Thursday, 05 May 2022 06:16

Kiswahili Activities Questions and Answers - CBC Grade 2 End Term 1 Exams 2022 Set 1

Share via Whatsapp

Maswali

Imla

 1. ________________________
 2. ________________________
 3. ________________________
 4. ________________________
 5. ________________________

  Mavazi hava huvaliwa wapi
 6. Tai
 7. Bangili
 8. Kofia
 9. Soksi
 10. Kiatu

  Andika maiina va maumbo hava
 11.    
  01KisG2ET1q10    
  ______________
 12.    
  01KisG2ET1q11
  _______________
 13. Siku kuu ya Jamhuri huja mwezi upi? ________________________

  Kanusha
 14. Anacheka
  ________________________
 15. Ninaandika
  ________________________
 16. Ongea
  ________________________
 17. Lima
  ________________________
 18. Imba
  ________________________

  Kamilisha vitendawili
 19. Kamba yangu ndefu !akin' haifungi kuni ________________________
 20. Nameza iakini sishibi ________________________
 21. Kiko lakini sikioni ________________________
 22. Tukitaka kuangalia tarehe sisi hutumia ________________________
 23. Mwalimu hutumia ________________________ kuandika ubaoni.

  Andika winqi
 24. Jino hili ________________________
 25. Kisu hiki ________________________

Maakizo

1-5 mwanafunzi anapaswa kuandika maneno yaliyosemwa

 1. shingo
 2. mkono
 3. kichwa
 4. mguu
 5. mguu
 6. duara dufu
 7. mstatili
 8. Disemba
 9. hacheki
 10. siandiki
 11. usiongee
 12. usilime
 13. usiimbe
 14. barabara
 15. mate
 16. kisogo
 17. kalenda
 18. chaki
 19. meno haya
 20. visu hivi

Download Kiswahili Activities Questions and Answers - CBC Grade 2 End Term 1 Exams 2022 Set 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.