Tuesday, 08 February 2022 11:15

Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 3 End Term 3 Exams 2022 Set 1

Share via Whatsapp

MAAGIZO

 • Hii karatasi ina sehemu sita kuu. 
 • Jibu maswali yote kulingana na maagizo..

KUSIKILIZA NA KUZUNGUMZA (ALAMA 5)

Sikiliza hadithi atakayokusomea mwalimu kisha jibu maswali inavyostahili.

Hospitali ni mahali panapotibiwa na kutunzwa wagonjwa. Muuguzi ni mtu anayetunza wagonjwa hospitalini. Daktari hutibu wagonjwa hospitalini. Daktari ni mtu wa maana sana. Yeye huishi karibu na wagonjwa. Ambulansi ni gari maalum linalowasafirisha wagonjwa kama wako hali mahututi.

Maswali

 1. Hospitali ni wapi? ________________________________________________________________________.
 2. Mtu anayewatibu wagonjwa hospitalini huitwa? _______________________________________________________.
 3. Muuguzi pia huitwa ___________________________________________________.
 4. Gari maalum linalotumiwa kusafirisha wagonjwa mahututi huitwa ____________________________________.
 5. Taja magonjwa matatu unayoyajua. 
  1. ______________________________________________________
  2. ______________________________________________________
  3. ______________________________________________________

KUSOMA KWA SAUTI (Alama 10)

Ngamia ni mnyama mzuri sana mwenye urefu kama twiga. Yeye hufugwa nyumbani haswa sehemu zenye ukame, kama vile kaskazini mwa Kenya. Mnyama Huyu ana manufaa tofauti kwa wanadamu. Kwanza kabisa huwapa wanadamu nyama, pamoja na maziwa. Vyakula hivyo vimejaaa virutubishi munimu kwa mwili wa mwanadamu. Ngamia pia hutumika katika usafiri. Yeye hubeba mizigo kwenye mgongo wake. Ngamia ni mnyama aliyetulia sana.

UFAHAMU (Alama 5)

Ni siku ya Maria ya kuzaliwa. Maria amefurahi sana. Furaha yake kubwa ni kwa sababu ya sherehe kubwa atakayofanyiwa na zawadi atakazopewa Pia baba yake alimwahidi kumpeleka mbuga ya wanyama ya Nairobi. Maria amewaalika marafiki zake wote. Jumamosi itakuwa siku ya kufana sana.

 1. Kwa nini Maria amefurahi sana? _______________________________________________.
 2. Maria atasherehekea lini siku yake ya kuzaliwa? _________________________________________________.
 3. Baba alikuwa amemwahidi nini Maria? ___________________________________________.
 4. Unafikiri ni kwa nini Maria aliwaalika marafiki zake. _______________________________________________.
 5. Kwa nini watu husherehekea siku ya kuzaliwa? _______________________________________________.

SARUFI (ALAMA 20)

Andika kinyume cha maneno yafuatayo. 

 1. kimbia _____________________________________
 2. nuna ______________________________________
 3. lia _________________________________________

Kanusha sentensi zifuatazo.

 1. Dida alishinda shindano.
  _________________________________________________________________________.
 2. Mwanafunzi anaimba vizuri.
  _________________________________________________________________________.
 3. Atafika asubuhi.
  _________________________________________________________________________.

Tumia ‘ndani ya','nje ya' na chini ya' kutunga sentensi sahihi ukitumia picha ulizopewa.

 1.  
  G3 ET3 2022 swa Q7

  ______________________________________
 2.  
  G3 ET3 2022 swa Q8

  ________________________________________
 3.  
  G3 ET3 2022 swa Q9

  _________________________________________
 4.  
  G3 ET3 2022 swa Q10

  ____________________________________________

Chagua jibu sahihi kujaza mapengo. 

 1. Mama ya baba au mama huitwa ____________________________________ (bibi, shangazi)
 2. Mtoto wa kike wa Mjomba ni _________________________________ (binamu, bintiamu)
 3. Halati ni dada ya _________________________________.(mama, baba)

Taja watu hawa hufanya kazi gani. 

 1. Mfinyanzi ni mtu anayefanya kazi ya _____________________________________________________.
 2. Mtu anayetumia vyuma kutengeneza vyombo huitwa ____________________________________________________.
 3. Bawabu hulinda _____________________________________.

Unda maneno sahihi kutokana na uliyopewa.

 1. hsaain ______________________________________
 2. alemhs ______________________________________
 3. ngaap _______________________________________
 4. angob _______________________________________

Kuandika (Alama 10)

Andika sentensi tano kuhusu USALAMA WANGU.

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________MARKING SCHEME

UFAHAMU

 1. alifurahia kwa sababu ya zawadi alizotarajiwa kupewa wakati wa sherehe
 2. Jumamosi
 3. kumpeleka katika mbuga ya wanyama ya Nairobi.
 4. Ili kufurahia nao siku yake ya kuzaliwa.
 5. kubali jibu mwafaka

SARUFI

 1. tembea
 2. tabasamu
 3. cheka
 4. Dida hakushinda shindano.
 5. Mwanafunzi haimbi vizuri.
 6. Hatafika asubuhi.
 7. sahihisha sentensi mwafaka
 8.  
 9.  
 10.  
 11. Bibi
 12. binamu
 13. mama
 14. Kutengeneza vyungu vya udongo
 15. mhunzi
 16. lango kuu
 17. sahani
 18. mshale
 19. panga
 20. bango

KUANDIKA

Kila sentensi sahihi alama mbili.

Join our whatsapp group for latest updates

Download Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 3 End Term 3 Exams 2022 Set 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.