Monday, 07 February 2022 12:41

Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - Grade 5 End of Term 3 Exams Set 2

Share via Whatsapp

MASWALI

 1.  KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA (Alama 5)
  1. Tunga sentensi ukitumia vitanzandimi vifuatavyo.(alama 2) 
   1. Kasa _______________________________________________________________
   2. Kaza _______________________________________________________________
   3. Saa ________________________________________________________________
   4. Zaa _________________________________________________________________
  2. Tegua kitendawili kifuatacho (alama 1)
   Bak bandika bak bandua ________________________________________________________
  3. Kamilisha methali zifuatazo (alama 2)
   1. Mtaka cha mvunguni ______________________________________________
   2. Chanda chema __________________________________________________
 2. UFAHAMU (Alama 10)
  Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali.

  Mlolongo wa magari matano ulikuwa ukipita kwa utaratibu ambapo kando ya barabara, watu waliyatazama magari hayo kwa makini mno kutokana na jinsi yalivyopambwa kwa maua kochokocho.

  Miongoni mwa wale waliojipanga barabarani kuyashuhudia hayo, alikuwa kijana Abdala. Ilikuwa ni siku ya Jumamosi alasiri. Gari la kwanza ambalo lilikuwa limepambwa zaidi, liliwabeba bwana na bi arusi.
  1. Ni magari mangapi yaliyotajwa katika kifungu hiki? _____________________________________(alama 1)
  2. Watu walitazama magari wakiwa wapi?____________________________________________ (alama 1) 
  3. Ni nini kilichovutia macho ya watazamaji? ___________________________________________(alama 1)
  4. Taja mhusika mmoja kati ya walioshuhudia magari hayo __________________________________________(alama 1) 
  5. Eleza maana ya neno alasiri ____________________________________________ (alama 1)
  6. Tukio hili lilifanyika siku gani?__________________________________________________(alama 1)
  7. Gari la kwanza lilibeba akina nani? _______________________________________(alama 1)
  8. Eleza aina ya nomino zifuatazo kama zilivyotumika katika kifungu hiki     (alama 3)
   1. Mlolongo wa magari
   2. Jumamosi
   3. Gari
 3. SARUFI (Alama 20).
  Jibu kulingana na maagizo
  1. Andika wingi wa sentensi hizi. (alama 2)
   1. Mji ulio karibu na kwetu ni huu
    _____________________________________________________________
   2. Duka langu lina bidhaa nyingi
    _____________________________________________________________
  2. Majira ya baridi kali huitwaje? __________________________________________________(alama 1)
  3. Jibu la lala salama ni ___________________________________________(alama 1)
  4. Taja mapambo mawili yanayovaliwa kichwani (alama 2)
   1.  ___________________________________________________
   2.  ___________________________________________________
  5. Tambua nomino za makundi katika sentensi zifuatazo (alama 2) 
   1. Dobi aliosha tita la nguo chafu ______________________________________ 
   2. Genge la wezi lilivamia mzee Busara ___________________________________________
  6. Neno 'meza' liko katika ngeli gani? ________________________________________ (alama 1)
  7. Tumia viambishi sahihi (alama 3)
   1. Waraka huo _____________ likuwa mrefu
   2. Ukurasa wa kitabu ________________ na picha.
   3. Unywele _________________ mekatwa.
  8. Taja visawe vya maneno yafuatayo. (alama 3)
   1. barabara  _________________________________
   2. hongo _______________________________________
   3. mgonjwa _____________________________________
  9. Nyambua vitenzi hivi katika kauli ya kutendewa na kutendeka   (alama 5)
    Kitenzi   Kutendewa   Kutendeka 
    (i) Jenga 
    (ii) Tega
    (ii) Imba
    (iv) Shika 
    (v) Ita
      
 4. Kuandika
  Andika insha ya kusisismua kuhusu kichwa kifuatacho ( Alama 10)

                                                                                    SOMO NILIPENDALO  

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  _________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

  __________________________________________________________________________________________________

        MARKING SCHEME

 1.  
  1. Kusikiliza na kuzungumza
   Sahihisha kulingana na majibu ya mwanafunzi
  2. nyayo
  3.  
   1. sharti ainame
   2. huvikwa pete
 2. Ufahamu
  1. matano
  2. kando ya barabara
  3. jinsi yalivyopambwa kwa maua kochokocho
  4. Abdala
  5. wakati kati ya saa tisa mchana na jua linapotua.
  6. Jumamosi
  7. Bi an Bwana arusi
  8.  
   1. nomino ya makundi
   2. nomino ya kipekee
   3. nomino ya kawaida
 3.  Sarufi
  1.  
   1. miji iliyo karibu na kwetu ni hii
   2. maduka yetu yana bidhaa nyingi
  2. kipupwe
  3. pia nawe
  4.  
   1. Taji
   2. Shela
  5.  
   1. Tita la nguo
   2. Genge la wezi
  6. I - Zi
  7.  
   1. u
   2. u
  8.  
   1. baraste
   2. kadhongo
   3. mwele
  9.  
    Kitenzi   Kutendewa   Kutendeka 
    (i) Jenga 
    (ii) Tega
    (ii) Imba
    (iv) Shika 
    (v) Ita
    jengewa
    tegewa
    imbiwa
    shikiwa
    itiwa

    jengeka
    tegeka
    imbika
    shikika
    itika

 4. Kuandika
Join our whatsapp group for latest updates

Download Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - Grade 5 End of Term 3 Exams Set 2.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students