Displaying items by tag: end term

Questions

 1. LISTENING AND SPEAKING (5mks)
  All going to read a story to you and then I will ask you some wiestions, Listen correctly.

  We have a chief. Our chief has a farm. He grows crops. The men trek to visit the chief. He says, "Let us ,buy land and grow crops." The chief grows grains. The men and women can grow grains too.
  1. What does chief have?
  2. Who wants to visit the chief?
  3. What do people want to buy?
  4. What does chief grow in his farm?
  5. What will men and women grow?
 2. READING ALOUD
  Read the story aloud.

  It was early morning. Mary woke up hungry, she got dressed. Then, she went to the kitchen. She got a small pan and cooked an egg. After that, Mary put a few pieces of melon on a plate and ate them after having a cup of tea.

 3. A learner to read 30 words in one minute.
  (Total =50marks)

Marking Scheme

 • All of the answers should be given orally by the student.

Maswali

 1. UFAHAMU 
  Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswallyerfuatayo:

  Karimi ni msichana nadhifu. Yeye husoma katika gredi ya kwanza shuleni leleji. Mwalimu wake wa darasa ni Bi Khadija. Kiranja wa darasa ni mvulana. Jina lake ni Adhoch.
  1. Karimi ni msichana wa aina gani?
  2. Ako katika gredi gani?
  3. Shule yake inaitwaje?
  4. Mwaiimu wake wa darasa anaitwaje?
  5. Kiranja woo anaitwaje?

 2. SARUFI (Mama 20)
  1. Andika majina ya vyakula hivi (Mama 5)
   03Kisg1et1q2.1a
  2. chagua jibu sahihi. (Mama 5)
   1. Ndizi ___________ zimeharibika. (zetu, langu)
   2. Mihogo ___________ imepikwa. (letu, yetu)
   3. Embe ___________  limeiva. (Iangu, zangu)
   4. Muwa ___________  ni mtamu. (zetu, wangu)
   5. Viazi ___________  ni vikubwa. (chetu vyetu)
  3. Tumia haya maneno kujaza pengo
   (nawa mikono, futa kamasi, kata kucha)
   1. Mtoto ali ___________ kwenye pua lake.
   2. Baada ya kutoka msalani ali ___________
   3. Mwanafunzi ali___________  zake ndefu za vidole
  4. Jaza pengo kwa kutumia maneno haya
   (pole, tafadhali, kwaheri)
   1. Ukimkosea mtu utamwambia ___________
   2. Ukimuaga mtu unasema ___________  ya kuonana.
   3. ___________  nisaidie kalamu yako.
  5. Andika majina ya nambari hizi kwa maneno
   1. 10 ___________ 
   2. 8   ___________ 
   3. 6   ___________ 
   4. 7   ___________

 3. KUANDIKA.
  Unda maneno kumi kutoka kwenye jedwali
  kwa mfano: a na bi sha - anabisha
  nya  bu bi na mba za
  mu ba sha a ha sa

  1. ___________________________
  2. ___________________________
  3. ___________________________
  4. ___________________________
  5. ___________________________
  6. ___________________________
  7. ___________________________
  8. ___________________________
  9. ___________________________
  10. ___________________________

Majibu

 1.               
  1. nadhifu
  2. gredi ya kwanza
  3. Leleji
  4. Bi Khadija
  5. Adhoch
 2.          
  1.        
   1. mhindi/ mahindi
   2. sukuma
   3. kitunguu
   4. nyanya
   5. maharagwe/maharage
  2.       
   1. zetu
   2. yetu
   3. langu
   4. wangu
   5. vyetu
  3.            
   1. futa kamasi
   2. nawa mikono
   3. kata kucha
  4.              
   1. pole
   2. kwaheri
   3. tafadhali
  5.          
   1. kumi
   2. nane
   3. sita
   4. saba
 3. Sahihisha maneno yoyote kumi ambayo yametengenezwa kulingana na maagizo
  mfano: babu, hamu, sanaa, hasa, baa, bisha, nasa, sana, zamu, zaba, shamba, ana, amba, anabisha, sambaza, sambaa, saba, na mengineo

ENVIRONMENTAL ACTIVITIES
GRADE ONE
END OF TERM 2

 1. Draw and colour the following weather( 5 marks)

   

   

   

   


  Rainy

   

   

   


  Cloudy 

   

   

   

   
  Calm

   

   

   

   
  Windy

   

   

   

   

   
  Sunny                                                     

 2. Use the chart below ( 5 marks)
  ‚Äč
    Morning Evening

  Monday 
  envg1et121 rain  envg1et121 calm trees

  Tuesday
  envg1et121 wind  envg1et121 cloud

  Wednesday
  langg1et121q28sun           langg1et121q28sun      . 

