Monday, 06 September 2021 08:14

Kiswahili - Class 6 End Term 1 Exam 2021 Set 1

Share via Whatsapp

Soma kifungu kifuatacho. Kina nafasi 1 hadi 15. Kwa kila nafasi umepewa majibu manne. Chagua lifaalo zaidi.

Ni _____1_____kadhaa _____2______ na mwalimu huyo. Alikuwa mwalimu _____3______ sana katika lugha ya Kiswahili. _____4______mwalimu huyo alikuwa na _____5_____moja. Alikuwa na hasira za _____6______. Jambo ______7______ tu ______8______ akasirike vilivyo. Sisi ______9______ tulimpenda na kumtamania lakini ______10______ alipopandwa na ______11______ tulikuwa ______12______ kwa woga. Katika hali kama hiyo, macho yake ya ______13______  yangebadilika rangi na kuwa ______14______. Daima dawamu sitamsahau mwalimu huyo aushini _______15______.

 1.  
  1. vitu
  2. mambo
  3. masaibu
  4. malalamiko
 2.  
  1. tulichofunzwa
  2. tulizofunzwa
  3. tuliofunzwa
  4. tuliyofunzwa
 3.  
  1. mstadi
  2. hatari
  3. mhodari
  4. stadi
 4.  
  1. Hata hivyo
  2. Na
  3. Kwa
  4. Ndiposa
 5.  
  1. jambo
  2. ila
  3. tatizo
  4. wahaka
 6.  
  1. fisi
  2. simba
  3. kihongwe
  4. mkizi
 7.  
  1. ndogo
  2. dogo
  3. lidogo
  4. mdogo
 8.  
  1. lingetume
  2. ingesababisha
  3. lingesababisha
  4. zingesababisha
 9.  
  1. sote
  2. zote
  3. wote
  4. nyote
 10.  
  1. nyakati
  2. wakati
  3. pindi
  4. saa
 11.  
  1. damu
  2. nyusi
  3. mori
  4. raha
 12.  
  1. tukifyata ulimi
  2. tukilia
  3. tukicheka
  4. tukicheza 
 13.  
  1. paa
  2. kikombe
  3. mamba
  4. ustadi
 14.  
  1. mekundu
  2. miekundu
  3. nyekundu
  4. kwekundu
 15.  
  1. kwangu
  2. zangu
  3. mwangu
  4. pangu

Kutoka swali la 16 hadi 30, jibu kulingana na maagizo

 1. Jibu maamkizi haya:
  Salaam aleikum ___________________________
  1. salaam aleikum
  2. binuru
  3. marahaba
  4. aleikum salaam
 2. Shairi lenye mishororo minne katika kila ubeti huitwa:
  1. Tarbia
  2. Tathlitha
  3. Uwili
  4. Takhmisa
 3. Mtoto mdogo ameanguka vibaya. Kielezi katika sentensi hii ni:
  1. mtoto
  2. mdogo
  3. vibaya
  4. anguka
 4. Silabi za kati na za mwisho katika mishororo ya shairi huitwa,
  1. ubeti
  2. kibwagizo
  3. vina
  4. mizani
 5. Neno lipi haliko katika ngeli moja na mengine?
  1. Mwalimu
  2. Mlima
  3. Ndovu
  4. Daktari
 6. Mkoba wa kisu huitwa;
  1. podo
  2. upote
  3. ala
  4. ngao
 7. Kanusha sentensi ifuatayo:
  Muthungu amekuja shule leo.
  1. Muthungu hajaja shule leo
  2. Muthungu hajakuja shule leo
  3. Muthungu haji shule leo
  4. Muthungu hakuja shule leo
 8. Andika sudusi mbili kwa tarakimu:
  1. 3/5
  2. 3/6
  3. 2/5
  4. 2/6
 9. Malipo ya mtu aliyeshinda ni;
  1. faini
  2. karo
  3. mahari
  4. zawadi
 10. Tumia 'o-ote' katika sentensi hii;
  Maskani haya hayana manufaa ________________________
  1. zozote
  2. yoyote
  3. yeyote
  4. wowote
 11. Watu walipiga _____________ kumchagua mbunge wao.
  1. kura
  2. kula
  3. kalamu
  4. karo
 12. Anayetibu wagonjwa hospitalini huitwa:
  1. bawabu
  2. mhunzi
  3. tabibu 
  4. mwalimu
 13. Dada ya baba yako huitwa:
  1. shangazi
  2. halati
  3. mjomba
  4. shemeji
 14. Jaza jina la makundi.
  ________________ cha barua.
  1. Kikoa
  2. Doti
  3. Kipeto
  4. Kitosi
 15. Tegua Kitendawili
  "Nikitolewa majini hufa." Jibu ni:
  1. moyo
  2. yai 
  3. chura
  4. samaki

