Displaying items by tag: grade 1

QUESTIONS
HYGIENE & NUTRITION ACTIVITES. (10mks)

 1. Milk teeth are also called___ teeth. (1mk)
 2. Write one healthy habit
 3. Name the following forms of medicine. (2mks)
  1
 4. We cut our nails short using a
 5. ____are used by boys and men. (1 mk)
 6. We should____the toilet after using it. (1mk)
 7. Name the two mains sources of food. (Zmks)
 8. A ripe tomato is___in colour. (1mk)

ENVIRONMENTAL ACTIVITIES. (10mks)

 1. Kites fly well on a___day. (1mk)
 2. Name two sources of water. (2mks)
 3. Name the parts of the plant shown below. (2mks)
  2
 4. List two domestic animals. (2mks)
 5. A guitar produces sound by___(1mk)
 6. We eat the___of a cabbage plant. (1mk)
 7. Animals that live in the forest are called___animals. (1mk)

RELIGIOUS EDUCATION ACTIVITIES. (10mks)

 1. Father, mother and children make a___family. (1mk)
 2. ___is our father in heaven. (1mk)
 3. The___is the word of God. (1mk)
 4. Name the first book in the Bible___(1mk)
 5. The father of David was called___(1mk)
 6. Joseph had___brothers. (1mk)
 7. Jesus was born in the town of___(1mk)
 8. was taken to heaven by a strong wind. (1mk)
 9. The first people to visit baby Jesus were the___(1mk)
 10. Draw and colour a Bible (1mk)

MOVEMENT AND CREATIVE ACTIVITIES. (10mks)

 1. Name two materials that are used for making a painting brush. (2mks)
 2. Draw the following lines. (2mks)
 3. Zigzag line
 4. Spiral line
 5. The smoothness or roughness of a surface is known as___(1mk)
 6. Complete the patterns below. (2mks)
  3
 7. Name three tools that are used in drawing. (3mks)

MUSIC (10mks)

 1. Clothes worn during a music performance are called___(1mk)
 2. Name three types of songs. (3mks)
 3. Name the musical instruments drawn below. (2mks)
  4
 4. A shaker is played by___it. (1mk)
 5. When do we sing the National Anthem? (2mks)
 6. We can make a rhythm by___our hands. (1mk)

 

 

MARKING SCHEME

HYGIENE & NUTRITION ENVIRONMENTAL RELIGIOUS EDUCATION MOVEMENT AND CREATIVE MUSIC
 1. temporary teeth
 2. Exercising 
  brushing teeth
  (any other relevant answer)
 3. ointment/cream
  inhaler
 4. nailcutter
 5. boxers(any other relevant answer)
 6. flush
 7. plants
  animals
 8. red
 1. windy
 2.    
  1. river
  2. rain
   (any other relevant answer)
 3.      
  1. fruit
  2. stem
 4.    
  1. cow
  2. goat
   (any other relevant answer)
 5. plucking
 6. leaf
 7. wild
 1. nucleus
 2. God
 3. Bible
 4. Genesis
 5. Jesse
 6. eleven
 7. Elijah
 8. Bethlehem
 9. Wise men
 10. (Mark as required)
 1.    
  1. sisal
  2. wood
   (any other relevant answer)
 2.    
  1. (Mark as required)
  2. (Mark as required)
 3. texture
 4. (Mark as required)
 5.    
  1. pencil
  2. ruler
  3. eraser
 1. costumes
 2.    
  1. folk songs
  2. lullabies
  3. patriotic songs
   (any other relevant answer)
 3.    
  1. guitar
  2. drum
 4. shaking
 5.    
  1. When attending parade
  2. During national events
   (any other relevant answer)
 6. clapping

