1 Schemes of Work Term 2 2023

Rate this item
(4 votes)

WIKI

KIPINDI

MADA

MADA NDOGO

MATOKEO MAALUM YANAYOTOKEA

MASWALI DADISI

MAPENDEKEZO YA SHUGLI ZA UFUNZAJI

KAZI YA ZIADA

NYEZO

MAONI

1

1

FAMILIA

Kusikiliza na kuzungumza

Kuchangamkia kutumia maneno yanayojumuisha sauti zilizofunzwa katika mawasiliano ya kila siku.

Unaweza kusoma maneno yote katika hadithi?

Mwanafunzi afinyange na aandike maumbo ya herufi za sauti alizosoma hewani na vitabuni.   

Mwanafunzi aandike maneno yaliyo na herufi za sauti alizofunzwa kwa kunakili aliyoandika mwalimu. 

Mwalimu asikize mwanafunzi akisoma maneno yote katika sentensi.

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1 Uk 53

 

 

 

2

KUSIKILIZ A NA KUZUNGUMZA

Maneno ya heshima

Kufikia mwisho wa mada, mwanafunzi aweze:      

kutambua maneno ya heshima   katika familia 

kutumia maneno ya heshima  katika mawasiliano

Unapopewa zawadi unatakiwa kusema nini? 

Mwenzako anapojikwaa utamwambiaje?

Wanafunzi waweza kuonyeshwa mchoro wa mtoto akipokea zawadi halafu wajadili neno linalofaa kutumiwa na anayepokea zawadi.   

 Mwanafunzi aweza kuonyeshwa video inayoashiria matumizi ya maneno ya heshima k.m. Mtu akipokea zawadi au wageni wakimtembelea mgonjwa hospitalini.

Mwalimu asikize mwanafunzi akitambua baadhi ya maneno ya heshima unayoyajua.

Mwanafunzi 

Uk53-54 

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

3

KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA

Maneno ya heshma

kuambatanisha maneno ya heshima na hisia zifaazo katika mawasiliano kuthamini matumizi ya maneno ya heshima katika mawasiliano ya kila siku

Unapoomba ruhusu kutoka kwa mwalimu unatumia neno gani?

Mwanafunzi aweza kupewa ufafanuzi kuhusu maneno ya heshima kama vile asante. 

Wanafunzi waweza kushirikishwa katika kuigiza vitendo vya heshima.  

Mwanafunzi ahusishwe katika mjadala kuhusu umuhimu wa kutumia maneno ya heshima.

Mwalimu asikize maneno ya heshima kutoka kwa mwanafunzi.

Mwalimu 

Wanafunzi 

Uk 55

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

2

1

KUSOMA

Hadithi

Kufikia mwisho wa mada, mwanafunzi aweze: 

kutambua msamiati uliotumika katika hadithi     

kusikiliza hadithi zikisomwa na mwalimu zinazohusu familia

Unatakiwa kufanya nini unaposomewa hadithi?   

 Unakumbuka nini katika hadithi uliyosomewa

Mwanafunzi aweza kujadili picha zilizojumuishwa kwenye hadithi. 

Mwanafunzi aweza kutabiri kitakachotokea kwenye hadithi.    

 Mwanafunzi aweza kufuatilia hadithi ikisomwa na mwalimu, kisha asome pamoja na mwalimu na baadaye asome akiwa peke yake au wiwili wawili.

Mwalimu asikilioze wanafunzi wakisoma hadithi.

Wanafunzi

Chati 

Uk 56

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

 

 

2

KUSOMA

Hadithi

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze

kusoma hadithi kuhusu familia darasani

 Unaweza kutabiri kitakachotokea katika hadithi?

Mwanafunzi aweza  kueleza  maana na matumizi ya msamiati uliotumika kwenye hadithi ukiwemo msamiati wa familia kama vile baba, mama, kaka na dada

Mwalimu asikize maoni ya wanafunzi kuhusu hadithi.

