Wednesday, 05 July 2023 12:42

Kiswahili Questions and Answers - Class 8 Opener Exams Term 2 2023 Set 2

Share via Whatsapp

MASWALI

Soma vifungu vifuatavyo. Vina nafasi 1 mpaka 15. Kwa kila nafasi umepewa majibu manne. Chagua jibu lifaalo zaidi kati ya yale uliyopewa.

Taifa, ...................1....................... la Kenya, suala la elimu ...................2....................... kipaumbele. Si kwa matajiri na maskini bali pia wenye fanaka na ...................3....................... Hakuna anayebaguliwa kwa misingi, ...................4....................... ile. Hali hii inasaidia serikali kutimiza ...................5.......................
yake ya utoaji wa elimu ...................6....................... wote. Wazazi sasa hawana ...................7....................... yaani ni ...................8....................... wahakikishe kwamba wana wao wameenda shuleni kupata elimu.

 1.                        
  1. letu
  2. yetu
  3. zetu
  4. chetu
 2.                  
  1. imepewa
  2. limepewa
  3. zimpepewa
  4. ilipewa
 3.                          
  1. wenye shauku
  2. wenye sikitiko
  3. wenye ukosefu
  4. wenye uchungu
 4.                  
  1. zozote
  2. lolote
  3. wowote
  4. yoyote
 5.                      
  1. lengo
  2. kusudi
  3. asasi
  4. nia
 6.                        
  1. kwa
  2. ya
  3. katika
  4. wa
 7.                      
  1. ari
  2. hiari
  3. faradhi
  4. nia
 8.                              
  1. ghafla kama ajali
  2. hakika kama mauti
  3. kawaida kama sheria
  4. lazima kama ibada

Hata wale waliokuwa ...................9....................... mabinti zao mapema sasa, ...................10....................... wakikabiliwa na mkono mrefu wa sheria. Hata hivyo,
...................11....................... Pamekuwa na ongezeko kubwa la wanafunzi shuleni ...................12....................... inakuwa vigumu ...................13....................... mahitaji yao kikamilifu. Huenda viwango vya elimu ...................14....................... Ushauri wangu ni serikali iweze kudhibiti idadi ya wanafunzi ...................15....................... zaidi.

 1.                        
  1. wakiolesha
  2. wakiozesha
  3. wakioza
  4. wakiozwa
 2.                      
  1. wakajipata
  2. walijipata
  3. wengejipata
  4. watajipata
 3.                          
  1. hakuna msiba usiokuwa na mweziwe
  2. baada ya kisa mkasa
  3. hakuna mchele ukosao ndume
  4. baniani mbaya kiatu chake dawa
 4.                        
  1. ambayo
  2. ambapo
  3. ambalo
  4. ambacho
 5.                              
  1. kuyakidhi
  2. kuwakidhi
  3. kuikidhi
  4. kukidhisha
 6.                                      
  1. ikaathirika
  2. likaathirika
  3. zikaathirika
  4. vikaathirika
 7.                                
  1. wasiongezeka
  2. isiongezeke
  3. lisiongezeka
  4. usiongezeke

Kutoka swali la 16 mpaka 30, chagua jibu lililo sahihi.