MASWALI

 1. ZOEZI 1: KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA
  Jibu maswali haya utakayoulizwa na mwalimu wako. (Alama 5)
  1. Taja vifaa viwili vya darasani.
  2. Jibu salamu: Shikamoo?
  3. Taja sehemu mbili za mwili.
  4. Tambua vifaa vitatu ya usafi.
  5. Neno "babu' lina herufi ngapi?
 2. ZOEZI LA 2: KUSOMA KWA SAUTI
  Soma kifungu hiki kwa sauti.
  Mimi ni Abdi. Rafiki yangu anaitwa Musa. Siku ya Jumamosi, sisi hucheza pamoja. Leo tunacheza mchezo na Kibe. Musa kufumba macho yake asinione. Mimi ninakimbia ili nijifiche. Nimejificha nyuma ya kiti. Nimejifunika kichwa kwa kitambaa. Musa hajaniona.
 3. ZOEZI LA 3: SARUFI
  Andika majina ya picha zifuatazo. (Alama 3)
  1
 4. Andika nambari kwa maneno. (Alama 4)
  1. 6
  2. 3
  3. 4
  4. 1
 5. Jibu maamkuzi yafuatayo. (Alama 5)
  1. Shikamoo?
  2. U hali gani?
  3. Habari?
  4. Hujambo?
  5. Umeshindaje?
 6. Andika majina ya siku tatu za wiki. (Alama 3)
 7. Unganisha silabi ili kuunda maneno sahihi. (Alama 5)
  1. Ta + no
  2. Ma + ka + o
  3. Ku + la =
  4. Li + pa =
  5. Che + za=
 8. ZOEZI LA 4: UFAHAMU
  Soma kifungu hiki kisha ujibu maswali. (Alama 5) Siku moja, Mumo alikuwa akitoka shuleni. Alikuwa na rafiki yake, Tausi. Tausi alidungwa na mwiba. Hakuweza kutembea vizuri. Mumo alimshika mkono. Walitembea polepole hadi nyumbani kwa Tausi. Wazazi wa Tausi walimshukuru sana Mumo. Tausi alipelekwa hospitalini. Mwiba ulitolewa. Tausi alipona.
  1. Mumo alikuwa akitoka wapi?
  2. _____alidungwa na mwiba akaumia.
  3. Kwa nini Tausi hakuweza kutembea vizuri?
  4. Wazazi wa Tausi walimpeleka wapi?
  5. Wazazi wa Tausi walimfanyia nini Mumo?
 9. ZOEZI LA 5: KUANDIKA
  Andika sentensi kumi juu ya:
  MWALIMU WANGU

MWONGOZO WA KUSAHIHISHA

 1.      
  1. kitabu, kalamu, ubao,(jibu lingine lolote sahihi)
  2. marahaba
  3. mkono, mguu, kichwa, (jibu lingine lolote sahihi)
  4. sabuni, mswaki,(jibu lingine lolote sahihi)
  5. nne
 2.      
 3.    
  1. dawati
  2. kifutio
  3. kiti (jibu lingine lolote sahihi)
 4.    
  1. sita
  2. tatu
  3. saba
  4. moja
 5.    
  1. marahaba
  2. hali njema
  3. mzuri
  4. sijambo
  5. nimeshinda vyema (jibu lingine lolote sahihi)
 6.    
  1. jumatatu
  2. jumanne
  3. jumatano (jibu lingine lolote sahihi)
 7.      
  1. tano
  2. makao
  3. kula
  4. lipa
  5. cheza
 8.    
  1. shuleni
  2. Tausi
  3. Alidungwa na mwiba
  4. nyumbani
  5. walimshukuru

QUESTIONS

 1. Count and write how many (4mks)
  1
 2. Write the missing numbers (3mks)
  1. 66, 67, __, __, 70
  2. 19,__, __, __, 23, 24
  3. 27,__, 29, __, 31
 3. Write the numbers in figures (4mks)
  1. Twenty one
  2. Seven
  3. Thirteen
  4. Fifty six
 4. Complete the following (4mks)

