Wednesday, 01 March 2023 13:16

Kiswahili Lugha Questions and Answers - Grade 5 Opener Exams Term 1 2023 Set 2

Share via Whatsapp

MASWALI

Soma kifungu kifuatacho na ujaze nafasi zilizoachwa 

___1___ Siku ya Jumamosi. ___2___ ilikuwa siku aliyopanga baba kutupeleka  matembezi. Tulipanga kuzuru bustani ___3___Uhuru. Mimi na mnuna wangu Maria tulijawa ___4___ furaha. Tuliingia kwenye gari. ___5___ baba. Kabla ya kung'oa nanga sote tulijifunga mikanda.

   A   B   C   D 
 1.   palikuwa   mlikuwa   ilikuwa   kulikuwa 
 2.  Hili  Hii   hio   hicho 
 3.  la  wa   ya   na 
 4.  ya  la   wa    na 
 5.  cha  kwa   la   za 

 

Kati ya nomino hizi ni gani ambayo ni nomino ya pekee

 1.  
  1. Kisumu
  2. Mti
  3. Dada
  4. Gari
 2.  
  1. Msichana
  2. Darasa
  3. Mto Athi
  4. Kikombe
 3.  
  1. Kitabu
  2. Naivasha
  3. Ng'ombe
  4. Chakula

Chagua neno ambalo liko na sauti tofauti

 1.  
  1. Theluji
  2. themanini
  3. dhamana
  4. thelathini
 2.  
  1. Nyanya
  2. nyuma
  3. nyani
  4. yai
 3.  
  1. lala
  2. rula
  3. laana
  4. lawama
 4.  
  1. Nzige
  2. nzi
  3. nzito
  4. nia
 5.  
  1. Mzito
  2. mzuri
  3. msitu
  4. mzima
 6. Mkufu na Pete ni aina ya ________________________________
  1. mavazi
  2. mapambo
  3. sare
  4. chakula
 7. Ni vazi lipi kati ya haya huvaliwa na wavulana?
  1. rinda
  2. sketi
  3. blauzi
  4. kaptura
 8. Ni vazi lipi huvaliwa na wavulana na wasichana?
  1. suruali ndefu
  2. shati
  3. soksi
  4. sketi

Kamilisha nomino za makundi   

 1. Jeshi la __________________________
  1. síafu
  2. askari
  3. magari
  4. wazee
 2. Tita la ___________________________
  1. kuni
  2. gunia
  3. majani
  4. viti
 3. Darasa la ________________________
  1. ng'ombe
  2. wanasiasa
  3. wanafunzi
  4. wagonjwa
 4. Wingu la _________________________
  1. mvua
  2. upepo
  3. mawingu
  4. maji
 5. Umati wa _________________________
  1. wanyama
  2. kuni
  3. watu
  4. waganga
 6. Ni rangi gani hupatikana kwa bendera kati ya hizi?
  1. samawati
  2. nyekundu
  3. zambarau
  4. jivu
 7. Ni neno lipi kati ya haya huonyesha heshima?
  1. ana mimba
  2. anahara
  3. anakonjoa
  4. ni mja mzito
 8. Watoto wako na haki zao. Ni gani haki ya watoto kati ya hizi?
  1. mavazi
  2. masomo
  3. kuchapwa
  4.  kucheza
 9. Bendera ina rangi __________________________________
  1. tatu
  2. nne
  3. tano
  4. kumi
 10. Mtu ambaye analinda mlango huitwa ____________________________
  1. bawabu
  2. nesi
  3. daktari
  4. muuguzi
 11. Kati ya hizi ni gani ambayo si sehemu ya kompyuta?
  1. bodidota
  2. kipini
  3. kipanya
  4. kitufe
 12. Kipuli ni aina ya mapambo. je, pambo hili huvaliwa wapi?
  1. sikioni
  2. mguuni
  3. shingoni
  4. mkononi
 13. Jibu la Alamsiki ni _____________________________
  1. marahaba
  2. sijambo
  3. nzuri
  4. binuru
 14. Ni neno lipi lina sauti tofauti?
  1. dhamana
  2. thelathini
  3. dhiki
  4. dhoruba
 15. Ni neno lipi litakuwa la kwanza kwa kamusi?
  1. kalamu
  2. kabati
  3. kanga
  4. kampuni
 16. Ni nini kati ya hizi haipatikani kwa ambulensi?
  1. Bendeji
  2. Pamba
  3. Kipima joto
  4. Ratili

Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswali

Mchezo wa kandanda hupendeza kutazama. Utawaona watu ishirini na wawili uwanjani. Ninajua utashangaa kwa kuwa huwa ni watu wengi sana. Kandanda hushirikisha timu mbili. Kila timu huwa na wachezaji kumi na mmoja. Vilevile kuna mwamuzi mmoja ambaye anaitwa refa. Refa akipuliza kipenga mchezo unaanza.

 1. Mchezo wa kandanda huwa na wachezaji wangapi?
  1. Ishirini na mmoja 
  2. Ishirini na wawili
  3. Ishirini
  4. Ishirini na watatu
 2. Kandanda huwa na timu ngapi?
  1. Mbili
  2. moja
  3. Tatu
  4.  Nne
 3. Je, timu moja ya kandanda huwa na wachezaji wangapi?
  1. Kumi
  2. Ishirini
  3. Kumi na mmoja
  4. Kumi na watatu
 4. Mtu ambaye hutoa uamuzi katika mchezo wa kandanda huitwa _______________________________
  1. mwalimu
  2. golikipa
  3. muamuzi
  4. refa
 5. Refa hupuliza ___________________________________________ ndio mpira uanze
  1. mpira
  2. kipenga
  3. mkono
  4. makofi
 6. Jina jingine la mpira wa kandanda ni ________________________________________
  1. mpira wa mikono
  2. mpira wa mabega
  3. mpira wa miguu
  4. mpira wa kichwa

Andika kitenzi kifaacho

 1. Mama alipika chakula (hali ya kutendewa)
  1. alipikika
  2. alipikwa
  3. alipikiwa
  4. alipikisha
 2. Mwalimu alisoma watoto (hali ya kutendesha)
  1. alisomeka
  2. alisomewa
  3. alisomwa
  4. alisomesha

INSHA

Andika insha ya kuvutia kuhusu:

NYUMBANI KWETU

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________________________MARKING SCHEME

 1. C
 2. B
 3. C
 4. D
 5. C
 6. A
 7. C
 8. B
 9. C
 10. D
 11. B
 12. D
 13. C
 14. B
 15. D
 16. C
 17. B
 18. A
 19. C
 20. A
 21. C
 22. B
 23. D
 24. B
 25. B
 26. A
 27. B
 28. C
 29. D
 30. B
 31. B
 32. D
 33. B
 34. A
 35. C
 36. D
 37. B
 38. C
 39. C
 40. D
Join our whatsapp group for latest updates

Download Kiswahili Lugha Questions and Answers - Grade 5 Opener Exams Term 1 2023 Set 2.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students