  Which day was windy?__________
  Fatuma wore gumboots on __________
  It was cloudy on __________
  Which day was the best for washing clothes? __________
  Which day was the best for flying kites? __________
 3. Name( 10 marks)
  Domestic animals Wild Animals
  1
  2
  3
  4
  5
  1
  2
  3
  4
  5


 4. Draw 2 sources of water(2 marks)
     
 5. Write well( 3 marks)
  envg1et221q5
 6. We use water to ( 5 marks)
  __________________________
  __________________________
  __________________________
  __________________________
  __________________________
 7. Water for drinking should be______________( 1 mark)
  (cooked, boiled) 
 8. The sky is ____________ in colour( 1 mark)
 9. Write 3 big and small animals. ( 6 marks)
  Small Big
  1                          
  2
  3
  1                         
  2
  3
 10. Are thye safe to play with?( 8 marks)
  Write yes or no
  doll                   razor blade                
  toy   rope  
  needle   fire  
  ball   knife   
 11. Draw and colour 3 things we see in the sky at night ( 3 marks)
                                             


   
   
   
MARKING SCHEME

 1. student should draw and colour pictures as per the given weather
 2. Tuesday
  Monday
  Tuesday
  Wednesday
  Tuesday
 3. Student should list wild and domestic animals correctly
 4. Student should draw two sources of water
 5. Well
  ocean
  river
 6. drink
  clean surfaces/ house/
  cook
  bath
  wash clothes
  water plants/ keep plants from dryng
 7. boiled
 8. blue
 9. student should list both big and small animals correctly
 10.    
  doll      yes      razor blade   no
  toy  yes rope  yes
  needle  no fire  no
  ball  yes knife   no


 11. Students should draw 3 things seen in the sky at night

HYGIENE AND NUTRITION
GRADE ONE
END OF TERM 2

 1. Cleaning different parts of our body is called ________________
  (bad habit, personal hygiene)
 2. Draw, name and colour 5 items used for cleaning our body (10 marks)

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

    3. To clean our teeth we need ( 3 marks)
  ______________________
  ______________________
  ______________________
 4. We can use a chewed stick in place of
  ____________________

Fill in with the correct answer(4 marks)

 1. I eat food so as to stay ________________
 2. We eat food to get ____________ to work
 3. We eat food daily so as to ___________ healthy
 4. Eating food everyday prevents _______________
  (energy,   grow,    healthy,     illness)
 5. Tick good behaviour during meal time(5 mks)

  Licking fingers         .
  Serving enough food  
  Chew food with mouth closed  
  Eating food too fast   
  Clear the table after meals   
 6. Name two fruits according to colour
  Green
  __________________
  __________________
  Yellow
  __________________
  __________________
  Red
  __________________
  __________________
 7. Group the food below(8 marks)
  (sweets, milk, carrots, biscuit, spinach, chocolate, apple, cake)
  Food for strong teeth  Food for bad teeth

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________

  __________________ 
 8. Write true or false
  Personal items should be shared
  __________________
  We clean our nose using a towel
  __________________
  We should keep our nails short and clean
  __________________
  Dirt in our ears is known as wax
  __________________
 9. Name three foods from animals(3 marks)
  __________________
  __________________
  __________________
 10. Match the following materials and where they clean
  Hg1et221q14

 11. We should wash our hands _______________visiting the toilet (1mark)
  (before, after)
 12. Fruits should be _______________before eating (1 mark) 
  (cut,  washed)

