Tuesday, 31 August 2021 11:27

Kiswahili Activities Exam - Grade 1 End Term 1 2021 SET 1

Share via Whatsapp

COMPETENCY BASED CURICULUM ASSESSMENT
Shughuli za Kiswahili
Jina:...........................................................Shule.........................................................

SEHEMU YA A:Imla
Andika maneno mwalimu atakayosema

 1. ________________________
 2. ________________________
 3. ________________________
 4. ________________________
 5. ________________________

SEHEMU YA B: Tunga maneno

 1. pa  - ________________________
 2. we  - ________________________
 3. ba   - ________________________
 4. ju    - ________________________
 5. da  -________________________ 

SEHEMU YA C:

 1. langg1et121q9chair
  ________________________
 2. langg1et121q48

  ________________________
 3. langg1et121q6tree

  ________________________
 4. langg1et121q10egg

  ________________________
 5. kisg1et121q15church

  ________________________

SEHEMU YA D: Andika kwa herufi kubwa

 1. kalamu - ________________________
 2. baba     - ________________________
 3. sahani  - ________________________
 4. dawati  - ________________________
 5. mtoto    - ________________________

SEHEMU YA E:

 1. ba + ba = ________________________
 2. ta + no = ________________________
 3. ne + no= ________________________
 4. ke + ki= ________________________
 5. be + ba= ________________________

SEHEMU YA F: Linganisha nambari na maneno

 1.  Kumi                3
 2. Saba                 9
 3. Tano                 10
 4. Tatu                   7
 5. Tisa                   5

SEHEMU YA G: Andika mananeo haya mara mbili

 1.  Sahani - ___________ - ___________
 2. Chama  - ___________ - ___________
 3. Ubao    - ___________ - ___________
 4. Mtoto - ___________ - ___________
 5. Cheka - ___________ - ___________

SEHEMU YA H:Andika kwa wingi

 1. Kiti          - ___________
 2. Mtoto      - ___________
 3. KItabu    - ___________
 4. Kisu        - ___________
 5. Jani        - ___________

SEHEMU YA I:Chora picha

 1. Kalamu

                                                        


                                                        .

 2. Jua

                                                        


                                                        .

 3. Gari

                                                           
                                                        .

 4. Kitabu

                                                        


                                                        .

 5. Meza

                                                        


                                                        .SEHEMU YA J:Kamilisha silabi

Mfano: ba be bi bo bu

 1. pa __ pi  po  __
 2. ta  te  ti  __  __
 3. sa  se  __  __  __
 4. na ne ni __ __
 5. ma me mi  __ __

Download Kiswahili Activities Exam - Grade 1 End Term 1 2021 SET 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.