 1. Chagua jibu lenye maelezo sahihi
  1. Mjumu ni fundi wa kufua visu.
  2. Sogora ni bingwa wa kuimba mashairi ngomani
  3. Dalali hushindiania bidhaa mnadani
  4. Mkalimani hutafsiri maandishi vitabuni
 2. Geuza sentensi ifuatayo katika hali ya kutendwa
  Mwashi stadi alijenga nyumba ya Tumaini
  1. Tumaini alijengewa nyumba na mwashi stadi
  2. Mwashi stadi alimjengea Tumaini nyumba
  3. Nyumba ya Tumaini ilijengwa na mwashi stadi
  4. Nyumba ya Tumaini ilijengewa na mwashi stadi
 3. Chagua sentensi ambayo itaunganisha sentensi zifuatazo kwa usahihi
  1. Mgonjwa alienda hospitalini mapema sana
  2. Mgonjwa alitibiwa kabla ya wengine
   1. Minghairi ya mgonjwa kuenda hospitalini mapema sana, alitibiwa kabla ya wengine.
   2. Mgonjwa alienda hospitalini mapema sana hivyo basi alitibiwa kabla ya wengine.
   3. Mgonjwa alienda hospitalini mapema sana ilhali alitibiwa kabla ya wengine
   4. Mgonjwa alienda hospitalini mapema sana licha ya kutibiwa kabla ya wengine
 4. Ni methali gani inayolingana na maelezo haya?
  Mtu hawezi kusahau shida au tatizo lililomkumba maishani hata kama tatizo hilo sasa limewishia
  1. Ukupigao ndio ukufunzao
  2. Mwenye kovu usidhani kapoa
  3. Hakuna mchele ukosao ndume
  4. Adhabu ya kaburi aijuaye maiti
 5. Chagua sentensi iliyotumia kielezi cha namna mfanano kati ya zifuatazo
  1. Ngoma ikipigwa mno hupasuka kiwambo
  2. Kijuzi aliyafuatilia masimulizi ya kasisi aliyevalia kiafirka
  3. Tabia zako za kunichunguza kisirisiri zitakoma
  4. Safari yetu ilikamilika salama salmini na kutuacha na mengi ya kusimulia
 6. Ni sentensi gani ambayo ni sahihi kisarufi
  1. Kiongozi huyo ni mhodari
  2. Changarawe ambayo iliyomwagika ni nyingi sana
  3. Shimoni mle kwenye nyoka pana majani
  4. Kitabu hicho kimechapishwa vizuri
 7. Ni upi usemi wa taarifa wa:
  "Ulienda wapi jana nilipokutuma nyumbani kwenu?" Mwalimu aliuliza
  1. Mwalimu alitaka kujua nilikoenda aliponituma nyumbani kwetu siku iliyotangulia
  2. Mwalimu aliniuliza nilienda wapi aliponituma nyumbani jana
  3. Mwalimu aliniuliza kwa nini sikuenda nyumbani kwetu aliponituma siku iliyotangulia
  4. Mwalimu alitaka kujua alikoenda alipomtuma nyumbani kwao siku iliyotangulia
 8. Mfupa unaoota meno kinywani huitwaje?
  1. Útaya
  2. Üfizi
  3. Shavu
  4. Kaakaa ngumu
 9. Chagua sentensi ambayo imetumia 'na' kama kiunganishi
  1. Wafanyakazi wote wameitwa na nokoa shambani
  2. Wafanyakazi waliokuja wanajulikana na nokoa wao
  3. Wafanyakazi na nokoa wao wanalima shambani
  4. Wafanyakazi walikuwa na matumaini ya kumwona nokoa
 10. Chagua jibu lenye kivumishi kilichoundwa kutokana na nomino
  1. Uaminifu - Mwaminifu
  2. Cheka - Mcheshi
  3. Legea - Ulegevu
  4. Pona - Uponyaji
 11. Kamilisha mapengo yafuatayo kwa nomino za jamii zifaazo
  Msichana mwenye ........................................... la nywele amebeba ........................................cha barua
  1. chane, kifurushi
  2. korija, kitita
  3. numbi, kikwaro
  4. shungi, kipeto
 12. Chagua umoja wa sentensi ifuatayo.
  Fito zilizoletwa hazikutosha kujengea mabanda hayo
  1. Fito iliyoletwa haikutosha kujege a kibanda hicho.
  2. Ufito ulioletwa haukutosha kujengea kibanda hicho.
  3. Fito ilitoletwa haikutosha kujengea banda hilo.
  4. Ufito ulioletwa haukutosha kujengea banda hilo
 13. Chagua jibu lenye kiwakilishi kionyeshi
  1. Wanafunzi wetu walifanya vyema lakini wale hawakufanikiwa
  2. Kitabu hiki ni changu ilhali wenyewe wanakidai
  3. Abiria huyo alimwonya ila yeye alizidisha mwendo
  4. Dirisha hili lina pazia bali mengine hayana
 14. Neno, nyang'anya' lina konsonanti ngapi?
  1. 9
  2. 3
  3. 6
  4. 4
 15. Geuza sentensi ifuatayo katika hali ya udogo Mtoto alifurahi aliponunuliwa mkoba.
  1. Kitoto alifurahi aliponur.uliwa mkoba. 
  2. Toto lilifurahi liliponunuliwa koba.
  3. Kitoto kilifurahi kiliponunuliwa kikoba.
  4. Vitoto vilifurahi viliponunuliwa vikoba. 