  1. 2
   __Tens, __ones = ___
  2. 32 = __tens and __ones.
  3. 21 = __tens and __ones.
  4. 4 =  __tens and __ones.
 5. Work out (4mks)
  1. 3 + 4 + 4=
  2. 8  +1 =
  3. 6 + 0 =
  4. 2 + 3 + 4 =
 6. Add (4mks)
  1. 40 + 30 =
  2. 50 + 10 =
  3. 3 + 3 + 6 = 
  4. 12 + 14 = 
 7. Fill in the boxes (2mks)
  1. 8 +__= 12
  2. __+ 8 = 10
 8. Take away (5mks)
  1. 42 - 31 = 
  2. 13 - 5 = 
  3. 18 - 8 = 
  4. 15 - 3 =
  5. 12 - 6 = 
 9. What is 16 take away 9?
 10. Subtract 8 from 20
 11. Mark had 6 mangoes. He ate two mangoes. How many mangoes remained?(1mk)
 12. Which one holds more? (1mk)
 13. How much money? (3mks)
  4
  5
 14. Which line is shorter (1 mks)
  A____________
  B______
 15. A week has__days. (1 mk)
 16. Which one is heavier? (1mk)
  6
 17. Name the shapes below (6mks)
  7
 18. Complete patterns below (4mks)
  8

 

 

 

 

 

 

 

 

MARKING SCHEME

 1.      
  1. 7
  2. 5
  3. 3
  4. 4
 2.    
  1. 68.69
  2. 20, 21, 22
  3. 28, 30
 3.    
  1. 21
  2. 7
  3. 13
  4. 56
 4.      
  1. 3 tens 3 ones = 33
  2. 3 tens 2 ones
  3. 2 tens 1 ones
  4. 0 tens 4 ones
 5.    
  1. 11
  2. 6
  3. 9
  4. 9
 6.   
  1. 70
  2. 60
  3. 12
  4. 26
 7.    
  1. 4
  2. 2
 8.   
  1. 11
  2. 8
  3. 10
  4. 12
  5. 14 
 9. 7
 10. 12
 11. 4
 12. A
 13.      
  1. Shs 6
  2. Shs 15
  3. Shs 21
 14. B
 15. 7
 16. B
 17.      
  1. Square
  2. circle
  3. triangle
  4. oval
  5. rectangle
  6. star
 18.      
  1. 9
  2. 10

ENVIRONMENTAL

 1. Name the objects seen in the sky (rainy, cloudy, moon,stars,sun)
  1
 2. Name the domestic animals
  2
 3. We go to school to (learn, pray)
 4. The flowers are watered(morning and evening, night and noon)
 5. Circle things found in the table room (3mks)
  3
 6. We cookfood in the (kitchen, tableroom,classroom)
 7. Name the items found in classroom
  45

HYGIENE AND NUTRITION

 1. Name the foods we eat
  6
 2. Name the parts of a plant
  7
 3. We should take (tea, medicine) using clean water
 4. We should wash our hands (everyday, once a day)
 5. A is used to clean our nose. (towel, handkerchief)

C.R.E

 1. God knows me by my (size, name)\
 2. Father and mother are my(brothers,parents)
 3. _____created me(satan,God)
 4. The bible has (2,3,1) divisions
 5. ____killed Goliath (Moses, David)
 6. Name God's creation (meat,fish,sun,moon)
  8
 7. Jesus was born in (Nazareth,Bethlehem)
 8. What is this (tree, cross)
  8

I.R.E

 1. Muslims call their God (Alla h, Messiah)
 2. Name Allah's creation (flower,he,tree,cat,star)
  9
 3. Match the following,
  Musa              Quran
  Muhammed    Zaburi
  Daudi             Taurat
 4. What is this(Bible,Quran)
  14.png
 5. I am a (Muslim, Christian)

PYSCHOMOTOR / CREATIVE ARTS

 1. This is a (kite, balloon)
  15
 2. What is this (drum, guitar)
  12
 3. We use to kick the ball. (legs, mouth)
 4. Colour the shapes (6mks)
  13
 5. Complete the pattern

MARKING SCHEME

ENVIRONMENTAL

 1. sun
  stars
  moon
  clouds
 2. cat
  hen
  cow
 3. learn
 4. morning and evening
 5.       
 6. kitchen
 7. whiteboard/blackboard
 8. pencil

HYGIENE

 1. fish
  orange
  banana
  pineapple
 2. flower
  leaf
  fruit
 3. medicine
 4. everyday
 5. handkerchief

C.R.E

 1. name
 2. parents
 3. God
 4. 2
 5. David
 6. sun
  fish
  moon
 7. Bethlehem
 8. cross

