Monday, 19 June 2023 12:41

Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC PP2 Term 2 Opener Exams 2023 SET 2

Share via Whatsapp

SEHEMU YA KWANZA : Kusikiliza na Kuongea   ( Alama 5)

Mwalimu asalimie mwanafunzi kisha aulize maswali haya na mwanafunzi ajibu

 1. Jina lako ni nani? _________________________
 2. Nani rafiki yako?__________________________
 3. Siku ya Jumapili huenda wapi?________________________
 4. Paka ana miguu mingapi?______________________________
 5. Jina la mwalimu wako wa darasa______________________________

SEHEMU YA PILI: Kusoma

Kusoma kwa sauti

 1. Soma silabi           (Alama 10)
  ma              pe             za             ke              ju
  si                la               ti               te              me
 2. Soma maneno               (Alama 3)
  lala              maji             sita
 3. Soma sentensi
  1. Meza ya kaka.
  2. Huyu ni paka.

SEHEMU YA TATU: Lugha

 1. Imla                    (alama 5)
  1. ________________________________

  2. _________________________________

  3. _________________________________

  4. _________________________________
 2. Jaza  pengo                 (alama 5)
  Table                  kiti                       Grade 2 CBC env ET2 set 2 2021 F910
         m_____za                                          k _____ti                                          j_____a
    cat          duck
                   p_____ka                                b_______ta
 3. Kamilisha herufi       (alama 4)
  A _______ C _______ E _______ F ________ G
 4. Andika herufi kubwa         (alama 4)

  taa - ___________________________

  baba - _________________________

  mama - ________________________

  rula - __________________________
 5. Kamilisha sentensi                      (alama 3)
  Jina langu ni ___________________________
  Mimi ni _________________________ (msichana, mvulana)
  Huyu ni Grade 2 CBC env ET2 set 2 2021 F3_______________________________ (kuku, paka)
Join our whatsapp group for latest updates

Download Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC PP2 Term 2 Opener Exams 2023 SET 2.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.