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali 31-40
Tangu ugonjwa wa ukimwi uchipuke ulimwenguni, umeathiri idadi kubwa ya watu katika jamii mbalimbali. Hata hivyo mambo mengi yamebadilika katika miaka michache iliyopita. Mwongo mmoja uliopita ilikuwa muhali kupata dawa ambazo zingewasaidia wawele wa ukimwi. Mosi, dawa zilizopatikana zilikuwa ghali sana. Kwa wagonjwa wengi, na hasa wale ambao walikuwa na uwezo duni kiuchumi, kupatikana kwa dawa hizo, kulibakia ruiya tu isiyoweza kutimizika. Tatizo jingine lilitokana na upatikanaji wa dawa zenyewe. Asilimia kubwa ya wagonjwa wa ukimwi waliishia kuangamia bila kupata auni yoyote.

Leo imekuwa ni almanusura kwa kuwa tunaishi katika awamu ambapo walioathirika na ugonjwa huu wanaweza kupata huduma bora. Zipo dawa ambazo zitumiwapo vizuri huweza kuyarefusha maisha ya mwele wa ukimwi. Hali ya maisha ya mgonjwa huyo inaboreshwa na kumpa nafasi si tu ya kuendelea kuishi maisha yake vyema bali pia kuchangia maendeleo ya nchi. Aidha hisia za watu kuhusu wagonjwa wa ukimwi zimebadilika kwa kiasi kikubwa. Zamani wagonjwa walipuuzwa na kutengwa. Hii haina maana kupuuzwa na kutengwa kumeisha.

Kwa ufupi tunaweza kudai kuwa, tangu kugunduliwa kwa uele wa ukimwi, juhudi kubwa zimefanywa ili kutafuta tiba pamoja na kinga zake. Mpaka leo, hamna maendeleo ya kuridhisha japo yapo matumaini makubwa. Zipo hatua nyingi zilizochukuliwa kupambana na uele huu lengo likiwa ni kuudhibiti katika viwango vya chini kabisa. Baadhi ya juhudi ambazo tunaziona ni kupitia kwa matangazo ya kuwatahadharisha vijana dhidi ya mapenzi ya kiholela na nyendo nyingine zinazoweza kuwatumbu kiza katika lindi la maambukizi. Dini na madhehebu mbalimbali yanahimiza nyendo zenye maadili kama njia kuu ya kuushinda ukongo huu. Vyombo vya habari aidha vimekuwa katika mstari wa mbele kutangaza kuhusu ugonjwa huu.

Tuko na makongamano na warsha mbalimbali ambazo zimeandaliwa ambapo mikakati mbalimbali hujadiliwa ili kuona upi unaofaa insani wa jamii mbalimbali. Mikutano ya aina hii nayo inakashfiwa kwa kujikita katika hoteli kubwa za kifahari katika miji mikuu mbali na upeo wa macho wa mwananchi wa kawaida ambaye vikao vyenyewe vinalenga kumwauni. Yaani wale wanaodhamiriwa kusaidiwa hawahusishwi utadhani wako na ugonjwa wa kuambukiza.