PSYCHOMOTOR

 1. kite
 2. guitar
 3. legs

QUESTIONS

 1. Soma kwa sauti (Alama 10)
  Mimi ni kijana mdogo. Niko gredi ya kwanza. Mwalimu wangu ni-Bi Pendo. Baba na mama wanapenda mwalimu wangu. Kila siku mimi hucheza mpira.
 2. KUONGEA NA KUSIKILIZA
  Tazama picha kisha mwalimu atauliza maswall
  1. Kuku anafanya nini?
   1
  2. Mtoto anafanya nini?
   2
  3. Mti umefanya nini?
   3
  4. Uji umefanyaje?
   4
  5. Baba anafanya nini?
   5
 3. Soma hadithi kisha jibu maswali
  Hapo zamani za kale, paliishi paka na panya. Wanyama hawa waliishi pamoja. Walikuwa na ashamba kubwa karibu na msitu. Wanyama hawa walikuwa na watoto. Siku moja paka aliona njaa akala watoto wa panya. Panya alikasirika na kupotelea msituni na paka akaachwa nyumbani.
  1. Taja wanyama katika hadithi
  2. Wanyama hawa walikuwa na_____kubwa.
  3. Shamba la wanyama lilikuwa karibu na_____
  4. Nani alikula watoto?
  5. Nani alikasirika?
  6. Panya alikasirika akapotelea wapi?
  7. Nani aliachwa nyumbani
  8. Paka hula nini?
  9. Chora Paka
 4. Matumizi ya lugha
  Sarufi
  Andika majina a picha
  6
  7
 5. Andika wingi wa majina haya
  1. Kikombe
  2. Mti
  3. Kiti
  4. Mtoto
  5. Mguu
 6. Andika kinyume cha maneno
  1. Keti
  2. Lala
  3. Lia
  4. Panda
  5. Anika
 7. Andika maneno vizuri
  1. tiki
  2. pachu
  3. choma
 8. Andika maneno haya kwa herufi kubwa
  1. Kitabu
  2. Kalamu
  3. Mwavuli
 9. Andika maneno utakayosomewa na mwalimu

MARKING SCHEME

 1.    
  1. anatembea
  2. analia
  3. umeanguka/umevunjika
  4. umemwagika
  5. ameketi
 2.      
  1.      
   • paka
   • panya
  2. shamba
  3. msitu
  4. paka
  5. panya
  6. msituni
  7. paka
  8. panya
 3.      
  1. kiti
  2. meza
  3. chupa
  4. kijiko
  5. jicho
  6. ua
 4.    
  1. vikombe
  2. miti
  3. viti
  4. watoto
  5. miguu
 5.      
  1. simama
  2. amka
  3. cheka
  4. shuka
  5. anua
 6.    
  1. kiti
  2. chupa
  3. macho
 7.      
  1. KITABU
  2. KALAMU
  3. MWAVULI
Tagged under

QUESTIONS

 1. Read aloud
  I am a boy. My name is Tom. I am six years old. I have my pet. My pet is a fat cat. My cat plays with a ball. My pet is happy
 2. LISTENING AND SPEAKING
  Answer the questions below
  1. My mother is______
   1
  2. The boy is______the tea.
   2
  3. The girl is______
   3
  4. The girls are______the rope
   4
  5. Name one thing that you can see______
   5
 3. Read the story and answer the questions
  Tom has a new blue bike. He want to see Mary. She is sick. So on Tuesday morning he woke up early. He brushed his teeth, bathed and wiped his body with a towel. After dressing he took tea fast and was ready to go. He takes his hen. He put it on back of his bike. Then he rides to Mary. The hen clucks and Tom laughs. They have fun.
  1. Which colour was Tom's bike?
  2. Tom wants to see?
  3. ______is sick
  4. Write two things done by Tom after waking up
  5. After dressing Tom did what
  6. Tom put his hen on the______of his______
  7. The hen ______and Tom______
 4. Language structure and grammar
  Write in small letters
  1. TEACHER
  2. SCHOOL
  3. BOY
  4. FLOWER
  5. POT
 5. Name the pictures
  6
  7
 6. Write the plural
  boy
  teacher
  flower
  man
  house
 7. Write opposite
  bottom
  cold
  dark
  good
 8. My school is called?
 9. Write the words read by the teacher