Chati

Uk56 

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

3

KUSOMA

hadithi

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze

kuchangamkia kusikiliza hadithi kila siku.

Kwa nini unapenda hadithi?

Mwanafunzi asikilize hadithi ya mwalimu au iliyorekodiwa inayojumuisha matumizi ya maneno ya heshima.

Mwalimu asikize maoni ya mwanafunzi akieleza kwa nini anapenda hadithi.

Wanafunzi

Uk 58 

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

3

1

SARUFI

Nafsi ya kwanza wakati uliopo

Kufikia mwisho wa mada, mwanafunzi aweze:   

kutambua maneno na viambishi vinavyotumika kuonyesha nafsi ya kwanza wakati uliopo hali ya umoja na wingi katika sentensi.

Je, unatumia maneno gani kujirejelea na mkiwa wengi?

Mwanafunzi aweza kutumia nafsi ya kwanza wakati uliopo hali ya umoja na wingi katika mawasiliano.  

Mwanafunzi aweza kutumia nafsi ya kwanza wakati uliopo hali ya umoja na wingi katika sentensi

Mwalimu asikize mwanafunzi akitambua maneno ya viambishi anayojua.

Mwanafunzi

ChATI 

Uk59-60 

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

2

SARUFI

Nafsi ya kwanza wakati uliopo

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze  kusoma vifungu vya maneno vinavyoashiria nafsi ya kwanza wakati uliopo hali ya umoja na wingi

Je unaweza kusoma kifungu chochote?

Manafunzi aweza kusoma sentensi zinazojumuisha matumizi ya nafsi ya kwanza wakati uliopo hali ya umoja na wingi.

 Mwalimu Soma

kifungu kisha uandike kifungu upya kwa hati nadhifu.

Mwanafunzi

Uk 60-61 

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

3

SARUFI

Nafsi ya kwanza wakati uliopo

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze

kutumia nafsi ya kwanza wakati uliopo hali ya umoja na wingi katika sentensi  

kuandika vifungu vya maneno vinavyoashiria nafsi ya kwanza wakati uliopo hali ya umoja na wingi

Je unaeza andika vifungu vya maneno vinavyoashiria nafsi?

Mwanafunzi aweza kujaza mapengo kwa kutumia maneno na viambishi

vinavyowakilisha nafsi ya kwanza na wakati uliopo kama vile mimi

 

 

Mwalimu asikilize mwanafunzi akitumia nafsi ya kwanza katika wakati uliopo kutunga sentensi.

Mwanafunzi 

Tarakilishi 

Uk 59 

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

4

1

SARUFI

Nafsi ya kwanza wakati uliopo

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze kufurahia kutumia nafsi ya kwanza wakati uliopo hali ya umoja na wingi  katika mawasiliano.

Je unaeza kutumia nafsi ya kwanza wakati uliopita kwa umoja na wingi?

Wanafunzi waweze kuigiza nafsi ya kwanza wakati uliopo hali ya umoja na wingi katika vikundi kwa kutumia vifungu

Mwalimu atazame wanafunzi wakiandika wingi na umoja wa maneno uliyopewa.

Chati 

Tarakilishi

Uk 60-61 

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

2

MWILI WANGU

Sauti  na majina ya herufi za Kiswahili

Kufikia mwisho wa mada, mwanafunzi aweze:

kutamka sauti nne za herufi moja katika kuimarisha mazungumzo

Je unaeza kutamka sauti nne za herufi moja?

. Mwanafunzi asikilize mwalimu anapotamka sauti lengwa, kisha

atamke pamoja na mwalimu na mwishowe atamke akiwa peke yake, wawili wawili au kama darasa

Mwalimu aanaglie wanafunzi wakitaja na uandike sauti nne za herufi moja.

Wanafunzi

Tarakilishi 

Uk 62

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

3

MWILI WANGU

Sauti  na majina ya herufi za Kiswahili

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze

kutambua sauti za herufi moja zilizofunzwa katika maneno

Je unaeza tambua sauti zozozte za herufi moja?

