Thursday, 05 October 2023 09:10

Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - Grade 3 Mid Term 3 Exams 2023 Set 1

Share via Whatsapp

SEHEMU YA B;

SEHEMU YA TATU: UFAHAMU

Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswali

Katika kijiji cha Uyemba kuna duka nyingi. Duka la Aol ndilo duka ambalo hufurahiwa na wateja wengi kwa sababu wateja wote hushughulikiwa vyema. Duka hilo lina bidhaa kama vile mikate, maziwa, unga, soda, sukari, sabuni, chumvi na mafuta. Duka hili lina kila kitu wanachohitaji wananchi wa Uyemba.

Wazazi hutuma watoto wao dukani kwa Aol.

 1. Mwenye duka linapendwa aliitwa? ____________________________
 2. Wingi wa neno kijiji nini? ____________________________
 3. ____________________________hutumwa dukani kwa Aol. ( watoto, bidhaa, wazazi )
 4. Taja bidhaa nne zinapatikana kwa duka la Aol.
  1. ____________________________
  2. ____________________________
  3. ____________________________
  4. ____________________________

SEHEMU YA NNE:  SARUFI

Andika kwa maneno au nambari.

 1. Thelathini na nane. ____________________________
 2. 29 ____________________________

Andika majina ya picha.

 1.  
  Mobile phone________________________
 2.  
  tree________________________

Andika kinyume cha maneno haya.

 1. Joto ____________________________
 2. shuka ____________________________
 3. Siku ya pili ya wiki ni ____________________________

Andika kwa wingi.

 1. Mkate ____________________________
 2. Kisu ____________________________

Tumia -ao au -etu kujaza pengo.

 1. Kiatu ____________________________ ni kidogo. ( chetu, yetu )
 2. Jembe ____________________________ limevunjika.   ( zao, lao)

Kanusha sentensi hizi.

 1. Mimi nimechoka. ____________________________
 2. Wewe utachelewa. ____________________________

Chagua jibu sahihi.

 1. Usiku niliona ____________________________ ( nyota, jua)
 2. ____________________________ ulinyolewa nywele vibaya. (Nyinyi, Wewe)

Andika maneno haya kwa hefufi ndogo.

 1. SHULE ____________________________
 2. NG'OMBE ____________________________

SEHEMU YA TANO: KUANDIKA

Andika insha kuhusu :

SIKU YA KRISIMASI

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________

MARKING SCHEME

Sehemu ya tatu

 1. Aol
 2. vijiji
 3. watoto
 4. mikate, maziwa, unga, sodac, sukari, sabuni, chumvi, mafuta.

Sehemu ya nne

 1. 38
 2. Ishirini na tisa
 3. Rununu
 4. Mti
 5. baridi
 6. panda
 7. Jumanne
 8. mikate
 9. Visu
 10. chetu
 11. lao
 12. Mimi sijachoka
 13. Wewe hutachelewa
 14. nyota
 15. Wewe
 16. shule
 17. ng'ombe
Join our whatsapp group for latest updates

Download Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - Grade 3 Mid Term 3 Exams 2023 Set 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.