 MARKING SCHEME

 1. personal hygiene
 2. Student should name darw and colour 5 items thats are used for cleaning our bodies
 3. toothbrush
  toothpaste
  water
 4. toothbrush
 5. healthy
 6. energy
 7. grow
 8. illness
 9.   
  Hg1et221q9ansi
 10. Student should name the fruits correctly according to their colour
 11.      
  Food for strong teeth  Food for bad teeth
  milk
  carrots
  spinach
  apple
  sweet
  biscuits
  chocolate
  cake
   
   
 12. false
  False
  true
  true
 13. milk, meat, eggs
 14.       
  Hg1et221q14ans
 15. after
 16. washed

KISWAHILI
GREDI YA 1
MWISHO WA MUHULA WA 2

Unda maneno

 1. Pa
  _____________
 2. Cha
  _____________
 3. Mb
  _____________
 4. Na
  _____________
 5. Sa
  _____________

Jibu maamkizi

 1. Habari
  _____________
 2. U hali gani
  _____________
 3. Hujambo
  _____________
 4. Shikamoo
  _____________
 5. Hodi
  _____________

 6. Paka rangi ( alama 5)

Kg1et221q11

Taja watu watano wa familia

 1. _____________
 2. _____________
 3. _____________
 4. _____________
 5. _____________

Jaza pengo kwa kutumia majibu uliopewa

 1. Mtu akianguka utamwambia _____________
 2. Nikitaka kuingia kwa nyumba nitasema _____________
 3. Baba alinipa zawadi nilimwambia _____________
 4. Nilipomwambia asante alinijibu _____________

Jaza pengo

 1. b __ n __ m __
 2. ny __ny __
 3. sh __ng __ z __
 4. mj __ mb __
 5. m __m __

Andika majina vizuri

 1. tim 
  ___________
 2. piram
  ___________
 3. pachu
  ___________
 4. Mbanyu
  ___________
 5. tabuki
  ___________

Unganisha silabi

 1.  cha   ku   la
 2. sa  ma  ki
 3. be   nde   ra
 4. u   ba   o
 5. ra    ngi

Andika kwa herufi kubwa au ndogo

 1. mwalimu
  ___________
 2. MAMA
  ___________
 3. SAHANI 
  ___________
 4. chungwa
  ___________
 5. NYANYA
  ___________

Andika kwa wingi

 1. Mtu
  ___________
 2. Kitabu
  ___________
 3. Tunda
  ___________
 4. Mwalimu
  ___________
 5. Kijiko
  ___________
 6. Mtoto
  ___________

MAAKIZO

 1. papa/ paja/panya ( sahihisha neno lolote lilio na silabi 'pa')
 2. chakula/ changanya/ chapa/ 
 3. Mbali/ mbwa/ mbovu/ mbegu
 4. Nauli/Nakala/ 
 5. sasa/ sahau/ sahani
 6. Nzuri
 7. Nzuri
 8. sijambo
 9. marahaba
 10. karibu
 11. (mwanfunzi anapswa kupaka rangi picha kulingana na maagizo)
 12. , 13, 14, 15, 16 - (mwanafunzi anapaswa kutaja watu wa familia)
 1. Pole
 2. Hodi
 3. Asante/ Asanti
 4. Karibu
 5. Binamu
 6. nyanya
 7. shangazi
 8. mjomba
 9. mama
 10. Mti
 11. Mpira
 12. chupa
 13. nyumba
 14. kitabu
 15. chakula
 16. samaki
 17. bendera
 18. ubao
 19. rangi
 20. MWALIMU
 21. mama
 22. sahani
 23. CHUNGWA
 24. nyanya
 25. watu
 26. vitabu
 27. matunda
 28. walimu
 29. vijiko
 30. watoto

READING AND KUSOMA
GRADE 1
END OF TERM 2

Reading

 1. Come
 2. Table
 3. Elephant
 4. Ball
 5. Watch
 6. Food
 7. Chair
 8. Apple
 9. That
 10. Card
 11. One
 12. Glass
 13. Sister
 14. Day
 15. Dam
 16. Tree

Read these sentences

 1. I go to church on Sunday
 2. Jane is a school girl
 3. The book is on the table
 4. She is eating a banana
 5. Our house is near a hill

