Friday, 19 May 2023 12:02

School Based Assessment Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 3 Term 2 Opener Exams 2023 SET 1

Share via Whatsapp

SEHEMU YA TATU:  UFAHAMU

Soma hadithi ifuatayo kisha ujibu maswali

HOSPITALINI

Jana, wazazi wangu walinipeleka hospitalini. Daktari alisema kuwa nilikuwa na kipindupindu. Alisema ugonjwa huu husababishwa na nzi. Aliwashauri wazazi wangu wahakikishe kuwa mahali tunapoishi ni safi. Daktari alinipatia dawa. Aliniambia ni lazima niwe safi ili niwe na afya njema.

 1. Nzi husababisha ugonjwa gani? ____________________________________
 2. Ni lazima tufanye nini ili tuwe na afya njema? ____________________________________
 3. Mtu anapaswa kufanya nini akipatikana na ugonjwa akiwa shuleni? ________________________________
 4. Nzi hupatikana wapi? ____________________________________

SEHEMU YA NNE: MATUMIZI YA LUGHA

Unda maneno matano kutokana na jedwali hili

  kwe     ru      u     a      li 
  fye   pia     pa      tu   ng'a 
 mbo   ba    za   le    ka
 1. ____________________________________
 2. ____________________________________
 3. ____________________________________
 4. ____________________________________
 5. ____________________________________

Andika sentensi hizi kwa wingi

 1. Nyumba yake ni kubwa____________________________________
 2. Hiki ni kijiko changu ____________________________________
 3. Mti umeanguka ____________________________________
 4. Jino lake liauma ____________________________________
 5. Mtoto analia ____________________________________

Andika kinyume cha maneno yafuatayo

 1. jenga ____________________________________
 2. cheka ____________________________________
 3. simama ____________________________________
 4. nenda ____________________________________
 5. kijana ____________________________________

Kamilisha methali na vitendawili hivi

 1. Mtoto akililia wembe  ____________________________________
 2. Dawa ya moto ni ____________________________________
 3. Mtoto wa nyoka ni ____________________________________
 4. Nyumba yangu haina mlango ____________________________________
 5. Akitolewa nje hufa ____________________________________

SEHEMU YA TANO: KUANDIKA  

Andika sentensi tano kuhusu Rafiki yangu

 1. ________________________________________________________________________
 2. ________________________________________________________________________
 3. ________________________________________________________________________
 4. ________________________________________________________________________
 5. ________________________________________________________________________

MARKIING SCHEME

 1. Kipindupindu
 2. Tuwe safi
 3. Kupelekwa hospitalini
 4. mahali pachafu
 1. fyeka
 2. kwepa
 3. lipia
 4. lipa
 5. pale
 1. Nyumba zake ni kubwa.
 2. Hivi ni viijiko vyangu.
 3. Miti imeanguka.
 4. meno yake yanauma.
 5. Watoto wanalia.
 1. bomoa
 2. lia
 3. keti
 4. rudi
 5. mzee
 1. mpe
 2. moto
 3. nyoka
 4. yai
 5. samaki
Join our whatsapp group for latest updates

Download School Based Assessment Shughuli za Kiswahili Questions and Answers - CBC Grade 3 Term 2 Opener Exams 2023 SET 1.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students


.