Wednesday, 09 February 2022 08:15

Kusoma Activities Questions and Answers - CBC Pre-Primary 2 End of Term 3 2022 Set 2

Share via Whatsapp

SHUGHULI ZA KUSOMA

MWISHO WA MUHULA WA 3

Maswali

 1. Soma vokali
  a     e     i    o     u
 2. Ambatanisha silabi
  Kuspp2et322q3

Mwongozo wa kusahihisha

 1. Mwanafunzi anapaswa kusoma vokali 
 2.    
  Kuspp2et322q3 Copy

Download Kusoma Activities Questions and Answers - CBC Pre-Primary 2 End of Term 3 2022 Set 2.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.