Tuesday, 31 August 2021 12:59

Kiswahili Activities Exam - Grade 2 End Term 1 2021 SET 1

Share via Whatsapp

Sehemu ya A: Imla.
Andika maneno mwalimu atakayosema.

 1. ___________________
 2. ___________________
 3. ___________________
 4. ___________________
 5. ___________________

Sehemu ya B: Tenganisha silabu katika maneno.

 1. Mawe _________________
 2. Apa __________________
 3. Bafu __________________
 4. Kasuku ________________
 5. Tisa ___________________

Sehemu ya C: Chora picha

 1. answer box 2
         Taulo
 2. answer box 2
         Mswaki
 3. answer box 2
           Kitana
 4. answer box 2
         Sabuni
 5. answer box 2
         Makasi

Sehemu ya D: Andika kwa wingi.

 1. Jicho ___________________
 2. Kisu ____________________
 3. Mtoto ___________________
 4. Kalamu _________________
 5. Goti ____________________

Sehemu ya E: Andika kwa herufi kubwa.

 1. Hekima ___________________
 2. Mali ______________________
 3. Kikapu ____________________
 4. Mzazi _____________________
 5. Dawati _____________________

Sehemu ya F: Andika vizuri.

 1. zame ___________________
 2. telo _____________________
 3. sati _____________________
 4. zina _____________________
 5. chaze ___________________

Sehemu ya G: Andika kinyume.

 1. mama _____________________
 2. keti _______________________
 3. cheka _____________________
 4. amka ______________________
 5. shuka ______________________

Sehemu ya H: Andika tarakimu kwa maneno

 1. tarakimu kwa maneno a
 2. tarakimu kwa maneno b
 3. tarakimu kwa maneno c
 4. tarakimu kwa maneno d
 5. tarakimu kwa maneno e

Sehemu ya I: Andika majina ya picha.

 1. bottle
  _______________________
 2. pencil
  _______________________
 3. bell
  ________________________
 4. egg
  ________________________
 5. tree
  _______________________

Sehemu ya J: Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswali.

Jina langu ni Zainabu. Mimi huishi Nairobi. Ninapenda kumsaidia mjomba wangu na kaka yangu Juma kuvua samaki wakati wa likizo. Sisi hutumia chambo na fimbo kuvua. Mjomba na kaka Juma huuza samaki sokoni. Mimi huuza kachumbari.

 1. Mjomba hufanya kazi gani? ___________________
 2. Wanatumia nini kuvua samaki? _____________________
 3. Nani humsaidia mjomba kuuza samaki? ______________________
 4. Zainabu huuza nini? ______________________
 5. Mjomba na Juma huuza samaki wapi? ______________________
Join our whatsapp group for latest updates

Download Kiswahili Activities Exam - Grade 2 End Term 1 2021 SET 1.


Tap Here to Download for 30/-




Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.