Mwanafunzi atumie teknolojia (papaya) kutamkia sauti.  

Mwanafunzi atambue herufi inayowakilisha sauti lengwa kwa kutumia kadi za herufi.

Mwalimu aangalie mwanafunzi akiandika sauti zozote za hetrufi moja.

Wanafunzi

Tarakilishi

Uk 63 

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

5

1

MWILI WANGU

Sauti  na majina ya herufi za Kiswahili

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze kutambua majina ya herufi zinazowakilish a sauti lengwa katika kuimarisha stadi ya kusoma

Je unaeza tambua majina ya sauti lengwa?

 

 

Mwanafunzi aambatanishe silabi kusoma maneno yanayotokana na sauti lengwa

Mwalimu asikize majina ya sauti lengwa.

Wanafunzi

Tarakilishi 

Uk 63-64

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

2

MWILI WANGU

Sauti  na majina ya herufi za Kiswahili

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze kusoma maneno kwa kutumia silabi zinazotokana na sauti lengwa katika kujenga stadi ya kusoma

Je unaeza soma maneno kwa kutumia silabi?

Wanafunzi waweza kushirikishwa kusikiliza mgeni mwalikwa mwenye umahiri wa kutamka sauti lengwa

Mwalimu asikize mwanafunzi akisoma.

Wanafunzi

Tarakilishi

Uk65-66 

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

3

MWILI WANGU

Sauti  na majina ya herufi za Kiswahili

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze kusoma vifungu vilivyo na maneno yaliyo na sauti lengwa ili kujenga stadi ya kusoma

Je unaeza soma vifungu vya maneno?

Mwanafunzi asome maneno kwa kutumia silabi na kuchanganua yaliyo marefu zaidi.

Mwalimu asikize mwanafunzi akisoma vifungu vya maneno.

Wanafunzi

Tarakilishi

Uk 67 

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

6

1

MWILI WANGU

Sauti  na majina ya herufi za Kiswahili

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze kuandika maumbo ya herufi zinazowakilish a sauti lengwa katika kuimarisha stadi ya Kuandika

Je unaeza Kuandika maumbo kwa sauti zinazowakilisha sarifi?

Wanafunzi wasome hadithi zilizo na maneno yaliyobeba sauti lengwa kama darasa au wawili wawili.

 Mwanafunzi asikilize Wanafunzi tarakilishi na kusoma hadithi kupitia vifaa

Mwalimu aangalie mwanafunzi akichora umbo.

Wanafunzi

Tarakilishi

Uk 68 

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

2

MWILI WANGU

Sauti  na majina ya herufi za Kiswahili

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze kuchangamkia kutumia maneno yanayojumuisha sauti zilizofunzwa katika mawasiliano ya kila siku.

Unaeza sema maneno yanayojumuisha sarufi?

Mwanafunzi aandike maneno yaliyo na herufi za sauti alizofunzwa kwa kunakili aliyoandika mwalimu

Mwalimu aangalie mwanafunzi akiandika maneno yaliyo katika uk 68.

Wanafunzi

Tarakilishi 

Uki 69 

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

3

KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA

Msamiati

Kufikia mwisho wa mada, mwanafunzi aweze:

kutambua sehemu za mwili katika mawasiliano kutumia

majina ya sehemu za mwili katika kutunga sentensi

Je unaeza tambua sehemu za mwili katika, mawasiliano?

Mwanafunzi aambanitishe kadi za maneno na sehemu za mwili za nje.  

Mwanafunzi aweza kuonyeshwa video kuhusu sehemu za mwili za nje

Mwalimu aangalie mwanafunzi akimuonyesha sehemu za mwili.

Wanafunzi

Tarakilishi  

Uk 69  

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

7

1

KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA

Msamiati

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze kuandika majina ya sehemu za mwili katika kuimarisha stadi ya kuandika   

kuchangamkia utunzaji wa sehemu za mwili katika kuimarisha afya

Je unaeza Kuandika majina ya sehemu za mwili?