Mashirika ya kiserikali na yasiyo ya kiserikali yamejizatiti kupambana na maradhi haya sugu. Pamoja na mashirika haya na makundi ya watu binafsi zipo dawa za kupooza ukongo huu. Waathiriwa nao huzitumia kupunguza athari zake ili kuyarefusha maisha yao kama nilivyokudokezea mwanzoni. Licha ya kuwepo kwa dawa hizi, kuna wale ambao hawazifaidi kwa vile hawamudu hata gharama ya usafiri ya kujiwasilisha zinakopatikana. Hawa ni wale akina yakhe wanaoishi katika mitaa ya mabanda na wengine wanaoishi vijijini mbali na ustaarabu wa mji. Hata baadhi ya walalahoi hujipata katika hali kama hii. Wachochole wengi hujiona wenye bahati hata kupata chakula cha mshindio. Wengi wanaotumia dawa hizi hulalamikia kuona kisunzi watumiapo vidonge hivi pasipo kula chochote.

Kwa sasa tunachoona hapa ni kuwa wale wanaojishughulisha na vita dhidi ya ugonjwa huu hatari wanalenga tu namna ya kuuzuia. Hawatilii maanani njia za kuwahudumia wahasiriwa wenyewe. Hawa wanaelekea kutelekezwa kabisa na mashirika husika pamoja na jamaa zao ambao huwaona kama mzigo mkubwa kwao. Umefika sasa wakati wa kushughulikia ndugu zetu hawa kwa mapenzi ya dhati.

Serikali za nchi za Kiafrika zinafaa kutoa dawa kwa bei nafuu ili kuwawezesha wanaougua kukabiliana na maradhi ainati ambayo huwanyemelea kinga yao inapodhoofika. Waja hawa wanaweza kupata bahati ya kuyasukuma mbele maisha ya vitoto vyao vikembe hadi vikaweza kujiangalia vyenyewe. Waathiriwa hawatakuwa wamenufaika kwa msaada huu peke yao tu bali pia watoto wanaowetegemea. Tumewaona watoto wengi wakiathirika baada ya wazazi wao kuwaacha mkono. Wagonjwa hawa wasipuuzwe kama kwamba wanashtumiwa kwa kuugua uele huu.

Uzingatiaji wa lishe bora umekuwa na matokeo mazuri sana miongoni mwa wagonjwa wa ukimwi. Suala la lishe bora kwa kweli si la maradhi haya tu bali maradhi mengine yote kwa jumla. Mgonjwa yeyote yule huweza kuona ashekali haraka na hatimaye kupona vizuri ikiwa anakunywa dawa na kuzingatia lishe hakutoshi. Uzingatiaji wa lishe bora umethibitishwa na wataalamu kuchangia pakubwa katika kuzuia kukonda na kudumisha uzani.
Ni wajibu wa kila mmoja wetu kujikinga na ugongwa huu na vilevile kuwanyoshea mkono wa msaada wanaougua. Huu ni ubinadamu na hata misahafu inapigia debe kujitolea huku.