Soma ufahamu huu kisha ujibu maswali 31-40

Dawa ya kulevya ni chochote kinachoathiri hali ya kawaida ya mwili wa binadamu. Kuna aina mbalimbali za dawa za kulevya kama vile bangi, kokeini, heroini, madraksi na za nusu kaputi. Aidha, sigara pombe na gundi ni dawa za kulevya zinazouzwa na watu pasipo kufikiria madhara yake.

Pia kuna dawa zinazopendekezwa na daktari ili kupunguza maumivu au uchungu mwilini. Zinapotumiwa vibaya huleta uraibu unaoweza kuadhiri afya ya mtumiaji.

Watu tofauti hutumia dawa za kulevya kwa sababu zinazohitilafiana. Kuna wale wanaotaka kudadisi dawa hizi kwa kuiga mienendo ya marafiki zao na kukinaishwa na maisha. Wengine huzitumia kwa kuwa hawana shughuli za kufanya. Wameadhiriwa na vyombo vya mawasiliano hasa runinga na uozo wajamii.

Matumizi ya dawa hizi kwa muda mrefu husababisha uzoefu ambao ni vigumu kuukatiza. Hivyo basi huleta madhara mengi yasiyo na kifani. Miongoni mwa hayo ni kukosa makini kazini na masomoni. Aidha kichaa, saratani ya mapafu hasa kwa wavutao sigara, uhalifu ili kugharamia dawa hizi ghali na kudhoofisha uamuzi wa kiakili unaosababisha hasara kubwa.

Wakiwa katika hali hii ya kutojijua wala kujitambua, wengi huweza kujidunga kwa sindano chafu zinazoweza kusababisha maradhi mengi yakiwemo ukimwi. Hatima yao huwa ni kifo kwa wote wanaofuata njia hiyo.

Madhara haya yaweza kuepukika endapo sote tutawajibika kwa kukataa kuandamana na marafiki wabaya, wapotovu, kukataa kutumiwa na walanguzi wa dawa hizi na kutafuta uraibu unaofaa na kuheshimu miili yetu.

Mwito basi ni kushirikiana bega kwa bega ili kujaribu kuangamiza dawa za kulevya na biashara yake.

 1. Dawa za kulevya ni nini?
  1. Chochote kinachopendekezwa na daktari
  2. Chochote kinachoathiri hali ya binadamu
  3. Chochote kinachoathiri mwili wa binadamu
  4. Chochote kinachoathiri kawaida ya mwili.
 2. Mifano ya dawa za kulevya zinazouzwa na watu wengi ni:
  1. bangi, madraksi na chai
  2. kokeini, madraksi, na kahawa
  3. madraksi, chai ya mkandaa na bangi
  4. sigara, heroini, pombe na kokeini
 3. Ni kweli kusema, uzoefu wa mihadarati ni:
  1. vigumu kuukatiza
  2. vibaya kuukatiza
  3. rahisi kuukatiza
  4. vigumu kuupunguza
 4. Hatima ya wanaotumia dawa za kulevya ni ipi?
  1. Madhara
  2. Mauti
  3. Unusu kaputi
  4. Uhalisi
 5. Kisawe cha zinazohitilafiana ni:
  1. Zinazosikilizana
  2. Zinazolingana
  3. Zinazotofautiana
  4. Zinazoshahibiana
 6. Neno kukinaisha lina maana sawa na:
  1. kuwa na matumaini ya maisha
  2. kutosheka na maisha
  3. kufurahishwa na maisha
  4. kuchoshwa na maisha
 7. Matumizi ya mihadarati huleta uraibu unaoweza:
  1. kupunguza afya ya binadamu
  2. kudumisha afya ya binadamu
  3. kuboresha afya ya bianadamu
  4. kudunisha afya ya binadamu
 8. Ni maradhi yapi ambayo huwezi kupata kutokana na utumiaji wa mihadarati?
  1. Pumu
  2. Kichaa
  3. Saratani ya mapafiu
  4. Uraibu
 9. Ipi kati ya hizi si jinsi ya kuepukana na athari hizi?
  1. Kukataa kuandamana na marafiki wabaya
  2. Kukataa kutumwa na walanguzi wa dawa hizi
  3. Kutafuta uraibu unaofaa na kuheshimu miili yetu
  4. Kutumia na kulangua mihadarati
 10. Neno dawa liko katika ngeli gani?
  1. LI-YA
  2. U-ZI
  3. I-ZI
  4. KU-KU

Soma ufahamu huu kisha ujibu maswali 41-50.