Mwanafunzi aweza kushirikishwa katika kuimba  nyimbo na Wanafunzi

tarakilishi kukariri mashairi yanayohusu sehemu za mwili za nje

Andika majina ya sehemu za mwili.

Wanafunzi

Tarakilishi  

Uk 71-72  

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

2

KUSIKILIZ A NA KUZUNGUMZA

masimulizi

Kufikia mwisho wa mada, mwanafunzi aweze:  

kutambua sehemu za mwili katika mawasiliano  kueleza matumizi ya sehemu za mwili ili kuthamini mwili wake

 Je, ni sehemu gani za mwili unazoweza kutaja katika umoja na wingi?

Mwanafunzi ataje sehemu za mwili za nje.   

Mwanafunzi achore picha za sehemu mbalimbali za mwili za nje.   

 Wanafunzi wajadili sehemu za mwili za nje na umuhimu wake katika vikundi.

Mwalimu asikize mwanafunzi akitaja sehemu za mwili za nje.

Wanafunzi  

Uk71  

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

 

 

 

3

KUSIKILIZ A NA KUZUNGUMZA

masimulizi

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze

kusimulia visa kuhusu sehemu za mwili katika kujenga stadi ya kuzungumza 

kuthamini sehemu za mwili wake maishani.

Ni sehemu ipi ya mwili ya nje iliyo muhimu zaidi?

Mwanafunzi atoe maelezo kuhusu sehemu za mwili za nje.   

Mwanafunzi azungumzie sehemu zake za mwili za nje.   

Mwanafunzi aweza  kuimba nyimbo na kukariri mashairi mepesi kuhusu sehemu za mwili za nje

Mwalimu asikize umuhimu wa sehemu za mwili kutoka kwa mwanafunzi.

Wanafunzi  

Uk 72-73  

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

8

1

SARUFI

Umoja na wingi wa majina

Kufikia mwisho wa mada, mwanafunzi aweze: 

kutambua majina ya sehemu za mwili katika umoja na wingi ili kuimarisha mawasiliano kutumia

majina ya sehemu za mwili kwenye sentensi katika umoja na wingi ili kuimarisha mawasiliano

Je, ni sehemu gani za mwili unazoweza kutaja katika umoja na wingi?

Mwanafunzi atunge sentensi kwa kurejelea sehemu za mwili katika umoja na wingi.   

Mwanafunzi asome sentensi zinazorejelea sehemu za mwili katika umoja na wingi.

Mwalimu asahihishe kazi ya mwanafunzi.

Wanafunzi

Uk 74-75  

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

2

SARUFI

Umoja na wingi wa majina

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze

kusoma sentensi zinazojumuish a sehemu za mwili katika umoja na wingi ili kuimarisha stadi ya kusoma

Unaeza tunga sentensi kuhusu sehemu za mwili?

Mwanafunzi aweza kujaza mapengo kwa kutumia majina ya sehemu za mwili katika umoja na wingi.   

Mwanafunzi aweza kunakili sentensi katika umoja na wingi.

Mwalimu aweze kusahihisha kazi ya mwanafunzi.

Wanafunzi  

Uk 76-77  

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

3

USAFI WA MWILI

Sauti  na majina ya herufi za Kiswahili

Kufikia mwisho wa mada, mwanafunzi aweze: 

kutamka sauti nne za herufi moja katika kuimarisha mazungumzo  

Unaeza tamka sauti nne za herufi moja?

Mwanafunzi atambue sauti /w/, /e/, /i/ na /h/ katika maneno.   

 Mwanafunzi amsikilize mwalimu akitamka sauti lengwa, kisha atamke pamoja na mwalimu na mwishowe atamke akiwa peke yake, wawili wawili wawili na kama darasa.

Mwalimu aweze kusikiza mwanafunzi akitamka sauti nne pamoja.

