Friday, 19 May 2023 11:55

School Based Assessment Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 2 Term 2 Opener Exams 2023 SET 1

Share via Whatsapp

SEHEMU YA C: KUSOMA UFAHAMU

Mtu anapomaliza kujifunza udereva ni lazima afanye mtihani. Polisi wa trafiki husimamia mtihani. Mtu huenda kwa ofisi ya polisi na kuulizwa maswali.

 1. Ni nani husimamia mtihani wa udereva? _________________________
 2. Mtu huulizwa ______________________
 3. Mtu huenda wapi kujibu maswali? ___________________

Darasa la Kazi

Darasa la kina Kazi linapendeza sana. Kuta za darasa hili zimepambwa kwa chati za michoro mizuri. Pia, kuna kalenda ya kuonyesha tarehe na miezi. Kazi na rafiki yake Miki wanatumia dawati moja.

 1. Kuta za darasa la kazi zimepambwa kwa nini ______________________________
 2. Kalenda hutumiwa kuonyesha nini ______________________________
 3. Kazi hucheza na rafiki yake ______________________________
 4. Kazi na Miki hutumia nini pamoja? ______________________________
 5. Darasa la akina nani linapendeza? ______________________________
 6. Kichwa cha kifungu ni ______________________________

Baba yangu anaitwa Daudi. Dada wa baba yangu anaitwa Fatuma. Yeye ni shangazi wangu. Daudi ana watoto wawili wanaoitwa Raha na Musa. Hawa ni binamu zangu.

 1. Baba yangu anaitwaje? ______________________________
 2. Dada wa baba yangu anaitwaje?  ______________________________
 3. Mimi nina binamu wangapi? ______________________________
 4. Daudi ana watoto wangapi? _____________________________
 5. Binamu zangu ni ______________________________ na ______________________________

SEHEMU YA D: MATUMIZI YA LUGHA

Jaza mapengo kwa kutumia 'vizuri' au 'vibaya'

 1. Alipata zawadi baada ya kusoma ______________________________
 2. Walishindwa kwa sababu walicheza ______________________________
 3. Watoto wana haki ya kutunzwa ______________________________

Andika kwa wingi

 1. Mtoto analia. ______________________________
 2. Mti umeanguka. ______________________________

Andika tarakimu
       Jina                      nambari

 1. kumi                      ______________________________
 2. mia moja               ______________________________
 3. Ishirini na sita        ______________________________
 4. Mbili                      ______________________________
 5. thelathini               ______________________________

Andika kinyume cha maneno

 1. Juu     ______________________________
 2. mama  ______________________________
 3. Lia ______________________________
 4. Lala ______________________________
 5. Simama ______________________________

Kuandika

Andika sentensi tatu ukitumia maneno haya

 1. Kitabu _____________________________________________________________________
 2. Mama _____________________________________________________________________
 3. Darasa ____________________________________________________________________

Kamilisha sentensi

 1. Jina langu ni ______________________________
 2. Niko katika gredi ya ______________________________ 

MARKING SCHEME

 1. Polisi wa trafiki
 2. maswali
 3. ofisi ya polisi
 1. chati za michoro mizuri
 2. tarehe na miezi
 3. Miki
 4. dawati
 5. Kazi
 6. Darasa la Kazi
 1. Daudi
 2. Fatuma
 3. wawili
 4. wawili
 5. Raha na Musa
 1. vizuri
 2. vibaya
 3. vizuri
 4. Watoto wanalia.
 5. Miti imeanguka.
 6. 10
 7. 100
 8. 26
 9. 2
 10. 30
 11. Chini
 12. Baba
 13. Cheka
 14. Amka
 15. Keti
Join our whatsapp group for latest updates

Download School Based Assessment Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 2 Term 2 Opener Exams 2023 SET 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.