Thursday, 13 April 2023 07:38

School Based Assessment Kusikiliza. Kuzungumza na Kusoma Questions - CBC Grade 3 End Term 1 Exams 2023 SET 1

Share via Whatsapp

SEHEMU YA A:

SEHEMU YA 1: KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA

Mwalimu atamuuliza mwanafunzi maswali yafuatayo, mwanafunzi ayajibu vilivyo

  1. Mahali pa kuuza na kununua bidhaa/vitu mbalimbali panaitwaje?
  2. Taja vitu vitano vinavyouzwa sokoni.
  3. Anayeuza bidhaa sokoni anaitwa?
  4. Anayenunua bidhaa sokoni anaitwa?

SEHEMU YA 2: KUSOMA KWA SAUTI
Mama aliniamsha asubuhi na mapema kabla ya jogoo kuwika. Tulikuwa na safari ya kwenda kumtembelea nyanya na babu. Mama alimpigia mtu wa pikipiki aje atuchukue atupeleke kwenye kituo cha matatu. Nilifurahi kwa sababu siku hii niliingoja kwa muda mrefu. Dereva wetu wa matatu alitupeleka polepole tukafika salama salimini.

Join our whatsapp group for latest updates

Download School Based Assessment Kusikiliza. Kuzungumza na Kusoma Questions - CBC Grade 3 End Term 1 Exams 2023 SET 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

  • ✔ To read offline at any time.
  • ✔ To Print at your convenience
  • ✔ Share Easily with Friends / Students


.