Wednesday, 09 February 2022 08:25

Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Pre-Primary 2 End of Term 3 2022 Set 2

Share via Whatsapp

SHUGHULI ZA KISWAHILI
MWISHO WA MUHULA WA 3Maswali

 1. Imla
 2. Chora picha
   

                                                             
     

                                                               
   
                                                        
                                                 
  Mguu Jicho Paka


 3. Ambatanisha
  Kispp2et322q3
 4. Jaza pengo
  a  ____   i   ____   u


Mwongozo wa kusahihisha

 1. Mwanafunzi anapaswa kuandika maneno yaliyosomwa
 2. mwanafunzi anapaswa kuchora picha kulingana na maagizo
 3.      
  Kispp2et322q3 Copy      
 4. a e i o u

Download Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Pre-Primary 2 End of Term 3 2022 Set 2.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.