Thursday, 31 August 2023 06:55

Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 2 Term 3 Opener Exams 2023 SET 1

Share via Whatsapp

SEHEMU YA B:

SEHEMU YA 3:

UFAHAMU

Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswali

Ilikuwa ni siku ya Alhamisi, kulikuwa na mashindano ya kuimba nyimbo. Wanafunzi wa shule jirani walikuja shuleni kwetu. Tulienda kwenye gwarinde. Bendera ilipandishwa. Tuliimba wimbo wa taifa. Baadaye tuliingia ukumbini.

Gredi ya pili iliimba vizuri. Tulipewa zawadi. Rehema alikariri shairi. Naye pia alipewa zawadi.

 1. Ilikuwa siku gani? _________________________________
 2. Mashindano yalikuwa ya nini? _________________________________
 3. Baada ya kupandisha bendera watoto waliimba wimbo wa _________________________________
 4. Ni gredi gani iliimba vizuri? _________________________________
 5. Ni nani tena alipewa zawadi? _________________________________

SEHEMU YA 4: SARUFI

Andika majina


 1. tree 
  _____________________

 2. cup 1
  ______________________

Andika kwa wingi

 1. Mtoto mdogo _______________________________________________
 2. Kidole hiki  _______________________________________________

Tumia 'ya', 'za', ‘la', ‘wa’na ‘cha'

 1. Jina _______________________________________________ mwanafunzi.
 2. Mtoto _______________________________________________ mama.
 3. Kikombe _______________________________________________mgeni. 

Andika tarakimu kwa maneno au nambari

 1. Thelathini _______________________________________
 2. 105 _______________________________________

Andika kinyume

 1. Mchana  __________________________
 2. Nyanya ___________________________

Andika maneno vizuri

 1. jima __________________________
 2. tabuki __________________________

Tumia vimilikishi “yetu", "letu” au"wetu"

 1. Huyu ni mtoto __________________________
 2. Hili ni shamba __________________________
 3. Shule __________________________ ni maridadi.

Kamilisha methali

 1. Ahadi ni
 2. Bendera hufuata

Andika majina la maumbo

 1.  
  Square  __________________________
 2.  
  Grade 3 CBC maths ET2 2021 F8 triangle __________________________

Tumia 'li', 'ta' au 'na'

 1. Tu  _____ pigwa na mwalimu jana.
 2. Wewe u_____enda kesho jioni.

Kamilisha sentensi hizi

 1. Yeye hutibu wagonjwa.  __________________________ (Nesi, Daktari)
 2. Haoni kabisa.  __________________________ (Babu, Kipofu)

Chagua jibu sahihi

 1. Shangazi ana nywele  __________________________ (refu, ndefu, mrefu )
 2. Nilikula chakula  __________________________ (tamu, mtamu, kitamu)

MARKING SCHEME

UFAHAMU

 1. Alhamisi
 2. Kuimba nyimbo
 3. Taifa
 4. Pili
 5. Rehema

SARUFI

 1. Mti
 2. Kikombe
 3. Watoto wadogo
 4. Vidole hivi
 5. la
 6. wa
 7. cha
 8. 30
 9. Mia moja na tano
 10. Usiku
 11. Babu
 12. Maji
 13. Kitabu
 14. wetu
 15. letu
 16. yetu
 17. Deni
 18. Upepo
 19. Mraba
 20. Pembe tatu
 21. li
 22. ta
 23. Daktari
 24. Kipofu
 25. Ndefu
 26. kitamu
Join our whatsapp group for latest updates

Download Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 2 Term 3 Opener Exams 2023 SET 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.