Wednesday, 03 November 2021 06:37

Kiswahili Activities Questions and Answers - CBC Grade 3 End Term 2 Exams 2021 SET 2

Share via Whatsapp
 1. Soma kifungu hiki kwa sauti
  Juma alitumwa sokoni na mama yake. Alipewa shilingi mia nane. Alitumwa kununua samaki wawili, mboga na mkate. Pia Juma alitumwa kununua mayai manne na pakiti mbili za maziwa.
 2. Tumia "ao" katika sentensi hizi
  1. Watoto _____________________ wamekunywa chai.
  2. Magari _____________________ yamekwama matopeni.
  3. Vyoo _______________________ vimejengwa.
  4. Vitabu ______________________ vimeibiwa.
  5. Wazazi _____________________ wamefika.
 3. Andika kinyume cha maneno haya.
  1. Keti _____________________
  2. Enda ____________________
  3. Lia ______________________
  4. Simama __________________
  5. Mzee _____________________
 4. Onyesha silabi za maneno haya
  1. kiganja ______________________
  2. makwapa ____________________
  3. kipupwe _____________________
  4. malezi _______________________
  5. mwamba _____________________
 5. Andika majina ya picha hizi. 
  1.   
   Grade 3 CBC swa ET2 set 2 2021 F1_________________________________
  2.  
   Grade 3 CBC swa ET2 set 2 2021 F2_________________________________
  3.   
   Grade 3 CBC swa ET2 set 2 2021 F3 _______________________________
  4.  
   Grade 3 CBC swa ET2 set 2 2021 F4_________________________________
  5.  
   Grade 3 CBC hyg ET2 2021 F2_____________________________
 6. Jaza nafasi ukitumia "juu ya", "nje ya", "chini ya" au "ndani ya".
  1. Bendera inapepea __________________ya ofisi.
  2. Ulimi umo _______________________ ya kinywa.
  3. Babu anapumzika ____________________ kivuli.
  4. Njiwa ametua ___________________ mti.
  5. Nyoka anaishi _____________________pango.

MARKING SCHEME

 1.  
 2.  
  1. wao
  2. yao
  3. vyao
  4. vyao
  5. wao
 3.  
  1. simama
  2. kuja
  3. cheka
  4. keti
  5. kijana
 4.  
  1. ki-ga-nja
  2. ma-kwa-pa
  3. ki-pu-pwe
  4. ma-le-zi
  5. mwa-mba 
 5.  
  1. kengele
  2. redio
  3. chura
  4. kibeti
  5. ng'ombe
 6.  
  1. nje ya
  2. ndani ya
  3. chini ya
  4. juu ya
  5. ndani ya
Join our whatsapp group for latest updates

Download Kiswahili Activities Questions and Answers - CBC Grade 3 End Term 2 Exams 2021 SET 2.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.