MARKING SCHEME

 1.      
  1. cooking
  2. drinking
  3. sitting
  4. skipping
  5. stars
   clouds
   trees
   house
   girl
   cat
   (any one)
 2.      
  1. blue
  2. Mary
  3. Mary
  4. brush teeth
   bath
  5. Take tea
  6. back, bike
  7. clucks, laughs
 3.       
  1. teacher
  2. school
  3. boy
  4. flower
  5. pot
 4. ball/football
  flower
  rug/mat/carpet
  tap
  tree
 5. boys
  teachers
  flowers
  men
  houses
 6. top
  hot
  light
  bad

QUESTIONS

 1. Count and Write
  1
  2
 2. Fill the missing numbers
  1. 1, 2,____, 4, 5
  2. 7, 8,____, 10, 11
  3. 10,11, 12, ____,14
 3. Match the shapes
  3
 4. Draw balls
  5
  1. 5=
  2. 6=
  3. 8=
  4. 10=
 5. A cow has____legs
 6. Take away
  1. 57
   -23

  2. 28
   -13

  3. 19
   - 9

  4. 9 - 8
 7. Write tens and ones
  11 =1 tens and 1 ones
  1. 24 = ____tens and____ ones
  2. 36 = ____tens and____ ones
  3. 16 = ____tens and____ ones
 8. Count how many
  4
  1. balls
  2. pots
 9. Write in words
  2____________
  5____________
  8____________
  9____________
  10____________
 10. Arrange the numbers from the biggest
  1. 6,8,10,11,9
  2. 4,7,3,1,10
  3. 5,2,0,1
 11. Which one is big
  7
 12. Put together
  1. 3 + 3 + 2 =____
  2. 4 + 4 = ____
  3. 5 + 3 =____
  4. 6 + 7 =____
 13. Four hens have____ legs
 14. 8
 15. Five cats have ____eyes
  14
 16. How many balls can you see
  9
 17. Circle the group of 4
  10
 18. Colour the numbers
  11
 19. Complete the pattern
  12

MARKING SCHEME

 1.      
  1. 6
  2. 4
  3. 7
  4. 5
 2.    
  1. 3
  2. 9
  3. 13
 3.     
 4.     
  1. 6
   6
   13

  2. 6
   6
   6

  3. 6
   6
   6
   6
  4.  
   6
   6
   6
   6
   6
 5. 4
 6.       
  1. 34
  2. 15
  3. 10
  4. 1
 7.        
  1. 2,4
  2. 3,6
  3. 1,6
 8.    
  1. 6
  2. 6
 9. two
  five
  eight
  nine
  ten
 10.      
  1. 6,8,9,10,11
  2. 1,3,4,7,10
  3. 0,1,2,5
 11.      
  1. A
  2. C
 12.        
  1. 8
  2. 8
  3. 8
  4. 13
 13. 8
 14. 20
 15. 6
 16.     
 17.  
 18.  
  13
  Z
  W3

Questions

HYGIENE AND NUTRITION ACTIVITIES (15mks)

 1.      
  04hygg1et1q1
  This is a _____________________
  (box, first Aid Kit, cross)
 2. Name these items found in a first Aid Kit (3marks:)
  04hygg1et1q2
 3. First aid is done to reduce loss of  _____________________
  (blood, milk, food)
 4. Name these (3marks)
  04hygg1et1q3
 5. Draw and colour these foods. 6marks)
  beans   ripe bananas  tomatoes
                                   
         
                                                                                        
 6. Write one food that is not good for your teeth

ENVIRONMENTAL ACTIVITIES. (15mks)

 1. During the day we should switch ___________________ the electricity.
  (on, off, up)
 2. We should not ___________________ water. (keep, store, waste)
 3. After using the tap water, we should ___________________
  (leave, open, close)
 4. Name these things that we see in the sky during  the day and at night
  05envg1et1q4
 5. We sit under a shade when the weather is ___________________
  (cloudy, sunny, rainy)
 6.    
  05envg1et1q6
  The weather is ___________________
 7. Name these sources of water
  05envg1et1q7
 8. Name these domestic animals
  05envg1et1q8

CRE ACTIVITIES.