Wanafunzi

Uk 77  

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

9

1

USAFI WA MWILI

Sauti  na majina ya herufi za Kiswahili

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze

kutambua sauti za herufi moja zilizofunzwa katika maneno ili kuimarisha mazungumzo

Unaeza tambua herufi moja zilizofunzwa katika maneno mapya?

Mwanafunzi atumie teknolojia (papaya) kusikiliza matamshi ya sauti lengwa.

Mwalimu asikilize mwanafunzi akitambua herufi moja zinazounda maneno.

Wanafunzi

Uk 78-79  

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

2

USAFI WA MWILI

Sauti  na majina ya herufi za Kiswahili

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze

kutambua majina ya herufi zinazowakilish a sauti lengwa katika kuimarisha stadi ya kusoma  

Je unaeza tambua majina ya herufi zinazowakilisha sauti lengwa?

Mwanafunzi atambue herufi zinazowakilisha sauti lengwa kwa kutumia kadi za herufi.   

Mwanafunzi aambatanishe silabi kusoma maneno yanayotokana na sauti lengwa.

Mwalimu asikilize mwanafunzi akisoma.

Tarakilishi  

Uk 79  

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

3

USAFI WA MWILI

kusoma

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze kusoma herufi za sauti moja katika kujenga stadi ya kusoma

Unaeza taja sauti moja katika stadi ya kusoma?

Mwanafunzi atenganishe silabi katika kutambua sehemu mbalimbali za maneno.

Soma sentensi katika uk 80 huku ukiziandika katika daftari yako.

Wanafunzi

Uk 80  

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

10

USAFI WA MWILI

Kuandika

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze kusoma maneno kwa kutumia silabi zinazotokana na sauti lengwa katika kujenga stadi ya kusoma

Unaeza soma maneno kwa kutumia silabi?

Wanafunzi waweza kusikiliza mgeni mwalikwa mwenye umahiri wa kutamka sauti lengwa.

Mwalimu atazame mwanafunzi akiFanya zoezi nambari tatu uk  81

 

 

 

 

 

Tarakilishi

Uk 81-82-83  

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

2

USAFI WA MWILI

Sauti  na majina ya herufi za Kiswahili

Kufikia mwisho wa mada mwanafunzi aweze kuandika maumbo ya herufi zinazowakilisha sauti lengwa katika kuimarisha stadi ya kuandika  

Unaeza Kuandika maumbo ya herufi zinazowakilisha sarufi?

Wanafunzi waweza  kusoma hadithi zilizo na maneno yaliyobeba sauti lengwa kama darasa au wawili wawili

Mwalimu atazame mwanafunzi akifanya zoezi nambari 1 na 2 katika uk 83

Wanafunzi

Uk 83  

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

 

3

USAFI WA MWILI

Msamiati

Kufikia mwisho wa mada, mwanafunzi aweze: 

kutambua msamiati wa usafi wa mwili katika kujenga msamiati kwa mawasiliano  

kutambua sehemu za mwili zinazopaswa kuangaziwa zaidi katika usafi katika kuimarisha mazungumzo

Je unaeza kusema maneno ya usafi?

Je, ni sehemu zipi za mwili zinazopaswa kuangaziwa zaidi katika usafi?

Mwanafunzi atumie msamiati uliyofunzwa katika sentensi sahihi.   

 Mwanafunzi aandike maneno yaliyofunzwa   

 Mwanafunzi aweza kupewa kadi za maneno asome Mwanafunzi asimuliwe hadithi kuhusu usafi kisha ashiriki katika mjadala kuhusu usafi wa mwili. 

 

Mwalimu atazame mwanafunzi akitaja na uandika baadhi ya maneno ya usafi unayoyajua.

Wanafunzi  

Uk 85 -86  

Kiswahili dadisi mazoezi ya lugha gredi 1

 

11

TATHMINI NA KUFUNGA SHULE

Read 324 times Last modified on Wednesday, 01 February 2023 13:03

Leave a comment

Make sure you enter all the required information, indicated by an asterisk (*). HTML code is not allowed.