Thursday, 05 October 2023 07:08

Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - Grade 2 Mid Term 3 Exams 2023 Set 1

Share via Whatsapp

SEHEMU YA B:

SEHEMU YA 3: UFAHAMU

Soma ufahamu ufuatao kisha ujibu maswali    (alama 5)

Tura na Tengu walikuwa katika gredi ya pili katika shule ya msingi ya Mwangaza. Tura alikuwa mtoto goigoi na wa mchezo nyingi. Tengu alikuwa mvulana mpole sana na msafi. Yeye alikuwa mwenye bidii sana. Tura alipenda kusumbua watoto wenzake mwalimu akitoka. Kwa mchezo Tura ni hodari sana. 

 1. Tura na __________________________ walikuwa gredi ya pili.
 2. Tura na Tengu wanasoma shule gani?  __________________________
 3. Mtoto yupi anapenda kusumbua wenzake? __________________________
 4. Tura alikuwa hodari kwa? __________________________
 5. Katikati ya hawa wavulana, nani alikuwa na bidii? __________________________

SEHEMU YA 4: SARUFI (alama 15 )

Andika kwa herufi ndogo.

 1. NYOTA __________________________
 2. UBAO __________________________

Jaza 'li' au 'ta'

 1. Ben a ________________ nunua mkoba jana.
 2. Mwalimu wetu ha_______________kuja kesho.

Andika majina ya picha

 1.  
  Saa
  ___________________________
 2.  
  egg 
  _____________________________
  (yai, saa)

Andika kwa maneno au nambari

 1. Mbuzi 19 = _________________________
 2. Kalamu kumi na nane = __________________________________

Tumia "yangu”, “wangu” au "changu"

 1. Hiki ni kikombe ___________________________
 2. Hii ni nyumba ___________________________

Andika sentensi kwa wingi.

 1. Mtoto yule anacheka. 
  __________________________________________________

Jibu maamkuzi haya;

 1.  Hujambo? _______________________________
 2. Shikamoo? _______________________________
  (marahaba, sijambo)

Chagua jibu sahihi.

 1. Mama anaosha _____________________________ (viombo, vyombo)
 2.  ____________________________ yangu anakamua ng'ombe.    (Papa, Baba)

SEHEMU YA 5: KUANDIKA

Imla:   (alama 5)

 1. ____________________________
 2. ____________________________
 3. ____________________________
 4. ____________________________
 5. ____________________________

MARKING SCHEME

 1. Tengu
 2. Shule ya Msingi ya Mwangaza
 3. Tura
 4. mchezo
 5. Tengu
 6. nyota
 7. ubao
 8. li
 9. ta
 10. saa
 11. yai
 12. Kumi na tisa
 13. 18
 14. changu
 15. yangu
 16. Watoto wale wanacheka
 17. Sijambo
 18. marahaba
 19. vyombo
 20. Baba
Join our whatsapp group for latest updates

Download Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - Grade 2 Mid Term 3 Exams 2023 Set 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.