Wednesday, 03 November 2021 10:03

Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 2 End Term 2 Exams 2021 SET 2

Share via Whatsapp

SEHEMU YA A

Soma kifungu hiki

Darasa letu ni la Gredi ya pili. Wanafunzi wa darasa letu ni ishirini, wasichana kumi na mmoja na wavulana tisa. darasa letu lina vifaa mbalimbali. Kwanza, kuna dawati la mwalimu ambalo hutumika kuhifadhi vifaa vya mwalimu. Pia mwalimu wetu hutumia dawati hili kusahihisha vitabu vyetu. Pia kuna madawati yetu tunayo kalia na kuhifadhi baadhi ya vifaa na vitabu vyetu.

SEHEMU YA B

 1. Onyesha maneno yanayoundwa kutokana na silabi hizi
  1. da + wa + ti = __________________________
  2. ka + ba + ti = __________________________
  3. m + ti = ______________________________
  4. ki + ta + bu = __________________________
  5. so + ko + ni = __________________________
 2. Tunga sentensi ukitumia maneno haya
  1. matunda - ____________________
  2. sokoni - ______________________
  3. vyakula - _____________________
  4. mipira - ______________________
  5. watoto - ______________________
 3. Jaza pengo ukitumia irabu " a, e, i o, u"
  1. k___t___b___
  2. mk____f____
  3. s_____m_____k _____
  4. ml _____ng _____
  5. d ____ r ____ sh ____
 4. Andika maneno haya kwa herufi kubwa.
  1. mungu - ____________________
  2. bendera - ___________________
  3. nyuki - _____________________
  4. sherehe - ___________________
  5. kengele - ___________________
 5. Andika majina ya picha hizi
  1.  
   Grade 2 CBC swa ET2 set 2 2021 F1__________________________
  2.  
   Grade 2 CBC swa ET2 set 2 2021 F2 ____________________________
  3.  
   Grade 2 CBC swa ET2 set 2 2021 F3 _________________________________
  4.  
   Grade 3 CBC swa ET2 set 2 2021 F1 _______________________________
   (mbwa, kengele, pasi, sufuria)

MARKING SCHEME

 1. SEHEMU YA B
  1. dawati
  2. kabati
  3. mti
  4. kitabu
  5. sokoni
 2.  
 3.  
  1. kitabu
  2. mkufu
  3. samaki
  4. mlango
  5. dirisha
 4.  
  1. MUNGU
  2. BENDERA
  3. NYUKI
  4. SHEREHE
  5. KENGELE
 5.  
  1. mbwa
  2. pasi
  3. sufuria
  4. kengele

Download Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 2 End Term 2 Exams 2021 SET 2.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.