 1. Chagua kauli isiyo ya kweli kulingana na na aya ya kwanza
  1. Kuna wakati dawa za kupunguza makali ya ukimwi hazikupatikana kwa urahisi.
  2. Wagonjwa maskini waliota mara nyingi kuhusu kupata dawa za kupunguza makali ya ukimwi
  3. Waathiriwa wa ugonjwa wa ukimwi hawakuweza kupata dawa kutokana na umaskini
  4. Kuna waathiriwa wa ukimwi ambao hufa bila kupata usaidizi wowote
 2. Aya ya pili inatudokezea kuwa,
  1. unyanyapaa wa wagonjwa wa ukimwi ungali unaendelea
  2. unyanyapaa wa wagonjwa wa ukimwi umeisha na wagonjwa ni sawa na wengine
  3. ni ugonjwa wa ukimwi tu ambao wagonjwa wake hupata unyanyapaa 
  4. Ukimwi ni miongoni mwa magonjwa ambayo hayana unyanyapaa hata kidogo
 3. Kulingana na aya ya tatu,
  1. juhudi za kuvumbua kinga ya ukimwi zimeambulia patupu
  2. tiba dhidi ya ukimwi imeweza kuvumbuliwa sasa
  3. mafanikio makubwa yamepatikana dhidi ya maradhi ya ukimwi
  4. wadau wana matumaini ya kupata tiba ya ukimwi
 4. Aya ya tatu imetuonyesha kuwa
  1. watoto ndio wako katika hatari ya kuambukizwa
  2. watu wazima ndio wako katika hatari ya kuambukizwa
  3. vijana ndio walio katika hatari ya kuambukizwa
  4. wazee ndio walio katika hatari ya kumbukizwa
 5. Ili kuudhibiti ugonjwa wa ukimwi kulingana na viongozi wa kidini,
  1. twafaa kujiheshimu na kuwa na tabia
  2. twafaa kuzingatia tabia nzuri na mbaya
  3. vijana lazima wajifunze kutumia kinga kisha kutubu dhambi zao
  4. twafaa kukiuka maadili na tabia za uasherati.
 6. Yaani wale wanaodhamiriwa kusaidiwa hawahusishwi utadhani wako na ugonjwa wa kuambukiza.
  Taja tamathali mbili za lugha katika kauli hii
  1. Chuku, istiara
  2. Ishara, kinaya 
  3. Kinaya, tashbihi
  4. Tashhisi, tashbihi
 7. Umuhimu wa kuwa na dawa zilizopo kwa sasa ni
  1. kuzuia virusi vya ukimwi visiingie mwilini
  2. kuua virusi vya ukimwi kwa kasi kubwa
  3. kupunguza kasi na makali ya kuenea kwa virusi mwilini
  4. kuongeza chembechembe za kuua virusi vya ukimwi
 8. Akina yakhe ni akina nani? 
  1. marafiki
  2. mtu asiye na kipato kikubwa
  3. wanaoshi mbali na mji
  4. wanaosusia dawa
 9. Msimulizi anapendekeza
  1. waathiriwa wapate lishe bora
  2. waathiriwa wapelekwe hospitalini
  3. waathiriwa watengwe na kuwekwa kando na wengine
  4. waathiriwa wafungiwe hospitalini mpaka wapone
 10. Chagua methali inayojumuisha ujumbe wa kauli ifuatayo
  Tumewaona watoto wengi wakiathirika baada ya wazazi wao kuwaacha mikono
  1. Upweke ni uvundo
  2. Mama ni mama ajapokuwa rukwama
  3. Uchungu wa mwana aujuaye mzazi
  4. Mti mkuu ukigwa wana wa ndege huyumba 

Soma kifungu kifuatacho kisha ujibu maswali 41-50
Faulu alizaliwa katika familia iliyojiweza. Malezi yake basi yangeweza kutabiriwa. Alilelewa kwa tunu na tamasha, asijue maana ya msamiati wa kukosa. Wazazi wake walikuwa wafanyabiashara maarufu ambao walisafiri nchini na ng'ambo kwa shughuli hizo. Hata hivyo, hawakukosa muda wa kutangamana na mwanao. Walimwelekeza na kumfunza maadili na kanuni za kijamii, si kwa maneno tu, bali pia kwa vitendo.

Miongoni mwa mambo ambayo wazazi wa Faulu walitilia maanani ni umoja na mshikamano wa kijamii. Pamoja na kwamba walikuwa kiguu na njia katika kujiinua kiuchumi, hakuna sherehe ya kijijini, iwe harusi au matanga waliyokosa kuhudhuria. Wakati ambao mmoja wao alikuwa safarini, mwenzake alimwakilisha. Wanakijiji waliwapenda na kuwastahi, nao wakawa hawaishi kumsifia Faulu ukarimu na uchagamfu wa wanakijiji. Walimshauri kuhusu umuhimu wa kushirikiana na wengine na kumtahadharisha kuwa mtu pweke ni uvundo.

Jioni moja, Faulu na shangazi yake walikumbatiana kwa muda huku machozi yakiwadondoka. Kila mmoja alivuta kumbukizi zake na kuiona safari yao ya maisha iliyowapeleka katika njia tofauti hadi leo. Ajabu ya maajabu. Leo hii, aliyekuwa na hali siku zile amekuwa hoi na kuja kumlilia aliyeonekana mnyonge nyakati zile. Ama kweli, maisha ni mapishano.