Kusoma

Soma maneno haya

 1. Kiti
 2. Ukuta
 3. Sahani
 4. Nchi
 5. Rangi
 6. Chakula
 7. Macho
 8. Herufi
 9. Majani
 10. Mbele
 11. Karata
 12. Mwanafunzi
 13. Uzi
 14. Rula
 15. Punda
 16. Kikombe
 17. Nyota
 18. Tikiti
 19. Kitabu
 20. Chai

Soma sentensi hizi

 1. Yeye ni mwalimu
 2. Alienda sokoni asubuhi
 3. Chakula hiki ni moto
 4. Meza hii imevunjika
 5. Mjomba wake amefika

LANGUAGE
GRADE 1
END OF TERM 2

Fill in with the correct word

 1. Good morning. My name is ____________
 2. I am in _________________
 3. Mary gave me the gift I told her ____________
 4. I kicked Tony with a ball. I told him ____________
 5. When going to school I tell my parents ________________
 6. Make words using the given sounds ( 8 marks)
  Lg1et221q5i
 7. Colour the School Bus ( 3 marks)
  Lg1et221q7

Use "morning", "night", "evening" or "afternoon"

 1. We took breakfast in the___________________
 2. Lunch was served in the __________________
 3. We went home after school in the _______________

Write in plurals

 1. Cup
 2. Box
 3. Church
 4. Pencil
 5. Branch

 6. Find the following words in the puzzle(4 marks)
  (cold, rain, king sun)
  A S U N J C
  B E G I K O
  R A I N L L
  C F H M N D
  D K I N G O
 7. Name 5 things found in a classroom
  ____________________
  ____________________
  ____________________
  ____________________
  ____________________
 8. Use a or an(5 marks)
  Lg1et221q19

Arrange the words to make sentences(3 marks)

 1. Hand your wash
  _____________________
 2. Apple an I bought
  _____________________
 3. School went she to
  _____________________

Fill in the missing letters ( 8 marks)

 1. Ch __ __ r
 2. t __ bl __
 3. b __ll
 4. b__ __ k
 5. d __ st __ r
 6. sp __ __ n
 7. p __ nc__l
 8. m __ng __

MARKING SCHEME

 1. (student should write their name)
 2. Student should fill in their class
 3. Thank you
 4. Sorry
 5. Good bye
 6. ( students should give sentences that have thew given sounds)
 7. Students should colour the school bus
 8. Morning
 9. night
 10. afternoon
 11. evening
 12. cups
 13. boxes
 14. churches
 15. pencils
 16. branches
 17.    
 18. Student should list 5 thinsg found in their classroom
 19. an orange
  a ball
  a cup
  an oval
  an ostrich
 20. wash your hand
 21. I bought an apple
 22. she went to school
 23. chair
 24. table
 25. ball/bell
 26. book/buck/back/ bark/ bulk/ ( award for any fitting word)
 27. duster
 28. spoon
 29. pencil
 30. mango

MATHEMATICS
GRADE 1
END OF TERM 2

Write in words (6 marks)

 1. 9 _______________________
 2. 1 _______________________
 3. 8 _______________________
 4. 15 ______________________
 5. 12 ______________________
 6. 5 _______________________

Fill in the missing numbers(6 marks)

 1. 2   4   6  ____   _____
 2. 50   51    52   ____   _____
 3. 10   20    30  _____  _____

Put together ( 6 marks)

 1.    
  mg1et221 10 sticks                mg1et221 3 sticks
  _________      +   ________ = 
 2.  
  mg1et221 10 sticks            mg1et221 10 sticks
  _________      +   ________ = 


 3.    
  mg1et221 10 sticks mg1et221 10 sticks            mg1et221 5 sticks
      _________        +       ________ = 

Write tens and ones

 1. 12  = ______ tens ____ ones

 2. 43  = ______ tens ____ ones

 3. 26  = ______ tens ____ ones

Match and colour


 1.  mg1et221 16 3balls                                                              2 Black Balls


 2. mg1et221 16 6balls                                        4 Green balls


 3. mg1et221 16 4balls                                                         3 Yellow Balls


 4. mg1et221 16 2balls                                                                        6 Red Balls

