Wednesday, 09 February 2022 06:05

Shughuli za kiswahili - Ufahamu, Sarufi na Kuandika Questions and Answers - CBC Grade 2 End Term 3 Exams 2022 Set 2

Share via Whatsapp

UFAHAMU     (Alama 5)
Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswali:

Kalulu alikuwa anafanya kazi katika hoteli ya Mzee Tumbo. Kila siku alitumwa kuchukua mikate kutoka mjini. Hoteli ya Mzee Tumbo ilikuwa kijijini. Kati ya hoteli na mjini, kulikuwa na msitu. Mjini alipewa kijikaratasi kilichoandamana na mikate. Kalulu hakuelewa ni cha nini.

 1. Kalulu alifanya kazi wapi? __________________________________________________
 2. Hoteli ilikuwa ya nani? __________________________________________________
 3. Alitumwa nini kila siku?  ______________________________________________________
 4. Alinunua mikate wapi? __________________________________________________
 5. kati ya hoteli na mjini kulikuwa na nini? ?_______________________________________________________

SARUFI                    (Alama 15) 
Tumia -ako au -enu kujaza pengo.      (Alama 3) 

 1. Mtoto ____________________________________  ni mzuri.
 2. Vyakula __________________________________ ni vitamu.
 3. Walimu ______________________________________ ni wazuri.

Tumia hiki au hivi kujaza pengo.    (Alama 3)

 1. Nilitumia kisu _________________________________ vizuri.
 2. Vikombe _____________________________________ni vizuri.
 3. Kioo ___________________________________________kilivunjika.

Andika hali hizi za anga.       (Alama 3)


 1. Grade 2 CBC env ET2 set 2 2021 F910
  ______________________________________
 2.  
  G2 ET3 swa u 2022 S2 Q2b
  __________________________________________
 3.  
  rain
  _____________________________________________

Jaza pengo.      (Alama 3)

 1. V__tabu
 2. m__wingu 
 3. mt_hani

Taja watu watatu wa familia.     (Alama 3)

 1. ______________________________________________
 2. ______________________________________________
 3. ______________________________________________

KUANDIKA.  (Alama 10)

Andika sentensi tano kuhusu.

                                                                                          "Rafiki yangu”

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________________________MARKING SCHEME

UFAHAMU

  1. kwa hoteli
  2. Ya Mzee Tumbo
  3. Mkate
  4. Mjini
  5. Msitu

SARUFI

 1. wako
 2. vyenu
 3. wenu
 1. hiki
 2. hivi
 3. hiki
 1. jua
 2. mawingu
 3. mvua
 1. vitabu
 2. mawingu
 3. mtihani
 1. Baba 
 2. mama
 3. watoto

KUANDIKA

Mwalimu asahihishe kulingana na majibu


Download Shughuli za kiswahili - Ufahamu, Sarufi na Kuandika Questions and Answers - CBC Grade 2 End Term 3 Exams 2022 Set 2.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.