Faulu anayakumbuka yote. Kama nilivyokuelekezea, wazazi wake walikuwa watu na vyao. Walimlea Faulu kwa tunu na tamasha. Siku zote alichohitaji aliambiwa chukua tu. Isitoshe, wazazi hawa walitenga muda wa kuwa na mwana wao kila mwishoni mwa wiki. Kila siku, baba yake alimpeleka shuleni kwa gari lake la kibinafsi na kumchukua jioni. Ama kukulikuntu, maisha ya binti huyu yalijawa nuru angavu.

Waswahili husema kuwa, mambo ni kangaja huenda yakaja. Faulu alipojiunga na darasa la saba, alianza kushuhudia mabadiliko katika uhusiano wa wavyele wake. Aidha, baba yake alianza kudhoofika kiafya kila uchao. Ilifika mahali akashindwa hata kumchukua bintiye shuleni akamwachia mkewe jukumu hili. Basi tangu hapo wakawa wakibadilishana nafasi na kulazwa hospitalini, akitoka huyu anampisha mwenzake.

Ulikuwa wakati wa alasiri, Faulu alikuja kuchukuliwa na shangaziye shuleni. Njiani walisafiri kimyakimya. Walipofika nyumbani wakakumbana na umayamaya wa watu. Majirani walionekana kumtuliza mama yake bila mafanikio. "Pole sana Faulu Baba yako ametuacha mkono," akasema jirani mmoja. Faulu, anakumbuka kihoro kilichomvamia kama kwamba ni jana. Hata baada ya mazishi, majirani walijaribu kumtuliza mama Faulu lakini alikuwa ameenda nguu. Usiku mmoja Faulu aliagana na mama yake kwenda kulala lakini hakumkuta asubuhi. Alikuwa kauaacha mwili wake tu huku roho ikishika njia ya marahaba.

Hivyo ndivyo Faulu alivyojipata yatima aliyetegemea hisani ya shangazi yake aliyenyakua mali yote ya marehemu kaka yake. Faulu akajipata haendi shuleni na badala yake akatwikwa ujakazi pale chengoni pa shangazi. Licha ya shangazi kupiga bei mali aliyopaswa kurithi Faulu, la Ibra ni kuwa aliambiwa eti hapakuwa na fulusi za kumwelimisha. Hapo ndipo niliposaidiki ya wahenga kuwa mnyonge kupata haki ni mwenye nguvu kupenda.

Nao wahenga walisema kuwa penye nia pana njia. Faulu alimwendea mwalimu mkuu wa shule yake na kumweleza nususi ya mambo tangu shina hadi kilele. Naye mwalimu, kwa kuyaelewa manufaa ya kuwaelimisha vijana, alitafuta udhamini wa serikali na kumpa hifadhi kwake. Faulu hajasahau kumwomba Jalali amneemeshe mwalimu huyo. Nyota yake ya masomo iliyonekana kufifia ilianza kung'aa kwa nuru ya ajabu.

Faulu naye aliyakumbatia masomo kwa mikono miwili. Akasoma kwa hamu na kuwa mmojawapo wa wanafunzi bora katika viwango vyote. Baada ya kuhitimu katika chuo kikuu, alibahatika kama mtende, akateuliwa na rais kuwa waziri wa ugatuzi. Ama kweli, baada ya dhiki ni faraja kama si mchumia juani hulia kivulini.
Nayo mambo ya shangaziye yalimwendea upogo. Licha ya kutojaliwa watoto iligunduliwa kuwa alikuwa na saratani ya kizazi. Matibabu yalikifilisi kibindo chake na kumwacha hohehahe. Sasa akawa amepata mwanya wa kupata matibabu ya kina lakini kizingiti kikawa ukosefu wa hela.