Work out

 1.   20
  +30 
  ____
 2.   83
  +15 
  ____
 3. 16+5=
 4. 10+3=
 5.   55
  +33 
  ____
 6.  69
  -25  
  ____
 7. 20-9=
 8. 18-2=
 9. 4+4+2=

Arrange the numbers from the smallest to the largest

 1. 5  4  6  2  1  3
 2. 12  8  6  2  4
 3. 30  40  20  50  10

Work out

 1. 6 + ___= 12
 2. 4 + ___= 10
 3. 8 + ___= 8
 4. 5 - ___= 3

Match with the correct answer

 1. 4+4=                9
 2. 5+10=              5
 3. 6+3=                15
 4. 7-2=                 8

Sort and Count
mg1et221 40

 1.    
  mg1et221 40i= _______________
 2.     
  mg1et221 41 = _____________
 3.    
  mg1et221 42= ______________
 4.    
  mg1et221 43= ______________
 5.    
  mg1et221 44= ______________

MARKING SCHEME

 1. Nine
 2. One
 3. Eight
 4. Fifteen
 5. Twelve
 6. Five
 7.  8, 10
 8. 53, 54
 9. 40, 50
 10. 13
 11. 20
 12. 25
 13. 1 tens, 2 ones
 14. 4 tens 3 ones
 15. 2 tens 6 ones
 16. , 17, 18, 19 - ( student should colur and match correctly the number of balls and the colours required.)
 1. 50
 2. 98
 3. 21
 4. 13
 5. 88
 6. 44
 7. 11
 8. 16
 9. 10
 10. 1 2 3 4 5 6
 11. 2 4 6 8 12
 12. 10 20 30 40 50
 13. 6
 14. 6
 15. 0
 16. 2
 17. match with 8
 18. match with 15
 19. match with 9
 20. match with 5
 21. 5
 22. 6
 23. 5
 24. 4
 25. 4

ENVIRONMENTAL ACTIVITIES
GRADE 2
END OF TERM 2

 1. __________________ is the air around us.
 2. Draw and name two weather symbols.
 3. The best weather for washing clothes is _____________ and ________________
 4. Identify on which weather we wear these clothes.
  EnvG2et221q4
  ______________________
  EnvG2et221q4b
  ______________________
  EnvG2et221q4c
  ______________________ 
 5. What do we call this?
  EnvG2et221q5
  _____________________________________________________________________

 6. We should store water in ____________________ and __________________ containers.
 7. Name two water storage containers.
  ________________________________________
  __________________________________
 8. Why do we store water?
  _______________________________________________________________________ _____________________________________________________________________________________________________
 9. Identify these types of soils.
  EnvG2et221q9a

  _____________________________

  EnvG2et221q9b

  _______________________________
  EnvG2et221q9c
  _______________________________
 10. The best soil for growing crops is ___________________________
 11. _________________ soil is the best for modelling.
 12. _________________ soil is used for building.
 13. State two ways of transporting water.
  ___________________________________
  ____________________________________
 14. Label the parts of the plant.
  EnvG2et221q14
 15. Name the animals.
  EnvG2et221q15
 16. Name two domestic animals.
  _________________________________
  _____________________________________
 17. Animals are classified into two major groups. Name them.
  _________________ animals.
  _________________ animals.

MARKING SCHEME

 1. atmosphere     
 2. (student should draw 2 weather symbols)
 3. sunny, windy
 4.    
  1. rainy
  2. sunny
  3. cold/ cloudy
 5. weather chart
 6.   plastic, metal  
 7.   water drums, bottles, buckets,    
 8. For future use/ preserving water
 9. Sand, lclay, loam
 10. loam
 11. clay
 12. sand
 13. pipes, containers
 14. flower,
  leaf,
  stem/stalk,
  root
 15. elephant
  crocodile
  monkey
 16. cow/ donkey/ dog/ goat/ cat/ chicken/ sheep/ pig/ horse/camel ( award for any correctly mentioned animal)
 17. wild, domestic 

