Wednesday, 04 October 2023 06:33

Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - Grade 1 Mid Term 3 Exams 2023 Set 1

Share via Whatsapp

SEHEMU YA TATU: KUSOMA UFAHAMU

Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswali yafuatayo   (alama 5)

Hawa ni wanafunzi wa gredi ya kwanza katika shule ya Msingi ya Bidii. Wako darasani na mwalimu wao. Bi Halima. Wanafunzi wanasoma vitabu vya hadithi.

Mwanafunzi anaandika ubaoni akitumia chaki. Wanafunzi wanatumia kalamu kuandika vitabuni.

Wanafunzi wameketi kwenye dawati. Mwalimu wao hukaa kwenye "kiti"

 1. Wanafunzi hawa wanasoma shule gani? _______________________________
 2. Mwalimu wa gredi ya kwanza anaitwa Bi. _______________________________
 3. Hawa watu wanaketi kwenye nini? _______________________________
  1. Wanafunzi: _______________________________
  2. Mwalimu: _______________________________
 4. Mwalimu hutumia _______________________________ kuandika ubaoni. (kalamu, chaki)
 5. Wanafunzi wanasoma vitavu vya ______________________________(hadithi, darasa)

SEHEMU YA NNE:  SARUFI

Andika majina ya picha hizi (alama 2)

 1.  
  Ball 3________________________________
 2.  
  tree__________________________________

Tumia "huyu" au "hawa” ( al. 2)

 1. Watoto _________________________ hawana chakula.
 2. _______________________ ni mama yangu.

Andika kwa maneno au nambari (al. 2)

 1. Ishirini na nane._____________________
 2. 14 = _______________________

Panga silabi vizuri ili uunde maneno  (al. 2)

 1. tiwada:___________________________
 2. butika: ___________________________
 3. Chora gari na upake rangi    ( al. 2)
   Andika kwa wingi    ( al. 2)

 1. Mdomo  ___________________________
 2. Tunda  ___________________________

Andika kinyume cha maneno haya   (al. 2)

 1. Shuka   ___________________________
 2. Keti  ___________________________
  (simama, panda, kimbia)

Andika kwa herufi kubwa ( al. 2)

 1. kiatu  ___________________________
 2. nyumba  ___________________________

SEHEMU YA TANO: KUANDIKA

IMLA

 1.   ___________________________
 2. ___________________________
 3. ___________________________
 4. ___________________________
 5. ___________________________

MARKING SCHEME

 1. Shule ya Msingi ya Bidii
 2. Halima
 3.  
  1. dawati
  2. kiti
 4. chaki
 5.  hadithi
 6. mpira
 7. mti
 8. hawa
 9. Huyu
 10. 28
 11. Kumi na nne
 12. dawati
 13. kitabu
 14. Mwalimu akadiri
 15. Midomo
 16. Matunda
 17. panda
 18. simama
 19. KIATU
 20. NYUMBA
Join our whatsapp group for latest updates

Download Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - Grade 1 Mid Term 3 Exams 2023 Set 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.