Monday, 19 June 2023 12:34

Kusoma/Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC PP2 Term 2 Opener Exams 2023 SET 1

Share via Whatsapp

Sehemu ya A; Kusikiliza na kuzungumza

 1.  
  1. Jina lako ni nani?
  2. Rafiki yako anaitwa nani?
  3. Uko na miaka mingapi?
  4. Unapenda chakula gani?
 2. Kusoma kwa sauti
  Soma silabi hizi
  ba       da        fa       ga      ha      ja
  fi          gi        hi        ji        ki        li
  mo      no       po       ro       so      to
 3. Soma picha hizi
  PP2SKT2OS12023Q3

Sehemu ya B: Matumizi ya lugha

 1. Linganisha silabi hizi
  PP2SKT2OS12023Q1             
 2. Andika herufi a - l

  _________  _________  _________  _________  __________  _________       

  _________  _________  _________  _________  __________  _________     
 3. Paka rangi picha hizi.
  PP2SKT2OS12023Q3a
 4. Chora picha
   Paka        

                                               
   
   meza


   
   kiti


   
   yai


   

   kalamu

   

   
Join our whatsapp group for latest updates

Download Kusoma/Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC PP2 Term 2 Opener Exams 2023 SET 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.