HYGIENE AND NUTRITION
GRADE 2
END OF TERM 2

 1. A ________________________ treats our teeth.
 2. Clean teeth are _____________________ in colour.
 3. The roof of a hut is made of ___________________
 4. Hard food make our teeth ____________________
 5. Where are these items found?
  Hygnutg2et221q5
 6. We eat ___________________ in the evening before sleeping.
 7. We use our teeth to ____________________ and __________________ food.
 8. Dirty water has a __________________ smell.
 9. Search the uses of water.
  O I K H F X C S B
  D R I N K I N G A
  S D G H C H J H T
  T F F E A E U G H
  G F G R F A A D I
  W A S H I N G D N
  H F H H D A E R G
  W A T E R I N G B
 10. Food makes us _______________________
 11. I should keep my nails ____________________________
 12. Name these breakfast meals correctly.
  (cereal     porridge     egg      milo     banana     toast     milk     orange      juice)
  HynutG2et221q12i

  _________________________
  HynutG2et221q12ii

  __________________________
  HynutG2et221q12iii

  ____________________________
  HynutG2et221q12iv

  ____________________________
  HynutG2et221q12v

  ____________________________
  HynutG2et221q12vi

  ____________________________
  HynutG2et221q12vii

  ____________________________

 13. Search the kitchen utensils.
  F P O T W I T H A L I D K   Word list
  scissors,
  pan,
  grater,
  muffin tin
  rolling pin
  tongs
  pot with a lid
  whisk
  colander
  spatulas
  knives,
  scales
  D R O L L I N G P I N G N
  R S P A T U L A S T U T I
  E W E N T Z U R O P Z B V
  D S A Q J T O G B V C H E
  N P H I J S C A L E S N S
  A Q A F S N J I O K L G W
  L W H I S K D F W C N A R
  O Q C G R A T E R O W S T
  C S M U F F I N T I N E G

  Name these utensils.
  HynutG2et221q14

  _________________________________________
  HynutG2et221q14ii

  _________________________________________
  HynutG2et221q14iii

  _________________________________________
  HynutG2et221q14iv

  _________________________________________
  HynutG2et221q14v

  _________________________________________
  HynutG2et221q14vi
  _________________________________________
  HynutG2et221q14vii
  _________________________________________
  HynutG2et221q14viii

  _________________________________________
  HynutG2et221q14ix

  _________________________________________
  HynutG2et221q14x
  _________________________________________
  HynutG2et221q14xi
  _________________________________________
  HynutG2et221q14xii
  _________________________________________

MARKING SCHEME

 1. Dentist
 2. white
 3. grass
 4. strong
 5. kitchen
 6. supper
 7. break/ grind/ chew
 8. bad
 9.    
  O I K H F X C S B
  D R I N K I N G A
  S D G H C H J H T
  T F F E A E U G H
  G F G R F A A D I
  W A S H I N G D N
  H F H H D A E R G
  W A T E R I N G B

     
 10. healthy/ strong
 11. short
 12.   
  HynutG2et221q12i

  porridge
  HynutG2et221q12ii

  milo
  HynutG2et221q12iii

  cereal
  HynutG2et221q12iv

  milk
  HynutG2et221q12v

  egg
  HynutG2et221q12vi

  banana
  HynutG2et221q12vii

  orange juice

 13.   
  F P O T W I T H A L I D K   Word list
  scissors,
  pan,
  grater,
  muffin tin
  rolling pin
  tongs
  pot with a lid
  whisk
  colander
  spatulas
  knives,
  scales
  D R O L L I N G P I N G N
  R S P A T U L A S T U T I
  E W E N T Z U R O P Z B V
  D S A Q J T O G B V C H E
  N P H I J S C A L E S N S
  A Q A F S N J I O K L G W
  L W H I S K D F W C N A R
  O Q C G R A T E R O W S T
  C S M U F F I N T I N E G

  Name these utensils.
  HynutG2et221q14

  Rolling pin
  HynutG2et221q14ii

  knives
  HynutG2et221q14iii

  tongs
  HynutG2et221q14iv

  scale
  HynutG2et221q14v

  sieve/ colander
  HynutG2et221q14vi
  whisk
  HynutG2et221q14vii
  pot with a lid
  HynutG2et221q14viii

  grater
  HynutG2et221q14ix

  scissors
  HynutG2et221q14x
  spatula
  HynutG2et221q14xi
  muffin tin
  HynutG2et221q14xii
  pan