 1. Draw and colour a church.
                                                            


 2. We go to church to ____________________(play, fight, pray)
 3. Who worship in a church? ____________________
  (Muslims, Christians, Hindus)
 4. The church is a house of ____________________ (God, pastors, people)
 5. ____________________ made me. (God, Parents, Friends)
 6. We shall have a ____________________(pet, name,car)
 7. ____________________ and ____________________ are members of a nuclear family.
 8. Who made plants and animals? ____________________
  (God, My family, My friend)

CREATIVE ACTIVITIES. (10mks)


 1. 06artg1et1q1
  This is a ____________________
 2. A pot is made from ____________________ soil. (sand, clay, loam)
 3. Name these items made using the coiling technique. (3marks)
  06artg1et1q3
 4. Name these regular shapes (4mks)
  06artg1et1q4
 5. How do you feel when you listen to music?
  (Sad, Happy, Angry)
 6. I ____________________ as I sing the song that is soft and loud. (dance, sleep)

Total - (50 marks)

Marking Scheme

HYGIENE AND NUTRITION

 1. First Aid Box
 2. gloves, scissors, bandage
 3. blood
 4. toilet, latrine, urinal
 5. student should draw as instructed
 6. sweets

ENVIRONMENTAL

 1. off
 2. waste
 3. close
 4. moon, sun, star
 5. sunny
 6. rainy
 7. river, rain, lake
 8. camel, donkey, pig, goat

CRE

 1. Student should draw and colour as instructed
 2. pray
 3. christians
 4. God
 5. God
 6. name
 7. father/mother/brother/sister
 8. God

CREATIVE ACTIVITIES

 1. pot
 2. clay
 3. cup, pot
 4. rectangle, circle, triangle, star
 5. happy
 6. dance

Maswali

 1. KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA (Alama 5)
  Nitakusomea hadithi kisha nitakuuliza maswali. Sikiliza kwa makini.

  Jumatano ni siku ya soko kula Sori. Mama yangu huuza vyakula vya kiasili vifuatavyo: maharagwe, mahindi na njugu. Rafiki yake Sara humuuzia mihogo na viazi.
  1. Soko ya Sori huwa siku gani?
   ____________________
  2. Taja vyakula vitatu vya kiasili ambavyo mama huuza? (alama 3)
   ____________________
   ____________________
   ____________________
  3. Rafiki ya mama anaitwaje?
   ____________________
 2. KUSOMA KWA SAUTI (Alama 10)
  Soma hadithi hii kwa sauti

  Wakati wa likizo Eliza na Lazizi walielekea ziwani. Waliona minazi na mizabibu. Wakala mizabibu. Waliwabebea wazazi wao zabibu na nazi. Wazazi waliwanunulia Zawadi. Lazizi alizawadiwa zeze. Eliza alinunuliwa miwani.

 3. Mwanafunzi asome maneno 20 kwa dakika moja.

Jumla = (alama 50)

Majibu.

 • Maswali yote yanapaswa kujibiwa kwa njia ya kuongea .

 

Questions

 1. LISTENING AND SPEAKING (5mks)
  All going to read a story to you and then I will ask you some wiestions, Listen correctly.

  We have a chief. Our chief has a farm. He grows crops. The men trek to visit the chief. He says, "Let us ,buy land and grow crops." The chief grows grains. The men and women can grow grains too.
  1. What does chief have?
  2. Who wants to visit the chief?
  3. What do people want to buy?
  4. What does chief grow in his farm?
  5. What will men and women grow?
 2. READING ALOUD
  Read the story aloud.

  It was early morning. Mary woke up hungry, she got dressed. Then, she went to the kitchen. She got a small pan and cooked an egg. After that, Mary put a few pieces of melon on a plate and ate them after having a cup of tea.

 3. A learner to read 30 words in one minute.
  (Total =50marks)

Marking Scheme

 • All of the answers should be given orally by the student.