Faulu alipozipokea habari za maradhi ya shangaziye, alijawa na huruma furifuri. Ama kweli damu ni nzito kuliko maji. Hapo alituma ujumbe shangazi aje ofisini mwake na hivyo ndivyo walivyokutana leo. Baada ya muda alimkaribisha shangazi yake katika ofisi yake na wakakaa kujuliana hali.

 1. Walezi wa Faulu walikuwa wazazi wema maadamu:
  1. walikuwa kielelezo chema kwa Faulu 
  2. waliweza kuzingatia desturi za kijamii
  3. walifanya biashara zao kwa bidii
  4. walisema na Faulu bila shida yoyote
 2. Kulingana na aya ya pili,
  1. Faulu alibainisha umuhimu na uwezo wa wanakijiji
  2. Wazazi wa Faulu waliungana na wanakijiji katika hali zote
  3. Wazazi wa Faulu walifurahia kutangamana na wanakijiji
  4. Faulu alijifunza maana ya ushirikiano kwa namna zote
 3. Chagua jibu sahihi kulingana na aya ya tatu
  1. Faulu na shangaziye wamekutana baada ya safari ndefu.
  2. Mapenzi ya shangazi kwa Faulu yalimfanya alie
  3. Maisha ya wahusika wote wawili yamebadilika
  4. Faulu amekuja kumwomba shangazi yake msamaha
 4. Faulu alipojiunga na darasa la saba,
  1. wazazi wake walianza kutopatana vyema
  2. wazazi wake walipeana talaka
  3. mama yake alianza kuugua
  4. baba yake alikataa kumchukua shuleni
 5.  Ni nini maana ya alikuwa ameenda nguu
  1. alikuwa amedhoofika kiafya
  2. alikuwa amepoteza matumaini
  3. alianza kutembea kwa miguu
  4. alianza kuugua kwa shida
 6. Chagua maana ya kifungu kifuatacho: Alilelewa kwa tunu na tamasha, asijue maana ya msamiati wa kukosa
  1. alipendwa na kushauriwa kuhusu hali yake
  2. alipendwa na kuonyeshwa yaliyomfaa kwao
  3. alipendwa na kurithishwa yote aliyoyataka
  4. alipendwa na kutimiziwa mahitaji yake yote.
 7. Yote haya yalifanyika baada ya vifo vya wazazi wa Faulu ila
  1. Faulu alipokonywa urithi wake
  2. masomo ya Faulu yalitumbukia nyongo
  3. mali ya wazazi wa Faulu yaliuzwa
  4. Faulu alipata kazi ya ujakazi
 8. Mwalimu alimfaaje Faulu?
  1. Kumpa makazi na kumlipia masomo
  2. Kumtafutia msaada na kumpa hifadhi
  3. Kumlipia masomo na kumwombea pa kukaa
  4. Kumtafutia mdhamini na kumpeleka nyumbani kwao
 9. Kulingana na kifungu ni kweli kuwa mwalimu mkuu
  1. alimsaidia Faulu kwa kumsikitikia tu
  2. hakumsaidia Faulu jinsi ilivyotakikana
  3. alimwongoza Faulu kushtaki maonevu
  4. aliyajua manufaa ya elimu kwa vijana
 10. Ni methali gani mwafaka kujumuisha ujumbe wa kauli hii?
  Licha ya kutojaliwa watoto iligunduliwa kuwa alikuwa na saratani ya kizazi
  1. Hakuna msiba usiokuwa na mwenziwe
  2. Mtoto umleavyo ndivyo akuavyo
  3. Bahati ya mwenzio usiilalie mlango wazi
  4. Baada ya dhiki ni daraja

INSHA

Endeleza insha hii kwa maneno yako
Tulipoelekea gwarideni, mgeni wa heshima alikuwa tayari kuanza hotuba yake. "Hamjambo wanafunzi .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MWONGOZO

 swa ms

 

Join our whatsapp group for latest updates

Download Kiswahili Questions and Answers - Class 8 Opener Exams Term 2 2023 Set 2.


Tap Here to Download for 30/-
Why download?

 • ✔ To read offline at any time.
 • ✔ To Print at your convenience
 • ✔ Share Easily with Friends / Students