Sote tulikuwa tumeketi chumbani ndugu alipojitoma ndani ghafla bin vuu, huku akihema kama aliyenusurika kumezwa na chatu. "Kulikoni? Mbona unahema kama mgonjwa wa pumu?" Nilisaili.

Alitueleza kuwa alipigwa kabari na wanyang'anyi wakamwibia kila kitu. Aliwaendea polisi kuwaambia yaliyojiri lakini badala ya kumsaidia walipora kichache kilichobaki. Tukashindwa kutofautisha wezi na polisi.

Yale maneno ya ndugu yangu yalinichochea kuwaza wajibu wa walinda usalama ni upi? Askari ndio wanaofaa kulinda raia na kuhifadhi haki za wananchi. Hata hivyo wao wamebadilika na kukiuka sheria zenyewe. Wanahujumu raia. Endapo yule aliyetunukiwa jukumu la kukulinda ndiye anayekuhasiri. je usalama wetu uko wapi?

Sio askari wote wanaodhulumu raia. Kuna kikosi cha askari kanzu au wapelelezi ambao wamejaribu kwa mapana na marefu kulinda jina la idara yao. Kuna visa vichache sana vya makachero wanaofanya uhalifu dhidi ya umma. Wapokee pongezi zetu kama wananchi.

Na wale askani wanaovaa mavazi rasmi tunawarai kuwa wasipokee rushwa barabarani, wasiwaibie raia, wasiwasaidie wezi wala wasitumie bunduki zao vibaya.

 1. Nani aliyeingia chumbani kwa kasi?
  1. Askari polisi
  2. Rafikiye mwandishi
  3. Kakake mwandishi
  4. Nduguye askari
 2. Alipigwa kabari na wezi ina maana:
  1. walimkimbiza mbio mbio
  2. walimsindikiza hadi nyumbani 
  3. walimkaba koo wakamwibia 
  4. waliomzomea mhusika
 3. Polisi walipopata habari za wizi huo:
  1. walimwibia mhusika 
  2. walianza kusaka wezi
  3. walimfukuza aliyeiba
  4. walifungua kesi kituoni
 4. Askari hawana jukumu la kulinda:
  1. wananchi
  2. waporaji
  3. umma
  4. raia
 5. Ina maana gani kuwa askari wamebadilika?
  1. wanachunga sheria
  2. hawakiuki sheria
  3. wanalinda sheria
  4. wanavunja sheria
 6. Ukihasiriwa na anayefaa kukulinda:
  1. huna matatizo
  2. huna usalama
  3. huna la kuogopa
  4. huna wasiwasi
 7. Kikosi gani kimetajwa kufanya kazi vizuri?
  1. Askari kanzu
  2. Askari polisi
  3. Askari jela
  4. Askari jeshi
 8. Hii ni fani gani ya lugha?
  Hema kama mgonjwa wa pumu?
  1. Takriri
  2. Methali
  3. Nahau
  4. Tashbihi
 9. Askari wanashauriwa:
  1. wapokee hongo barabarani
  2. wadhulumu raia
  3. wasitumie silaha zao ovyo ovyo
  4. wawasaidie wahalifu katika njama
 10. Kichwa kifaacho habari hii ni?
  1. Kudumisha usalama nchini
  2. Uhalifu wa askari wote
  3. Ndugu aliyevamiwa na kukabwa
  4. Usalama wa askari

INSHA

 • Umepewa dakika 40 kuandika Insha yako.
 • Andika insha ya kusisimua kuhusu;

                                                  ASIYESIKIA LA MKUU HUVUNJIKA GUU

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

Marking Scheme

 1. B
 2. D
 3. D
 4. A
 5. B
 6. D
 7. B
 8. C
 9. A
 10. C
 11. C
 12. A
 13. B
 14. A
 15. C
 16. D
 17. A
 18. C
 19. C
 20. B
 21. C
 22. A
 23. D
 24. D
 25. B
 26. A
 27. C
 28. A
 29. C
 30. D
 31. C
 32. D
 33. A
 34. A
 35. C
 36. B
 37. D
 38. D
 39. D
 40. C
 41. C
 42. C
 43. A
 44. B
 45. D
 46. B
 47. A
 48. D
 49. C
 50. A

 


Download Kiswahili - Class 6 End Term 1 Exam 2021 Set 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students